Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi heteropolisakkarittir?

Cevap : E) Heparin
NOT: Heteropolisakkaritler:
-Heparin
-Kondroitin sülfat
-Hyaluronik asit
-Pektin

#2. Aşağıdaki hormonlardan tür spesifikliği en yüksek olanı hangisidir?

Cevap : E) Somatotropin
NOT: Büyüme hormonu (Somatotropin): Hormonlar içerisinde tür spesifikliği en yüksek olan hormondur. Protein yapısındadır.

#3. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklazı aktive etmez?

Cevap : E) Ostrol
NOT: Adenilat siklazı aktive eden hormonlar; vazopressin, tirotropin, kalsitonin, parathormon, GnRH, HCG, FSH, serotonin, ACTH, LH, MSH, sekretin, lipotropin, glukagon, histamin, adrenalin, noradrenalin.

#4. Aşağıdaki vitamin ve hastalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

#5. Kas kontraksiyon halindeyken troponinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Oleik asitten pelargonik asit oluşumu çift bağa ait hangi özellikle ifade edilir?

Cevap : E) Oksitlenme
NOT: Oksitlenme : Doymamış yağ asitlerinin çift bağlarının oksitlenmesi olayıdır. Çift bağlar oksidasyonla açılarak yeni ürünler oluşabilir. Oleik asitten pelargonik asit ve azelaik asitlerin oluşması buna örnek olarak verilebilir.

#7. Aşağıdaki maddelerden hangisi kolesterolden sentez edilemez?

#8. "Kan grubu maddelerin ............. kısmı antijeni tutmaya yarar." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. I. Endoplazmik retikulum ile sıkı bağlantı halindedir. II.  Enzim ve hormon salgılayan hücrelerde iyi gelişmişlerdir. III. Hücrede paket materyali yaparak ünitelere dönüştürürler ve hücre dışına dağıtırlar. Yukarıda bahsedilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi basit protein değildir?

#11. Aşağıdaki minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak hipokalsemi görülmektedir?

#12. Hangi tip çözeltilerde su içine girerek, hücrenin lize olmasına (parçalanmasına) sebep olur?

#13. Hormonların gen aktivasyonu yolu ile etki mekanizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla omega 6 ve omega 3'tür?

Cevap : A) Linoleik asit – Linolenik asit
NOT: Organizmada sentezlenemeyen ve besinlerle/rasyonla birlikte alınması gerekli olan linoleik, linolenik ve araşidonik asitlere, esansiyel yağ asitleri denir. Linoleik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi Linoleik Asit (LA: Omega-6) Linolenik asit, mısır yağı, yer fıstığı, pamuk yağı, soya fasulyesi ve keten tohumu Linolenik Asit (ALA: Omega-3)

#15. Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

#16. I.Tropomiyozin troponinlerle birlikte iki aktin arasına doğru çekilir, böylece aktin üzerindeki aktif bölge açığa çıkar. II.Uyarımın triad bölgesinden yayılarak sarkoplazmik retikuluma gelmesiyle Ca++iyonları serbest kalır. III.Miyozin başına bağlı ATP'nin parçalanmasıyla çıkan enerji kullanılarak miyozin başı aktinle birleşir. IV.İskelet kasının uyarılmasıyla depolarizasyon şekillenir. V.Ca++iyonlarının troponin C proteini tarafından tutulmasıyla proteinler arasındaki bağlar sıkılaşır. Akto-miyozin kompleksinin oluşumuna ilişkin yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi standart amino asitlerden değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi "kobalamin" için söylenemez?

#19. Cevap : E) Somatotropin NOT: Büyüme hormonu (Somatotropin): Hormonlar içerisinde tür spesifikliği en yüksek olan hormondur. Protein yapısındadır.

Cevap : C) Adrenalin
NOT: Adrenalinin biyosentezinde çıkış maddesi tirozindir.

#20. Aşağıda yazan minerallerin hangisinin eksikliğine bağlı olarak "çayır tetanisi" görülmektedir?

#21. Kalp kası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#22. Testesteron ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#23. Sadece bir adet karbon atomundaki OH grubunun uzaydaki konumu farklı olan monosakkaritler birbirinin ........... olarak ifade edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi kükürt içeren bir amino asittir?

#25. Aşağıdaki hormonlardan hangisi gen aktivasyonu yoluyla etki eder?

#26. Kuvvet sağlama amacıyla gelişmiş memelilerde bulunan hemen hemen tüm saç, yün, tırnak, kuş pençesi ve tüy, boynuz, toynak ve derinin dış tabakasının çoğunun kuru ağırlığını oluşturan proteine ne ad verilir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi vitamin benzeri bir madde değildir?

#28. Aşağıdakilerin hangisinde vitaminlerin ve biyolojik aktif formlarının eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

#29. Lipid peroksidasyonunda eşlenmemiş elektronlar içeren maddelere ne ad verilir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi peptid yapısında bir hormondur?

#31. Aşağıdaki vitaminlerin hangisi Kalsiyum emilimini pozitif yönde etkileyen bir etkiye sahiptir?

#32. Glutatyon peroksidaz enziminin kofaktörü aşağıdakilerin hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: