auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ana başlık olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetim hizmetleri arasında yer almaz?

#3. Aşağıdaki maddelerden hangisi Avrupa Kentsel Şartı’nın “Katılım, kent yönetimi ve kentsel planlama” başlıklı 12. İlkesinde yer almamaktadır?

#4. Sosyal politikaların hedef kitlesi içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#5. Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların sağlanmasına katıldığı ve daha büyük rol üstlendiği karma refah ekonomisine geçilmesi durumunu ifade etmektedir. Yukarıdaki ifade edilen kavram hangisidir?


#6. 1970’li yıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#7. Gelişmiş ülkelerdeki yeni belediyecilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#8. Avrupa kentsel şartı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Yerel yönetimlerin fonksiyonları arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile kişisel refah hizmetleri önemli bir yere sahiptir. Bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetleri karşılanmasında en uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar tarafından yasaklanmamış her alanda faaliyette bulunabilmektedirler. Yukarıda ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

#10. Yerel yönetimlerin temel görevinin belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak olarak nitelenmektedir. Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Yerel yönetimler Evrensel Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?

#13. Katılımcılık, konsensüs odaklılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, duyarlılık, etkinlik ve verimlilik, eşitlik ve hukuka uygunluktur Yukarıda özellikleri tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi konularına ağırlık vermektedir. Yukarıda ifade edileni kentli haklarına yer veren uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Sosyal Hizmetler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#16. Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan etkenlerden biri değildir?

#18. Yerel yönetimlerin değişim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize 2021 Deneme Sınavı

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize 2021 Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Vize 2021 Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!