auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -3

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Uygun sıcaklığı belirlemede göz önüne alınan faktörler açısından aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#2. Zararlı tozların nenden olduğu mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pnömokonyozlarda koruma yöntemlerinden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi termal konforu etkileyen faktörlerden değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı etkisine göre bir toz çeşidi sayılmaz?

#6. Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#7. İşyerlerinde çalışılan parça büyüklüğüne göre aydınlatma değerlerinden hangisi doğru yazılmıştır?

#8. I. Kişisel koruma II. Toplu koruma III. Seçme IV. Tam önleme Yukarıda verilen tozdan korunma politikalarını en az etkiliden en çok etkiliye doğru sıralayınız?A. I-II-III-IV

#9. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi pnömokonyozlarda teknik koruma yöntemlerinden değildir?

#10. Havalandırma ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıda verilen çalışma biçimine göre olması gereken ortam sıcaklıklarından hangisi doğru değildir?

#12. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#13. Yüksek sıcaklıkta aşağıda verilen seçeneklerden hangisi görülür?

#14. Havalandırma ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

#15. Pnömokonyozlarda teknik koruma yöntemleri ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

#16. Nem kavramı ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#18. I. Ortam sıcaklığı termal konfor bölgesini etkiler. II. Ortamın hava akım hızı termal konfor bölgesini etkiler III. Çalışırken en rahat durumda olabilmek için gereken termal konfor şartlarının üstünde kalan bölgedir. IV. İşyerlerinde, çalışanların çoğunluğunun (%50) sıcaklık hissi açısından kendisini en rahat hissettiği şartlardır. Termal konfor bölgesi kavramı ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi bir lokal havalandırma yöntemi değildir?

#20. Tozlarla ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -3

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -3 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!