auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -2

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi non-iyonize ışınlar arasında yer alır?

#2. Lazer ışınlarının biyolojik hasar verme gücüne göre yapılan sınıflama ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hava basıncındaki ani değişimlerin oluşturduğu kronik zararlardandır?

#4. Titreşim yönetmeliği ile getirilen yükümlülüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. 8 saatlik çalışma süresi için bütün vücut titreşim maruziyeti etkin değeri kaçtır?

#6. Lazer ışını ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. Tüm vücut titreşiminde hissedilebilen frekans değerleri kaçtır?

#8. Aşağıda ultraviyole (UV) ışınlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9. Titreşim maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması için yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Mekanik titreşim riskleri ilk olarak kaynağında yok edilmelidir. II. Titreşim maruziyetini azaltan başka yöntemlere geçilmelidir. III. Risk maruziyetini minimuma indirmek için hem teknik hem idari önlemler alınmalıdır.

#10. Fertiliteyi azaltan minimum ışın dozu kaçtır?

#11. Titreşimin ölçülmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iyonize ışınların ortaya çıkabileceği alanlardandır? I. Cerrahi gereçlerin sterilizasyonu II. Sondaj III. Luminasan boyalar IV. Röntgen ışınları

#13. Titreşime bağlı meslek hastalıkları için yükümlülük süresi kaç yıldır?

#14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri lazer ışınlarının üstünlükleri arasında yer alır? I. Çok dar bir alanda lazerle kaynak yapılabilir. II. Vakum ortamında lazerle kaynak yapılabilir. III. Sağlık için herhangi bir risk oluşturmaz.

#15. Akut ışın sendromu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri iyonize ışınların deri ve mukozalara etkisi için doğrudur? I. Eksüdatif ışın dermatiti bir kerelik 100 radlık dozdan sonra meydana gelir. II. Akut ışın dermatiti kısa sürede birkaç bin rad ile olur. III. Gerçek ışın dermatitinde ağrılı ülserler meydana gelir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri titreşim kaynakları arasında yer alır? I. Helikopterle uçuş II. Elle kullanılan hava kompresörlü araçlar III. Yapı makine ve araçlarının kullanımı

#18. Hava basıncındaki ani değişimler sonucu oluşan akut durumlara ait yükümlülük süresi ne kadardır?

#19. Kızılötesi ışınlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#20. Titreşimin sağlık etkileri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -2

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -2 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!