auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?

a) Başkanlık sistemi
b) Yarı-başkanlık sistemi
c) Parlamenter sistem
d) Yarı-parlamenter sistem
e) Güçlendirilmiş parlamenter sistem

Cevap : c) Parlamenter sistem

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan Magna Carta’nın içeriğinde veya ilkelerinde yoktur?

a) Kral, vergi toplamak için soyluların onayını almalıdır.
b) Soylular asla yargılanamaz.
c) Kişilerin tutuklanması yargıç kararındadır.
d) Kral eşitler arasında birincidir.
e) Kral’ın keyfi otoritesi sınırlanmalıdır.

Cevap : b) Soylular asla yargılanamaz.

İngiliz siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İngiltere parlamenter bir sisteme sahiptir.
b) İngiltere üniter bir sisteme sahiptir.
c) İngiltere’de yerel parlamentoların egemenlik yetkisi yoktur.
d) İngiltere seçim sistemi nisbi esasa göredir.
e) İngiltere’de devletin başı monarktır.

Cevap : d) İngiltere seçim sistemi nisbi esasa göredir.

İngiliz siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

a) Kralın yetkilerinin sınırlandırılması
b) İç savaş
c) Kralın görevden alınması
d) Kralın idam edilmesi
e) Askeri darbe

Cevap : e) Askeri darbe

İngiliz seçim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Küçük partilere temsil imkânı tanır
b) Dar bölgelidir
c) Çoğunlukçudur
d) İki partili sisteme yol açar
e) Bir partinin meclis çoğunluk oluşturması muhtemeldir

Cevap : a) Küçük partilere temsil imkânı tanır

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Fransız hükümet sistemini tanımlayan kavramdır?

a) Başkanlık sistemi
b) Yarı-başkanlık sistemi
c) Parlamenter sistem
d) Yarı-parlamenter sistem
e) Güçlendirilmiş parlamenter sistem

Cevap : b) Yarı-başkanlık sistemi

Aşağıdakilerden hangisi Fransız siyasi tarihinin en önemli belgelerinden biri olan İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nden etkilenmiştir.
b) İngiliz Haklar Yasası’ndan etkilenmiştir.
c) Demokrasiyi inşa etmeyi amaçlamıştır.
d) Rousseasu’dan etkinmiştir.
e) Milli Meclis tarafından yayınlanmıştır.

Cevap : c) Demokrasiyi inşa etmeyi amaçlamıştır.

Fransız siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Fransa yarı-başkanlık sistemine sahiptir.
b) Fransa üniter bir sisteme sahiptir.
c) Fransa’da başbakan yürütme yetkilerinin bazısına sahiptir.
d) Fransa’da milletvekili seçim sistemi nisbi esasa göredir.
e) Fransa’da devletin başı başkandır.

Cevap : d) Fransa’da milletvekili seçim sistemi nisbi esasa göredir.

Fransız modern siyasi tarihinden aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

a) Kralın yetkilerinin sınırlandırılması
b) Devrim
c) İmparatorluk inşa edilmesi
d) Kralın idam edilmesi
e) Bağımsızlık savaşı

Cevap : e) Bağımsızlık savaşı

Fransız hükümet sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Başkan ile başbakan yetkileri paylaşır
b) Başbakan yürütmenin başıdır
c) Erken seçim kararı alınamaz
d) Başbakanlar görevden uzaklaştırılamaz
e) Bakanlar, meclis üyesi olmak zorundadır

Cevap : a) Başkan ile başbakan yetkileri paylaşır

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Alman devlet yapılanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üniterdir
b) Merkezidir
c) Konfederaldir
d) Federaldir
e) Birleşiktir

Cevap : d) Federaldir

Almanya siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Westphalia Barışı’nın ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Devletlerin egemen olması
b) Devletlerin birbirinin iç işlerine karışmaması
c) Devlet dinine referandum ile karar verilmesi
d) Devletlerin kendi dinlerini belirleyebilmesi
e) Devletlerin dini azınlıkları haklarını vermesi

Cevap : c) Devlet dinine referandum ile karar verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Alman seçim sistemini tarif etmektedir?

a) Karma sistem
b) Dar bölge nisbi sistem
c) Daraltılmış bölge çoğunlukçu sistem
d) Çoğunlukçu sistem
e) Çoğulcu sistem

Cevap : a) Karma sistem

Alman sisyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Parlamenter sistemdir.
b) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.
c) Meclis iki kamaralıdır.
d) Federal bir yapı vardır.
e) Koalisyonlar yaygındır.

Cevap : b) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.

Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi hayat aşağıdaki hipotezlerden hangisini yanlışlamaktadır?

a) Çoğunlukçu seçim sistemi iki partili sistem doğurur.
b) Siyasi partilerde oligarşik yönetimler oluşur.
c) Alt gelir grupları sol partilere oy vermeye eğilimlidir.
d) Ekonomik gelişme siyasi gelişmeyi beraberinde getirir.
e) Koalisyon hükümetleri istikrarsızlık doğurur.

Cevap : e) Koalisyon hükümetleri istikrarsızlık doğurur.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Sorualrı

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi gelişim takviminde bulunmamaktadır?

a) 1921’de Rıza Han’ın iktidara gelişi
b) 1953’te Başbakan Musaddık’ın devrilmesi
c) 1975’te İran’ın demokrasiye geçmesi
d) 1979’da devrim ile rejimin reğişmesi
e) 1980’de İran-Irak savaşının başlaması

Cevap : c) 1975’te İran’ın demokrasiye geçmesi

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın mevcut siyasi sistemi ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Başkanlık sistemidir
b) Teokrasidir
c) Demokrasidir
d) Monarşidir
e) Parlameter sistemdir

Cevap : b) Teokrasidir

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın siyasi kültürü ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Bir süreklilik vardır.
b) Antik Pers İmparatorluğu’ndan beri birbirini takip eden devletler vardır.
c) Şiilik siyasi kültürde belirleyicidir.
d) Azeriler siyasi kültürde baskındır.
e) İranlılar kendilerini üstün görmeye meyillidir.

Cevap : d) Azeriler siyasi kültürde baskındır.

İran Devrimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çok kanlı bir devrim olmuştur.
b) Din adamları öncü rol oynamıştır.
c) Esnafın rejime desteğini çekmesi devrimi mümkün kılmıştır.
d) Devrim sonucunda Şah ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.
e) Ayetullah Humeyni’nin sürgünden dönmesi ile devrim tamamlanmıştır.

Cevap : a) Çok kanlı bir devrim olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi İran’ın gerçek bir demokrasi olmamasını açıklamaktadır?

a) Seçme hakkının sınırlı olması
b) Milletvekili sayısının yetersin olması
c) Cumhurbaşkanının yetkilerinin sembolik olması
d) Başbakanın yetkilerinin sembolik olması
e) En üst otoritenin dini lider olması

Cevap : e) En üst otoritenin dini lider olması

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Rusya’nın mevcut siyasi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Demokratik bir rejimdir.
b) Başkanlık sistemine sahiptir.
c) Parlamenter sisteme sahiptir.
d) Otoriter bir rejimdir.
e) Monarşik bir rejimdir.

Cevap : d) Otoriter bir rejimdir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rusya’nın siyasi tarihinde gerçekleşmemiştir?

a) Monarşi yönetimi
b) Tek-partili totaliter rejim
c) Siyasi devrim
d) Demokrasiye geçiş
e) Japonya’ya karşı savaş galibiyeti

Cevap : e) Japonya’ya karşı savaş galibiyeti

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın devlet idari yapılanması ile ilgili doğru bir ifadedir?

a) Federal yapıdadır.
b) Merkezi yapıdadır.
c) Üniter yapıdadır.
d) Dağınık yapıdadır.
e) Liberal yapıdadır.

Cevap : a) Federal yapıdadır.

Rusya siyasi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis iki kamaralıdır.
b) Başkan’ın otoritesi sınırlayan güçlü bir yasama vardır.
c) Yasama görevi alt meclis olan Duma’dadır.
d) Bağımsız ve küçük parti adaylarının meclise girmesi çok zordur.
e) Başkan meclisi erken seçime götürebilir.

Cevap : b) Başkan’ın otoritesi sınırlayan güçlü bir yasama vardır.

Rusya’nın demokrasiden otoriter rejime geçmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile gerçeklemiştir?

a) Askeri darbe
b) Halk protestoları
c) Güçleri zamanla yürütmede toplama
d) Dış müdahale
e) devrim

Cevap : c) Güçleri zamanla yürütmede toplama

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Meksika hükümet sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Başkanlık sistemidir.
b) Başkanın görev süresi 6 yıldır.
c) Başkan sadece iki dönem görev yapabilir.
d) Başkan, meclisten geçen yasaları veto edebilir.
e) Başkan, güçlü kararname yetkilerine sahiptir

Cevap : c) Başkan sadece iki dönem görev yapabilir.

Meksika’nın siyasi tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?

a) Meksika hiçbir zaman işgal edilmemiştir.
b) Meksika Anayasası 1917’de yapılmıştır.
c) Meksika hiçbir zaman kolonileştirilmemiştir.
d) Meksika hiçbir zaman tam olarak bağımsızlaşamamıştır.
e) Meksika 1920’den beri istikrarlı bir demokrasidir.

Cevap : b) Meksika Anayasası 1917’de yapılmıştır.

Meksika’nın tek parti iktidarı döneminde ekonomik yapılanmayı aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

a) Liberalizm
b) Komünizm
c) Serbest piyasa
d) Korporatizm
e) Küresel ekonomi

Cevap : d) Korporatizm

Aşağıdaki seçim sistemlerinden hangisi Meksika parlamento seçimlerindeki sistemi tanımlamaktadır?

a) Karma sistem
b) Tek adaylı çoğunlukçu sistem
c) Nisbi temsil sistemi
d) Dar bölge sistemi
e) Daraltılmış bölge sistemi

Cevap : a) Karma sistem

Meksika devlet idari yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üniter sistem
b) Merkezi sistem
c) Çok-başlı sistem
d) Konfederal sistem
e) Federal sistem

Cevap : e) Federal sistem

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Final Soruları KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!