auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021-2022 Vize

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021-2022 Vize

#1. Anaokulunda okulunda bulunan bölümlerden biri olan uyku/dinlenme odası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir. Bireylerin yaş, sosyal sınıfıyla ilgili ayrım yapılmaksızın ana dil, cinsiyet, ekonomik durum, ikamet ve özel gereksinimleri doğrultusunda bütün imkanlar sunulur. Yukarıda Finlandiya eğitim sistemine ait hangi temel hedefin açıklamasına yer verilmiştir?

#3. Erken çocukluk eğitiminin kısa dönemli toplumsal katkılarından biri değildir?

#4. I. Realist felsefenin gerektirdiği eğitim modelini tasarlamıştır. II. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir. III. Anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmalarını tavsiye etmiştir. IV. Bedenden önce ruhun masallarla doyurulması gerektiğini söyler. Yukarıda verilenlerden hangileri Aristo/Aristoteles ile ilgilidir?

#5. Hangi ülkede 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlar?

#6. Dünya Sağlık Örgütü, 0-5 yaş arası çocukların büyüme gelişiminin izlenmesini önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile ilgili takip edilmesi gereken aralıklar hangisinde yanlış verilmiştir?

NOT: DSÖ 0-5 yaş arası çocukların izlenmesini önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile ilgili aşağıdaki zaman çizelgesinin takibi önemle tavsiye edilmektedir.
– 15 günlük,
– 30 günlük,
– 2-6 ay arası ayda bir kez,
– 6 ay-2 yaş arası 3 ayda bir kez,
– 2-4 yaş arası 6 ayda bir kez,
– Dört yaş-ergenlik dönemi sonuna kadar yılda bir kez olmak üzere büyüme gelişiminin izlenmesi önerilmektedir

#7. Türkiye’de yürürlükte olan okul öncesi eğitim programı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

#8.

#9. “Çocuk doğa içinde özgür biçimde yetişmelidir. Baskı altında büyüyen çocuklar daha dayanıksızdır. Beklentiler çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuklara yetişkin gibi davranılmamalı onlardan da yetişkin gibi davranmaları beklenmemelidir” Yukarıdaki açıklama J.J. Rosseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili ilkesine aittir?

#10. Erken çocukluk eğitiminin kısa dönemli toplumsal katkılarındandır?

NOT: Erken Eğitimin Kısa Dönemli Toplumsal Faydaları:
*İş sağlar: Ülke genelinde pek çok kişiyi istihdam eder.
*Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder.
*Merkezler mal ve hizmet satın alır.
*İşverenlerin çalışanları çekmelerini, elde tutmalarını ve üretkenliği artırmalarını sağlar.
Erken Eğitimin Uzun Dönemli Toplumsal Faydaları:
*Özel eğitim ve sınıf tekrarı ile ilgili maliyetleri düşürür.
*Çocukların okulu terk etme oranlarını azaltır ve daha çok beceri kazandırır.
*Geleceğin iş gücü ihtiyacını karşılar ve aynı zamanda gelir düzeyi daha yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlar.
*Ülke bazında üretimi artırır.
*Vergi ödemeleri yüksek ve düzenli olur.
*Suç ve cezai yaptırımlar azalacağı için cezaevi maliyetleri azalır.
*Sosyal yardım ödemeleri azalır.

#11. Anaokulunda bulunan yemek salonu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Anaokulunda bulunan yemek salonunda doğal aydınlatma ve havalandırma olmalı ve bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalıdır. Yemek odalarında kullanılan masalar ve sandalyeler çocuğun boyuna uygun olmalı,
yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm, sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalıdır.

#12. Küçük oyunlarla oynama, boncuk dizme, puzzle oynama, nesneleri sınıflandırma gibi el becerisini geliştirme oyunları hangi tür oyundur?

#13. Eğitime en önemli katkısı iş birliğine dayalı öğrenmedir. Sosyal olarak gelişen ve yapılandırılan zihnin oluşturulmasında dilin çok özel bir yeri vardır. Verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

#14. Çocuklar öğrenme merkezlerinde çalışırken öğretmen gözler ve gözlemlerini kaydeder. Yukarıda verilen açıklama öğretmenin çocukların öğrenme merkezlerinde oyun esnasındaki hangi görevi ile ilgilidir?

#15. Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#16. Okul öncesi eğitim ortamlarının ısısı pasif etkinlikler için………….°C, hareketli etkinlikler için ……………….°C olmalıdır. Boşlukları en uygun ifade ile tamamlayınız?

#17. Anaokulu sisteminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner'in ekolojik sistemler kuramında yer alan sistemlerden biri değildir?

NOT: Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Kuramı:
-Mikrosistem
-Mezosistem
-Ekzosistem
-Makrosistem
-Kronosistem

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021-2022 Vize

1- Okul öncesi eğitim ortamlarının ısısı pasif etkinlikler için………….°C, hareketli etkinlikler için ……………….°C olmalıdır.
Boşlukları en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) 20-21 °C / 18 °C
B) 15-16 °C /25 °C
C) 10-12°C /30 °C
D) 8-10°C /32 °C
E) 17-18 °C /31 °C

Cevap : A) 20-21 °C / 18 °C

2- Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aksonlar yalnızca dendritler ile bağlantı kurar
B) Sinapslar, hücreden hücreye bilgi geçişinin olduğu ve sinir yapı taşları arasındaki bağlantı noktalarıdır.
C) Aksonun görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır.
D) Dendritler diğer aksonlardan gelen girdileri alır.
E) Dentritin görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır

Cevap : E) Dentritin görevi bilgiyi elektriksel ve kimyasal süreçler ile iletmek ve taşımaktır

3- I. Realist felsefenin gerektirdiği eğitim modelini tasarlamıştır.
II. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir.
III. Anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmalarını tavsiye etmiştir.
IV. Bedenden önce ruhun masallarla doyurulması gerektiğini söyler.
Yukarıda verilenlerden hangileri Aristo/Aristoteles ile ilgilidir?

A) Yalnız IV
B) I, II, III
C) I ve IV
D) I ve II
E) Yalnız III

Cevap : B) I, II, III

4- Çocuklar öğrenme merkezlerinde çalışırken öğretmen gözler ve gözlemlerini kaydeder.
Yukarıda verilen açıklama öğretmenin çocukların öğrenme merkezlerinde oyun esnasındaki hangi görevi ile ilgilidir?

A) Etkileşim
B) Planlama
C) Kurulum
D) Değerlendirme
E) Hakemlik

Cevap : D) Değerlendirme

5- Anaokulunda okulunda bulunan bölümlerden biri olan uyku/dinlenme odası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyku odası dizayn edilirken yataklar arasından bir
kişinin geçebileceği aralık bırakılmalıdır
B) Ranza sistemi kullanılabilir.
C) Öğrenci başına düşen hava hacmi 10 M3 olmalıdır
D) Oda ısısı 18-20 C arasında olmalıdır
E) Havalandırmaya uygun sessiz bir yerde bulunmalıdır

Cevap : B) Ranza sistemi kullanılabilir.

6- Okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir. Bireylerin yaş, sosyal sınıfıyla ilgili ayrım yapılmaksızın ana dil, cinsiyet, ekonomik durum, ikamet ve özel gereksinimleri doğrultusunda bütün imkanlar sunulur.
Yukarıda Finlandiya eğitim sistemine ait hangi temel hedefin açıklamasına yer verilmiştir?

A) Eğitim hizmetlerinde bölgesel bakımdan ayrım yapılmaz
B) İyi eğitimli ebeveynler önemsenir
C) Zorunlu eğitim önceliklidir
D) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır.
E) Eğitimciler çocukların okul süreçlerinde odak noktasıdır

Cevap : D) Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği vardır.

7- “Çocuk doğa içinde özgür biçimde yetişmelidir. Baskı altında büyüyen çocuklar daha dayanıksızdır. Beklentiler çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuklara yetişkin gibi davranılmamalı onlardan da yetişkin gibi davranmaları beklenmemelidir”
Yukarıdaki açıklama J.J. Rosseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili ilkesine aittir?

A) Deneyimlemenin önemi
B) Ölçülülük
C) Doğacılık
D) Özerklik
E) Hümanizm (insancılık)

Cevap : C) Doğacılık

8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yeni Zelanda da uygulanan Okul öncesi eğitim programının adı bulunmaktadır?

A) TL Waikiki
B) Tanatahu
C) Te Whariki
D) Montessori
E) Ho’oponopono

Cevap : C) Te Whariki
NOT: Yeni Zelanda’da okul öncesi eğitim hizmetleri, bakım ve erken eğitim merkezleri, ev temelli eğitim, anaokulları olarak çeşitlilik göstermektedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklar anaokulu eğitimi almaktadır. Te Whariki isimli erken çocukluk eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program “bütünsel gelişim, güçlendirme, aile ve toplum ilişkiler” üzerine dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Dünya Bankası verilerine göre Yeni Zelanda’da okul öncesi dönemde eğitime katılım oranı %93’tür.

9- Anaokulunda bulunan yemek salonu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yemek masalarının yerden yüksekliği en az 1 metre olmalı
B) Sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalı
C) Yemek salonu bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalı
D) Yemek salonunda doğal aydınlatma olmalı
E) Yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm olmalı

Cevap : A) Yemek masalarının yerden yüksekliği en az 1 metre olmalı
NOT: Anaokulunda bulunan yemek salonunda doğal aydınlatma ve havalandırma olmalı ve bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalıdır. Yemek odalarında kullanılan masalar ve sandalyeler çocuğun boyuna uygun olmalı, yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm, sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalıdır.

10- Küçük oyunlarla oynama, boncuk dizme, puzzle oynama, nesneleri sınıflandırma gibi el becerisini geliştirme oyunları
hangi tür oyundur?

A) Küçük kas oyunları
B) Kurallı oyunlar
C) Büyük kas oyunları
D) Beceri oyunları
E) Rol oynama oyunu

Cevap : A) Küçük kas oyunları

11- Erken çocukluk eğitiminin kısa dönemli toplumsal katkılarından biri değildir?

A) İş sağlar: ülke genelinde pek çok kişiyi istihdam eder
B) Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder
C) Merkezler mal ve hizmet satın alır
D) İşverenlerin çalışanları çekmelerini, elde tutmalarını ve üretkenliği artırmalarını sağlar
E) Ülke bazında üretimi artırır

Cevap : E) Ülke bazında üretimi artırır

12- Türkiye’de yürürlükte olan okul öncesi eğitim programı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

A) 2006
B) 2004
C) 2013
D) 1994
E) 2002

Cevap : C) 2013

13- Anaokulu sisteminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristo
B) J. Locke
C) J. J. Rousseau
D) J. H. Pestalozzi
E) Friedrich Wilhelm August /Fröebel

Cevap : E) Friedrich Wilhelm August /Fröebel

14- -Eğitime en önemli katkısı iş birliğine dayalı öğrenmedir.
-Sosyal olarak gelişen ve yapılandırılan zihnin oluşturulmasında dilin çok özel bir yeri vardır.
Verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) a. J.Piaget
B) J. Locke
C) L. S. Vygotsky
D) J. H. Pestalozzi
E) Maria Montessori

Cevap : C) L. S. Vygotsky

15- Erken çocukluk eğitiminin kısa dönemli toplumsal katkılarındandır?

A) Özel eğitim ve sınıf tekrarı ile ilgili maliyetleri düşürür.
B) Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder.
C) Çocukların okulu terk etme oranlarını azaltır ve daha çok beceri kazandırır.
D) Sosyal yardım ödemeleri azalır.
E) Vergi ödemeleri yüksek ve düzenli olur.

Cevap : B) Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder.
NOT: Erken Eğitimin Kısa Dönemli Toplumsal Faydaları:
*İş sağlar: Ülke genelinde pek çok kişiyi istihdam eder.
*Çalışanlar ücret harcar ve vergi öder.
*Merkezler mal ve hizmet satın alır.
*İşverenlerin çalışanları çekmelerini, elde tutmalarını ve üretkenliği artırmalarını sağlar.
Erken Eğitimin Uzun Dönemli Toplumsal Faydaları:
*Özel eğitim ve sınıf tekrarı ile ilgili maliyetleri düşürür.
*Çocukların okulu terk etme oranlarını azaltır ve daha çok beceri kazandırır.
*Geleceğin iş gücü ihtiyacını karşılar ve aynı zamanda gelir düzeyi daha yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlar.
*Ülke bazında üretimi artırır.
*Vergi ödemeleri yüksek ve düzenli olur.
*Suç ve cezai yaptırımlar azalacağı için cezaevi maliyetleri azalır.
*Sosyal yardım ödemeleri azalır.

16- Dünya Sağlık Örgütü, 0-5 yaş arası çocukların büyüme gelişiminin izlenmesini önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile ilgili takip edilmesi gereken aralıklar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) 2-6 ay arası ayda bir kez
B) 6 ay – 2 yaş arası 3 ayda bir kez
C) 2 – 4 yaş arası 6 ayda bir kez
D) 4 yaş – ergenlik dönemi sonuna kadar yılda bir kez
E) 2-4 yaş arası 9 ayda bir kez

Cevap : E) 2-4 yaş arası 9 ayda bir kez
NOT: DSÖ 0-5 yaş arası çocukların izlenmesini önermektedir. Bebek doğar doğmaz ilk ölçümleri yapıldıktan sonra diğer ölçüm zamanları ile ilgili aşağıdaki zaman çizelgesinin takibi önemle tavsiye edilmektedir.
– 15 günlük,
– 30 günlük,
– 2-6 ay arası ayda bir kez,
– 6 ay-2 yaş arası 3 ayda bir kez,
– 2-4 yaş arası 6 ayda bir kez,
– Dört yaş-ergenlik dönemi sonuna kadar yılda bir kez olmak üzere büyüme gelişiminin izlenmesi önerilmektedir

17- Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramında yer alan sistemlerden biri değildir?

A) Makrosistem
B) Mezosistem
C) Ekzosistem
D) Politiksistem
E) Mikrosistem

Cevap : D) Politiksistem
NOT: Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Kuramı:
-Mikrosistem
-Mezosistem
-Ekzosistem
-Makrosistem
-Kronosistem

18- Hangi ülkede 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlar?

A) İngiltere
B) Türkiye
C) Finlandiya
D) Yeni Zelanda
E) Japonya

Cevap : B) Türkiye

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021-2022 Vize

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021-2022 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!