auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

#1. Şekilde sürtünmesiz sistemde görülen cisimlerden K cisminin kütlesi 30 kg dır. Sistemin hareket ivmesi 0,6 m/S2(S kare) olduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg dır.

#2. Hızı 97 km/ saat olan bir trenin sürücüsü, bir virajı dönüp düz yola çıktığı anda ilerde ve kends ile aynı yönde 48 km / saat Sabit hızla ilerleyen bir tren fark eder ve hemen frene basar. Sabit bir vme ile yavaşladığı düşünülürse, çarpışma olmaması için ivmenin değeri en az ne kadar olmalıdır?

#3. (0,0) noktasında 5 kg, (0,4 )noktasında 3 kg, (3,0) noktasında 4 kg olan bir sistemde, 8 kg’lık dördüncü kütle hang noktaya konulursa sistemin kütle merkez orjnde olur?

#4. Yükseklği 30 m ve uzunluğu 50 m olan bir eğik düzlem üzernde bulunan bir cisim eğik düzlemin en üst noktasında serbest bırakılmıştır. Eğik düzlem ile cisim arasındak sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre, eğik düzlemin en ucunda cisimin hızı ne olur? (g=10 m/s )

#5. ?

#6. Vektör cebrine dair aşağıda verilenden hangileri doğrudur?

#7. ?

#8. 4m/s hızla ilerlemekte olan 80 kg kütlel bir kayık üzernde durmakta olan 40 kg kütlel bir çocuk nehre göre 4 m/s hızla ve ters yönde atlarsa, kayığın hız kaç m/s olur?

#9. ?

#10. Sürtünmesiz ortamda, bir roket fırlatıldığında yakılan gazın kütlesi 0,9 ton olduğunda roketin hızındaki değişime 150 m/s, gaz atıldıktan sonra roketn kütles 2,7 tondur. Buna göre, gazın atılma hızı kaç m/sn’ dir?

#11. Kütles 10 g olan bir mermi, sürtünmesz bir ortamda durmakta olan 990 g kütlel bir tahta cisme saplanıyor. Çarpışmadan sonra mermi ve tahta cismin ortak hızı 3 m/s olduğuna göre merminin çarpışmadan öncek hızı kaç m/s’dir?

#12. Br kayakçı, 20 m yükseklğndek sürtünmesz bir pistin tepesnden durgun olarak kaymaya başlar. Pistin tabanında, kayakçı kayakla kar arasındak sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay ve sürtünmel bir yol ile karşılaşır. Bu kayakçı, duruncaya kadar yatay yüzeyde ne kadar yol alır?

#13. ?

#14. xy düzlemnde gerçekleşen bir eğik atış hareket ile ilgili olarak aşağıda verlen önermelerden hangisi veya hangler doğrudur? I. cisim maksmum yükseklğe ulaştığı anda hızının bleşen dama sıfırdır. II. Hareket süresince yer çekimi vmesnn büyüklüğü değşken olup aşağı yönlüdür. III. Eğt atılan bir csmn hareket dama bir parabol şeklndedr.

#15. 5 saniye süreyle 20 N’luk kuvvet uygulandığında, hızında 4 m/s’lik artış gözlenen cismin kütlesi kaç kg’dır?

#16. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. I. bir cisim üzerne etki eden yerçekim kuvvet, ağırlık merkez olarak adlandırılan tek bir noktaya etki eden bir kuvvet gibi düşünülebilir. II. Brden fazla katı cisimden oluşan bir mekanik sistemde, kütlelern çekim kuvvetlerinin birbirilerne göre etksiz olacağı bir denge konumu yoktur. III. Tork vektörel bir büyüklüktür. IV. Kuvvetler dönme hareketnde bir değişme sebep olabilir.

#17. ?

#18. SI birim sisteminde, sırasıyla uzunluk, kütle ve zaman birimler hangi birimler kullanılarak verilmektedir?

#19. Şekldek gibi giden otomobl bu otomobile hareketnn ters yönünde bir itme uygulanınca durup sonra ters yönde 4 m/sn hız kazanıyor. Otomobile uygulanan momentum değişim kaç kgm/s dir?

#20. 3 kg kütlel bir tüfeğn ateşlenmesiyle 30 g’lık bir mermi 700 m/s hızla tüfeği terk ediyor. Tüfeğn geri tepme hızı kaç m/s’dir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!