auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi Alman seçim sistemini tarif etmektedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?

#3. Almanya siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Westphalia Barışı’nın ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#4. Fransız hükümet sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. Fransız siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet rejimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?

#8. Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi hayat aşağıdaki hipotezlerden hangisini yanlışlamaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin parlamenter sistemden farklarından biridir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Fransız hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?


#11. İngiliz seçim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin dezavantajlı yönlerinden biridir?

#13. Alman devlet yapılanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Fransız siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#15. Fransız modern siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?


#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi federal sistemi tercih edilme sebeplerinden biri değildir?

#17. İngiliz siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

#18. Alman sisyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan Magna Carta’nın içeriğinde veya ilkelerinde yoktur?

#20. İngiliz siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınaı -1

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?

a) Başkanlık sistemi
b) Yarı-başkanlık sistemi
c) Parlamenter sistem
d) Yarı-parlamenter sistem
e) Güçlendirilmiş parlamenter sistem

Cevap : c) Parlamenter sistem

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan Magna Carta’nın içeriğinde veya ilkelerinde yoktur?

a) Kral, vergi toplamak için soyluların onayını almalıdır.
b) Soylular asla yargılanamaz.
c) Kişilerin tutuklanması yargıç kararındadır.
d) Kral eşitler arasında birincidir.
e) Kral’ın keyfi otoritesi sınırlanmalıdır.

Cevap : b) Soylular asla yargılanamaz.

İngiliz siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İngiltere parlamenter bir sisteme sahiptir.
b) İngiltere üniter bir sisteme sahiptir.
c) İngiltere’de yerel parlamentoların egemenlik yetkisi yoktur.
d) İngiltere seçim sistemi nisbi esasa göredir.
e) İngiltere’de devletin başı monarktır.

Cevap : d) İngiltere seçim sistemi nisbi esasa göredir.

İngiliz siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

a) Kralın yetkilerinin sınırlandırılması
b) İç savaş
c) Kralın görevden alınması
d) Kralın idam edilmesi
e) Askeri darbe

Cevap : e) Askeri darbe

İngiliz seçim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Küçük partilere temsil imkânı tanır
b) Dar bölgelidir
c) Çoğunlukçudur
d) İki partili sisteme yol açar
e) Bir partinin meclis çoğunluk oluşturması muhtemeldir

Cevap : a) Küçük partilere temsil imkânı tanır

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?

a) Başkanlık sistemi
b) Yarı-başkanlık sistemi
c) Parlamenter sistem
d) Yarı-parlamenter sistem
e) Güçlendirilmiş parlamenter sistem

Cevap : b) Yarı-başkanlık sistemi

Aşağıdakilerden hangisi Fransız siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nden etkilenmiştir.
b) İngiliz Haklar Yasası’ndan etkilenmiştir.
c) Demokrasiyi inşa etmeyi amaçlamıştır.
d) Rousseasu’dan etkinmiştir.
e) Milli Meclis tarafından yayınlanmıştır.

Cevap : c) Demokrasiyi inşa etmeyi amaçlamıştır.

Fransız siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Fransa yarı-başkanlık sistemine sahiptir.
b) Fransa üniter bir sisteme sahiptir.
c) Fransa’da başbakan yürütme yetkilerinin bazısına sahiptir.
d) Fransa’da milletvekili seçim sistemi nisbi esasa göredir.
e) Fransa’da devletin başı başkandır.

Cevap : d) Fransa’da milletvekili seçim sistemi nisbi esasa göredir.

Fransız modern siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

a) Kralın yetkilerinin sınırlandırılması
b) Devrim
c) İmparatorluk inşa edilmesi
d) Kralın idam edilmesi
e) Bağımsızlık savaşı

Cevap : e) Bağımsızlık savaşı

Fransız hükümet sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Başkan ile başbakan yetkileri paylaşır
b) Başbakan yürütmenin başıdır
c) Erken seçim kararı alınamaz
d) Başbakanlar görevden uzaklaştırılamaz
e) Bakanlar, meclis üyesi olmak zorundadır

Cevap : a) Başkan ile başbakan yetkileri paylaşır

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

Alman devlet yapılanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üniterdir
b) Merkezidir
c) Konfederaldir
d) Federaldir
e) Birleşiktir

Cevap : d) Federaldir

Almanya siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Westphalia Barışı’nın ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Devletlerin egemen olması
b) Devletlerin birbirinin iç işlerine karışmaması
c) Devlet dinine referandum ile karar verilmesi
d) Devletlerin kendi dinlerini belirleyebilmesi
e) Devletlerin dini azınlıkları haklarını vermesi

Cevap : c) Devlet dinine referandum ile karar verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Alman seçim sistemini tarif etmektedir?

a) Karma sistem
b) Dar bölge nisbi sistem
c) Daraltılmış bölge çoğunlukçu sistem
d) Çoğunlukçu sistem
e) Çoğulcu sistem

Cevap : a) Karma sistem

Alman sisyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Parlamenter sistemdir.
b) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.
c) Meclis iki kamaralıdır.
d) Federal bir yapı vardır.
e) Koalisyonlar yaygındır.

Cevap : b) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.

Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi hayat aşağıdaki hipotezlerden hangisini yanlışlamaktadır?

a) Çoğunlukçu seçim sistemi iki partili sistem doğurur.
b) Siyasi partilerde oligarşik yönetimler oluşur.
c) Alt gelir grupları sol partilere oy vermeye eğilimlidir.
d) Ekonomik gelişme siyasi gelişmeyi beraberinde getirir.
e) Koalisyon hükümetleri istikrarsızlık doğurur.

Cevap : e) Koalisyon hükümetleri istikrarsızlık doğurur.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final 2022 Deneme Sınavı-1

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!