auzefSağlık Kurumları Yönetiminde Güncel GelişmelerSağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2021 Final

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2021 Final

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2021 Final

1- Hedef belirlerken kullanılmayan kategori aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Duygusal

2- Klasik yönetimin bileşenlerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sistem Yaklaşımı

3- Klasik yönetim yaklaşımında bilimsel yönetimin ana prensiplerinden olmayan aşağıdakilerden hagisidir?

Cevap : Her çalışanın her işi kendi yetenekleri ve tercihleri ile gelişmesi

4- Dış çevre analizi yapılırken yapılacak sorgulamalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Geçen ay neredeydik? Bir önceki ay nerede olduğumuz dış çevre analizi açısından hayati öneme sahiptir. Son bir ay içinde gittiğimiz yerler nerelerdir?

5- Sistemlerin karmaşıklığını yönetmek ve daha iyi anlamak için aşağıdaki araç ve yöntemlerden kullanılmayan veya yanlış olan hangisidir?

Cevap : Kararsızlık haritaları, Olasılık teorileri,

6- Süreç yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dönüşüm katmanına veya buradaki sürecin eko sistemine tetikleyici bir etken gelmeden dönüşüm başlar ise ortaya dolaylı olmayan bir çıktı üretilmiş olur.

7- Örgütten yararlanan kişilere göre örgüt çeşitleri için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : İş takip ve tahsilat örgütleri: Ödenmeyen borçların ve senetlerin takip ve tahsilatını yapan örgütler.

8- yönetsel süreçlerin sorumluluklarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : çalışanların özlük bilgilerinin tutulması ve kişilerin performans artmalarına şahsen yardımcı olunması

9- Hastane otomasyonları maturasyon aşamaları için piramitte yer alanlararasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hasta güvenlik sistemleri

10- Bir örgütün dizaynı için başlıca ele alınacak unsurlar için yanlış olan hangisidir?

Cevap : Örgütte iş bölümünün hemen yapılamaması

11-Süreç yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Süreçler yarattıkları katma değerlerden bağımsız değerlendirilir

12- Neoklasik Yönetim Yaklaşımında Y kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bir aksama oluştuğunda yöneticiler değil çalışanlar suçlanır.

13- Mükemmellik yaklaşımına konu olan ortak özelliklerden değildir?

Cevap : Basit örgüt biçimi ve çok yönetici ile çalışma

14- Sağlık sistem mühendisliği alanında bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İptidai fonksiyonlar

15- Sağlık alanında uluslararası standartlar ve projelerden olmayan hangisidir?

Cevap : ALABAMA

16- Yöneticiler, performans ile standartları karşılaştırdıktan sonra hangisini yapmamalıdır?

Cevap : Düşük puan veren denetçileri değiştirmek

17- Sistem tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sistemlerin davranışı (behaviour) söz konusu değildir.

18- Postmodern Yönetim Yaklaşımlarının gelişme özelliklerinden değildir?

Cevap : Gelişim mühendisliği

19- Sistem akış dinamiği tasarımında en sık yapılan hata hangisidir?

Cevap : Basamaklama hatası

20- Devlet hastaneleri ne tip işletmelerdir?

Cevap : varlığınıbaşabaş sürdürme amaçlı

21-Yönetici kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Postmodern düşünce sisteminde yönetici başarı için başkalarını çalıştıran ve çevresel işleri kovalayan, yatırımcı olan, riskleri alan kişi demektir.

22- Süreç yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Süreç yönetimi yeniden yapılanma ve değişime ihtiyaç duyulmadığı zaman, durağan zamanlarda uygulanamaz.

23- Ürün gerçekleştirmede aşağıdakilerden hangisi sorulmamalıdır?

Cevap : Ürünlerin içine alıcıların fark etmediği kalitesiz ürünleri nasıl yerleştirebiliriz.

24- Üretim planlama amacıyla aşağıdaki işlevlerden hangisi gereksizdir?

Cevap : Ürün renkleri

25- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bilgi toplumunun ekonomisi olan “bilgi ekonomisi” kavramı, kitapçılarda satılan kitapların fiyatlarının ortalaması ile değerlendirilir.

26- Modern yönetim kuramında amaçlarla yönetim ilkeleri planlanmasında yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amaçlar çalışanların yeteneklerine ve yöneticilerin tecrübelerine göre küçültülmelidir

27- Weber’in bürokrasi modelinin özelliklerinden değildir?

Cevap : Tüm ilişkiler şahsi olmalı ve haberleşme yazılı olarak yürütülmelidir. Tüm haberleşme evrakı muhafaza altına alınmalıdır.

28- Sistem mühendisliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yapılan ve hata olduğu anlaşılan her adım veya eylem, pahalıya mal olmayan bir deneyimdir. Bu
deneyimleri hatalar yaparak mutlaka edinmek gerekmektedir. Bu hataları Planlı yapmanın adı da sistem mühendisliğidir.

29- Postmodern yaklaşımlar ilkelerine uymayan hangisidir?

Cevap : Büyüme ve kademe yükselme

30- Yönetim teorileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yönetim teorileri insanlığın varlığından beri toplumlarda önemli yer almış bir konudur. İnsanların
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişiyle yonetsel sistemler düşünülmeye baslamıştır.

31- Süreç yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Süreçler yarattıkları katma değerlerden bağımsız değerlendirilir

32- Weber’in bürokrasi modelinin özelliklerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yetki kullanımı hemen her yerde çalışanın insiyatifindedir. Çalışanlar kendi özel durumlarına göre işlerini kendi yetkileri ile değiştirebilirler.

33- Organik örgüt sistemi değişen çevresel koşullara uyma prensipleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yatay haberleşmeden çok dikey haberleşmeye önem verlir. Haberleşme emir komuta olarak yürütülür. Farklı düzeylerdeki iş görenler birbiryle haberleşme olanağı bulamazlar.

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2021 Final

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!