auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -1

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi gürültü maruziyeti sonucu insanda oluşan değişikliklerden değildir?

#2. Aşağıda iş hijyeni bölümünün faaliyetleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıda ses frekansları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıda gama ışınları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi asbestin dahil olduğu ana kimyasal grubudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye bağlı işitme yitiklerinin saptanabilmesi için uygulanan yöntemlerden hangisi doğru değildir?

#8. Aşağıda işçilerin tehlikelerden korunması için kullanılan genel havalandırma yöntemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#9. Kimyasalların vücuda giriş yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Aşağıda gürültü kontrolü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. Maruziyet sınır değeri kaçtır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sağlık riski yaratan tehlikelerin değerlendirilmesinde dikkate alınan faktörlerdendir? I. Madde yapısı II. Maruz kalma süresi III. Çalışan duyarlılığı IV. Maruz kalma ağırlığı

#13. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik tehlikeler arasında yer almaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş hijyeni laboratuvarlarında kullanılan analiz cihazları arasında yer alır? I. Gaz Kromatografi II. İyon Kromatografi III. Faz Kontrast Mikroskobu IV. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi

#15. Aşağıdaki faktörlerden hangisi/hangileri kalıcı işitme kaybının oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer alır? I. Sesin şiddeti II. Toplam maruziyet süresi III. Gürültünün frekansı IV. Kişinin duyarlılığı

#16. Akustik çentiğin görüldüğü frekans değeri kaçtır?

#17. Gürültünün insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi kirliliğin dağılmasını önleme yöntemleri arasında değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri gürültü açısından riskli sayılan işlerdendir? I. Dokuma tezgahlarında çalışanlar II. Uçuş personelleri III. Müzisyenler IV. Psikologlar

#20. Sesin şiddeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -1

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -1 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!