auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -3

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -3

#1. ?

#2. Gücü 1500 Watt olan bir su motoru h derinliğindeki bir su kuyusundan 5 ton suyu 4 dakkada çekmektedir. Buna göre h yüksekliği kaç m dir? (g=10m/sn )

#3. ?

#4. ?

#5. 3 kg kütlel bir cisim bir h yükseklğnden 16 m/s lk bir hızla aşağıya doğru fırlatıldığında cisimin yere çarpma hızı 30 m/s olduğuna göre, bu h yükseklğ kaç metredir? (g=10 m/sn )

#6. Yerden h yükseklğnde bulunan bir noktadan büyüklüğü v olan bir lk hızla bırakılan m kütlel bir cisimin yerden y kadar yükseklikte hızı ne olur?

#7. Br kayakçı, 20 m yükseklğndek sürtünmesz bir pistin tepesnden durgun olarak kaymaya başlar. Pistin tabanında, kayakçı kayakla kar arasındak sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay ve sürtünmel bir yol ile karşılaşır. Bu kayakçı, duruncaya kadar yatay yüzeyde ne kadar yol alır?

#8. ?

#9. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. I. bir cisim üzerne etki eden yerçekim kuvvet, ağırlık merkez olarak adlandırılan tek bir noktaya etki eden bir kuvvet gibi düşünülebilir. II. Brden fazla katı cisimden oluşan bir mekanik sistemde, kütlelern çekim kuvvetlerinin birbirilerne göre etksiz olacağı bir denge konumu yoktur. III. Tork vektörel bir büyüklüktür. IV. Kuvvetler dönme hareketnde bir değişme sebep olabilir.

#10. m kütlel bir cisim, F 4x 3yj kuvvetinin etksiyle +x doğrultusunda 5 metre yol almaktadır. Bu kuvvetin cisim üzerne yaptığı iş kaç Joule’dür?

#11. ?

#12. 3 kg kütlel bir cisim, yarıçapı 2 m olan daresel bir yörüngede peryodu 20 s olacak şekilde daresel hareket yapmaktadır. Bu cismin kinetik enerjs kaç Joule’dür?

#13. Yükseklği 30 m ve uzunluğu 50 m olan bir eğik düzlem üzernde bulunan bir cisim eğik düzlemin en üst noktasında serbest bırakılmıştır. Eğik düzlem ile cisim arasındak sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre, eğik düzlemin en ucunda cisimin hızı ne olur? (g=10 m/s )

#14. ?

#15. Kütles 0,8 kg olan bir cisim, sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay bir yolda hareket ederken, kuvvet Sabit 50 N/m olan bir yaya çarpmaktadır. Cismin tam çarpışma anındaki hızı 1,2 m/s olduğuna göre, bu çarpışma sırasında yayın maksimum sıkışma miktarı ne olur? (g=9,8 m/s )

#16. Br kayakçı, 30 m yükseklğndek sürtünmesiz bir pistin tepesnden durgun olarak kaymaya başlar. Kayakçı pistin tabanına geldğinde hızı kaç m/s olur? (g=9,8 m/s )

#17. Aşağıda Tork ile ilgili verilen biliglerden hangileri doğrudur? I. Tork bir döndürme hareketdr. II. Tork bir öteleme hareketdr. III. Tork bir titreşim hareketdr.

#18. ?

#19. (0,0) noktasında 5 kg, (0,4 )noktasında 3 kg, (3,0) noktasında 4 kg olan bir sistemde, 8 kg’lık dördüncü kütle hang noktaya konulursa sistemin kütle merkez orjnde olur?

#20. m kütlel bir cismin hızını v’den 3v’ye çıkarmak için cisime verlimes gereken enerji nedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -3

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -3

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!