auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -2

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -2

#1. ?

#2. xy düzlemnde gerçekleşen bir eğik atış hareket ile ilgili olarak aşağıda verlen önermelerden hangisi veya hangler doğrudur? I. cisim maksmum yükseklğe ulaştığı anda hızının bleşen dama sıfırdır. II. Hareket süresince yer çekimi vmesnn büyüklüğü değşken olup aşağı yönlüdür. III. Eğt atılan bir csmn hareket dama bir parabol şeklndedr.

#3. Şekilde sürtünmesiz sistemde görülen cisimlerden K cisminin kütlesi 30 kg dır. Sistemin hareket ivmesi 0,6 m/S2(S kare) olduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg dır.

#4. ?

#5. ?

#6. ?

#7. ?

#8. ?

#9. ?

#10. ?

#11. Kütles m olan bir cisme 240 N’luk bir kuvvet uygulandığında ivmes 12 m/s , 480 N luk bir kuvvet uygulandığında ivmesi 24 m/s olmaktadır. Bu cismin kütles kaç kg’dır?

#12. Hızı 97 km/ saat olan bir trenin sürücüsü, bir virajı dönüp düz yola çıktığı anda ilerde ve kends ile aynı yönde 48 km / saat Sabit hızla ilerleyen bir tren fark eder ve hemen frene basar. Sabit bir vme ile yavaşladığı düşünülürse, çarpışma olmaması için ivmenin değeri en az ne kadar olmalıdır?

#13. ?

#14. ?

#15. ?

#16. ?

#17. ?

#18. Newton’un hareket kanunlarını öğrenen üç ünverste öğrenciye bu yasalarla ilgili birer cümle yazmalarını istyor. Ünverste öğrencilerin yazdığı, I. Hareket eden bir cisim kuvvet etksndedr. II. Brbryle etkleşen iki cisim üzerlerndek etk- tepk kuvvetlernn şddetler aynıdır. III. Herhang bir cismin üzerne etkiyen bileşke kuvvetin, sağladığı ivmeye oranı sabittir. Cümlelerden hangler dama doğrudur?

#19. Herhangi bir cisme 60 N luk bir kuvvet uygulandığında ivmesi 4 m/s olmaktadır. Bu cisme 150 N luk bir kuvvet uygulanırsa, cisimn ivmes kaç m/s olur?

#20. ?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -2

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -2

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!