Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

#1. Cumhuriyet’in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk’ün yakın arkadaşları kimlerdir?

#2. Şeyh Said İsyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır?

#3. Şapka Kanunu hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?

#4. “Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor” diyerek Atatürk’e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Cumhuriyet ilan edildiğinde Halife aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Şeyh Said İsyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Şeyh Said İsyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey’in yerine Başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?

#8. Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır?

#9. Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır?

#10. Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

LOLONOLO

AUZEF

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

LOLONOLO

AUZEF

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

Cumhuriyet’in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk’ün yakın arkadaşları kimlerdir?

a) Salih Bozok- Mazhar Müfit- Fevzi Paşa
b) Fevzi Çakmak- İsmet Paşa- Refet Bele
c) Rauf Bey- Ali Fuat Paşa- Kazım Karabekir
d) Rauf Bey- Fevzi Çakmak- Refet Bele
e) Kazım Karabekir-Fevzi Çakmak- Rauf Bey

Cevap : c) Rauf Bey- Ali Fuat Paşa- Kazım Karabekir

Cumhuriyet ilan edildiğinde Halife aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sultan Vahdettin
b) Abdülmecid
c) II. Abdülhamid
d) Damat Ferit
e) Abdülaziz

Cevap : b) Abdülmecid

Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?

a) 23 Nisan 1920
b) 24 Temmuz 1923
c) 1 Kasım 1922
d) 3 Mart 1924
e) 20 Nisan 1924

Cevap : d) 3 Mart 1924

“Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor” diyerek Atatürk’e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kazım Karabekir
b) Fevzi Çakmak
c) İsmet İnönü
d) Ali Fethi Okyar
e) Ali Fuat Cebesoy

Cevap : c) İsmet İnönü

Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır?

a) Toprak Kanunu-Medeni Kanunu-Laiklik
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Diyanet Teşkilatı-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
c) Toprak Kanunu-Laiklik-Diyanet Teşkilatı
d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Toprak Kanunu-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Laiklik-Toprak Kanunu

Cevap : b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Diyanet Teşkilatı-Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti

Şeyh Said İsyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır?

a) 13 Şubat 1925-Doğu Anadolu
b) 3 Mart 1924-İç Anadolu
c) 17 Aralık 1925-Güneydoğu Anadolu
d) 27 Ağustos 1925-Doğu Karadeniz
e) 17 Şubat 1926-Akdeniz

Cevap : a) 13 Şubat 1925-Doğu Anadolu

Şeyh Said İsyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey’in yerine Başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?

a) Fevzi Çakmak
b) Rauf Bey
c) Ali Şükrü Bey
d) İsmet İnönü
e) Kazım Karabekir

Cevap : d) İsmet İnönü

Şeyh Said İsyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Medeni Kanun
b) Tevhid-i Tedrisat
c) Takrir-i Sükûn
d) Toprak Kanunu
e) Anarşi Kanunu

Cevap : c) Takrir-i Sükûn

Şapka Kanunu hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?

a) 25 Kasım 1925
b) 30 Kasım 1925
c) 25 Ağustos 1925
d) 28 Ağustos 1925
e) 23 Aralık 1930

Cevap : a) 25 Kasım 1925

Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır?

a) Samsun-Bursa-İstanbul
b) Samsun-Giresun-Trabzon
c) Rize-Erzurum-Sivas
d) Samsun-Çorum-Kars
e) Bursa-Balıkesir-Konya

Cevap : c) Rize-Erzurum-Sivas

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!