auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi standart amino asitlerden değildir?

#2. Testesteron ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Hormonların gen aktivasyonu yolu ile etki mekanizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdaki vitaminlerin hangisi Kalsiyum emilimini pozitif yönde etkileyen bir etkiye sahiptir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi "kobalamin" için söylenemez?

#6. I.Tropomiyozin troponinlerle birlikte iki aktin arasına doğru çekilir, böylece aktin üzerindeki aktif bölge açığa çıkar. II.Uyarımın triad bölgesinden yayılarak sarkoplazmik retikuluma gelmesiyle Ca++iyonları serbest kalır. III.Miyozin başına bağlı ATP'nin parçalanmasıyla çıkan enerji kullanılarak miyozin başı aktinle birleşir. IV.İskelet kasının uyarılmasıyla depolarizasyon şekillenir. V.Ca++iyonlarının troponin C proteini tarafından tutulmasıyla proteinler arasındaki bağlar sıkılaşır. Akto-miyozin kompleksinin oluşumuna ilişkin yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi peptid yapısında bir hormondur?

#8. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklazı aktive etmez?

Cevap : E) Ostrol
NOT: Adenilat siklazı aktive eden hormonlar; vazopressin, tirotropin, kalsitonin, parathormon, GnRH, HCG, FSH, serotonin, ACTH, LH, MSH, sekretin, lipotropin, glukagon, histamin, adrenalin, noradrenalin.

#9. Aşağıdaki minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak hipokalsemi görülmektedir?

#10. Kas kontraksiyon halindeyken troponinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdaki hormonlardan hangisi gen aktivasyonu yoluyla etki eder?

#12. Aşağıdakilerden hangisi basit protein değildir?

#13. Aşağıdaki vitamin ve hastalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

#14. Kalp kası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi heteropolisakkarittir?

Cevap : E) Heparin
NOT: Heteropolisakkaritler:
-Heparin
-Kondroitin sülfat
-Hyaluronik asit
-Pektin

#16. Aşağıdakilerden hangisi kükürt içeren bir amino asittir?

#17. Hangi tip çözeltilerde su içine girerek, hücrenin lize olmasına (parçalanmasına) sebep olur?

#18. "Kan grubu maddelerin ............. kısmı antijeni tutmaya yarar." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla omega 6 ve omega 3'tür?

Cevap : A) Linoleik asit – Linolenik asit
NOT: Organizmada sentezlenemeyen ve besinlerle/rasyonla birlikte alınması gerekli olan linoleik, linolenik ve araşidonik asitlere, esansiyel yağ asitleri denir. Linoleik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi Linoleik Asit (LA: Omega-6) Linolenik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi ve keten tohumu Linolenik Asit (ALA: Omega-3)

#20. Aşağıda yazan minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak "çayır tetanisi" görülmektedir?

#21. Cevap : E) Somatotropin NOT: Büyüme hormonu (Somatotropin): Hormonlar içerisinde tür spesifikliği en yüksek olan hormondur. Protein yapısındadır.

Cevap : C) Adrenalin
NOT: Adrenalinin biyosentezinde çıkış maddesi tirozindir.

#22. Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan hemen hemen tüm saç, yün, tırnak, kuş pençesi ve tüy, boynuz, toynak ve derinin dış tabakasının çoğunun kuru ağırlığını oluşturan proteine ne ad verilir?

#23. Sadece bir adet karbon atomundaki OH grubunun uzaydaki konumu farklı olan monosakkaritler birbirinin ........... olarak ifade edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Epimeri

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilmesi gereken doğru terim “B) Epimeri”dir. Monosakkaritlerde, yalnızca bir karbon atomundaki OH grubunun uzaydaki konumu farklı olduğunda, bu monosakkaritler birbirlerinin epimerleri olarak adlandırılır. Bu, karbonhidrat kimyasında sıkça karşılaşılan bir stereokimyasal farklılıktır. Örneğin, glukoz ve mannose, C-2 pozisyonundaki hidroksil grubunun konfigürasyonu farklı olduğu için birbirlerinin epimerleridir.

#24. Aşağıdakilerin hangisinde vitaminlerin ve biyolojik aktif formlarının eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

#25. Oleik asitten pelargonik asit oluşumu çift bağa ait hangi özellikle ifade edilir?

Cevap : E) Oksitlenme
NOT: Oksitlenme : Doymamış yağ asitlerinin çift bağlarının oksitlenmesi olayıdır. Çift bağlar oksidasyonla açılarak yeni ürünler oluşabilir. Oleik asitten pelargonik asit ve azelaik asitlerin oluşması buna örnek olarak verilebilir.

#26. Aşağıdakilerden hangisi vitamin benzeri bir madde değildir?

#27. Aşağıdaki maddelerden hangisi kolesterolden sentez edilemez?

#28. I. Endoplazmik retikulum ile sıkı bağlantı halindedir. II.  Enzim ve hormon salgılayan hücrelerde iyi gelişmişlerdir. III. Hücrede paket materyali yaparak ünitelere dönüştürürler ve hücre dışına dağıtırlar. Yukarıda bahsedilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

#29. Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

#30. Glutatyon peroksidaz enziminin kofaktörü aşağıdakilerin hangisidir?

#31. Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

#32. Aşağıdaki hormonlardan tür spesifikliği en yüksek olanı hangisidir?

Cevap : E) Somatotropin
NOT: Büyüme hormonu (Somatotropin): Hormonlar içerisinde tür spesifikliği en yüksek olan hormondur. Protein yapısındadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!