auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-2

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi İran’ın gerçek bir demokrasi olmamasını açıklamaktadır?

#2. İran Devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi kültürü ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#4. Rusya’nın mevcut siyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. Aşağıdakilerden hangisi İran’ın mevcut siyasi sistemi ile ilgili doğru bir ifadedir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Meksika hükümet sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın devlet idari yapılanması ile ilgili doğru bir ifadedir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi siyasi sistemlerin normatif incelenmesini doğru şekilde tanımlamaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın yetkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?

#10. Amerikan siyasi kültürünü oluşturan öğelerle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#11. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rusya’nın siyasi tarihinde gerçekleşmemiştir?

#12. Meksika devlet idari yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Meksika’nın tek parti iktidarı döneminde ekonomik yapılanmayı aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

#14. Aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi Meksika parlamento seçimlerindeki sistemi tanımlamaktadır?

#15. Seçme yanlılığı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru tanımlanmıştır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi tek vaka çalışmaları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#17. Rusya’nın demokrasiden otoriter rejime geçmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile gerçeklemiştir?

#18. Meksika’nın siyasi tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi gelişim takviminde bulunmamaktadır?

#20. Rusya siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınaı -2

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-2

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi gelişim takviminde bulunmamaktadır?

a) 1921’de Rıza Han’ın iktidara gelişi
b) 1953’te Başbakan Musaddık’ın devrilmesi
c) 1975’te İran’ın demokrasiye geçmesi
d) 1979’da devrim ile rejimin reğişmesi
e) 1980’de İran-Irak savaşının başlaması

Cevap : c) 1975’te İran’ın demokrasiye geçmesi

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın mevcut siyasi sistemi ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Başkanlık sistemidir
b) Teokrasidir
c) Demokrasidir
d) Monarşidir
e) Parlameter sistemdir

Cevap : b) Teokrasidir

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi kültürü ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Bir süreklilik vardır.
b) Antik Pers İmparatorluğu’ndan beri birbirini takip eden devletler vardır.
c) Şiilik siyasi kültürde belirleyicidir.
d) Azeriler siyasi kültürde baskındır.
e) İranlılar kendilerini üstün görmeye meyillidir.

Cevap : d) Azeriler siyasi kültürde baskındır.

İran Devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çok kanlı bir devrim olmuştur.
b) Din adamları öncü rol oynamıştır.
c) Esnafın rejime desteğini çekmesi devrimi mümkün kılmıştır.
d) Devrim sonucunda Şah ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.
e) Ayetullah Humeyni’nin sürgünden dönmesi ile devrim tamamlanmıştır.

Cevap : a) Çok kanlı bir devrim olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın gerçek bir demokrasi olmamasını açıklamaktadır?

a) Seçme hakkının sınırlı olması
b) Milletvekili sayısının yetersin olması
c) Cumhurbaşkanının yetkilerinin sembolik olması
d) Başbakanın yetkilerinin sembolik olması
e) En üst otoritenin dini lider olması

Cevap : e) En üst otoritenin dini lider olması

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Rusya’nın mevcut siyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Demokratik bir rejimdir.
b) Başkanlık sistemine sahiptir.
c) Parlamenter sisteme sahiptir.
d) Otoriter bir rejimdir.
e) Monarşik bir rejimdir.

Cevap : d) Otoriter bir rejimdir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rusya’nın siyasi tarihinde gerçekleşmemiştir?

a) Monarşi yönetimi
b) Tek-partili totaliter rejim
c) Siyasi devrim
d) Demokrasiye geçiş
e) Japonya’ya karşı savaş galibiyeti

Cevap : e) Japonya’ya karşı savaş galibiyeti

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın devlet idari yapılanması ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Federal yapıdadır.
b) Merkezi yapıdadır.
c) Üniter yapıdadır.
d) Dağınık yapıdadır.
e) Liberal yapıdadır.

Cevap : a) Federal yapıdadır.

Rusya siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis iki kamaralıdır.
b) Başkan’ın otoritesi sınırlayan güçlü bir yasama vardır.
c) Yasama görevi alt meclis olan Duma’dadır.
d) Bağımsız ve küçük parti adaylarının meclise girmesi çok zordur.
e) Başkan meclisi erken seçime götürebilir.

Cevap : b) Başkan’ın otoritesi sınırlayan güçlü bir yasama vardır.

Rusya’nın demokrasiden otoriter rejime geçmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile gerçeklemiştir?

a) Askeri darbe
b) Halk protestoları
c) Güçleri zamanla yürütmede toplama
d) Dış müdahale
e) devrim

Cevap : c) Güçleri zamanla yürütmede toplama

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Meksika hükümet sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Başkanlık sistemidir.
b) Başkanın görev süresi 6 yıldır.
c) Başkan sadece iki dönem görev yapabilir.
d) Başkan, meclisten geçen yasaları veto edebilir.
e) Başkan, güçlü kararname yetkilerine sahiptir

Cevap : c) Başkan sadece iki dönem görev yapabilir.

Meksika’nın siyasi tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?

a) Meksika hiçbir zaman işgal edilmemiştir.
b) Meksika Anayasası 1917’de yapılmıştır.
c) Meksika hiçbir zaman kolonileştirilmemiştir.
d) Meksika hiçbir zaman tam olarak bağımsızlaşamamıştır.
e) Meksika 1920’den beri istikrarlı bir demokrasidir.

Cevap : b) Meksika Anayasası 1917’de yapılmıştır.

Meksika’nın tek parti iktidarı döneminde ekonomik yapılanmayı aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

a) Liberalizm
b) Komünizm
c) Serbest piyasa
d) Korporatizm
e) Küresel ekonomi

Cevap : d) Korporatizm

Aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi Meksika parlamento seçimlerindeki sistemi tanımlamaktadır?

a) Karma sistem
b) Tek adaylı çoğunlukçu sistem
c) Nisbi temsil sistemi
d) Dar bölge sistemi
e) Daraltılmış bölge sistemi

Cevap : a) Karma sistem

Meksika devlet idari yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üniter sistem
b) Merkezi sistem
c) Çok-başlı sistem
d) Konfederal sistem
e) Federal sistem

Cevap : e) Federal sistem

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!