auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4

#1. “Solunduğunda, cilde işlediğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliğine sahip ve daha sonra tekrar etkisi altında kalınması durumunda da karakteristik olumsuz etkilerin meydana gelmesine sebep olan maddelerdir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#2. “Avrupa mevcut ticari kimyasal envanter mumarası ya da Avrupa bildirimde bulunan maddeler liste numarasını ifade eder.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar?

#3. Aşağıda verilen çalışma biçimine göre olması gereken ortam sıcaklıklarından hangisi doğru değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi kirliliğin dağılmasını önleme yöntemleri arasında değildir?

#5. “0 °C’ den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir” tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar?

#6. Akustik çentiğin görüldüğü frekans değeri kaçtır?

#7. Kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğrudur?

#8. I. Kişisel koruma II. Toplu koruma III. Seçme IV. Tam önleme Yukarıda verilen tozdan korunma politikalarını en az etkiliden en çok etkiliye doğru sıralayınız?A. I-II-III-IV

#9. Kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğru değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir lokal havalandırma yöntemi değildir?

#11. Müsaade edilen Azami Konsantrasyon tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

#12. Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#13. Mesleki etkilenim sınır değerinin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

#14. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren hallerden değildir?

#15. Çalışanların sekiz saatlik mesai boyunca veya haftalık 40 saatlik mesai içinde, maruz kalabileceği havadaki madde konsantrasyonu ile maruz kalma zamanına oranı aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ile gösterilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıflamasına girmez?

#17. Aşağıda iş hijyeni bölümünün faaliyetleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri iyonize ışınların deri ve mukozalara etkisi için doğrudur? I. Eksüdatif ışın dermatiti bir kerelik 100 radlık dozdan sonra meydana gelir. II. Akut ışın dermatiti kısa sürede birkaç bin rad ile olur. III. Gerçek ışın dermatitinde ağrılı ülserler meydana gelir.

#19. Titreşim maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması için yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Mekanik titreşim riskleri ilk olarak kaynağında yok edilmelidir. II. Titreşim maruziyetini azaltan başka yöntemlere geçilmelidir. III. Risk maruziyetini minimuma indirmek için hem teknik hem idari önlemler alınmalıdır.

#20. 8 saatlik çalışma süresi için bütün vücut titreşim maruziyeti etkin değeri kaçtır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!