Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

#1. Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

#3. “Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

#5. “Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?


#6. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

#8. Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

 

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

 

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 4

Kılık kıyafet alanında yaptığı değişimler yüzünden “gâvur padişah” olarak anılan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) II. Abdülhamit
b) VI. Mehmet Vahdettin
c) V. Murat
d) V. Mehmet Reşat
e) II. Mahmut

Cevap : e) II. Mahmut

“Şapka İhtisası Hakkında Kanun”a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kanun halka maddi yük getirmemiştir.
b) Mevcut dikimhaneler şapka ihtiyacını karşılayabilmiştir.
c) Kanun bütün devlet memurlarının şapka giymesini zorunlu hale getirmiştir.
d) Kanuna toplumsal bir mukavemet olmamıştır.
e) Kanunla ilgili muhtemel şikayetlerle halihazırda mevcut mahkemeler ilgilenmiştir.

Cevap : c) Kanun bütün devlet memurlarının şapka giymesini zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye’nin ilk kadın muhtarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nezihe Muhittin
b) Sabiha Görkey
c) Seniha Hızal
d) Gül Esin
e) Benal Nevzat İstar

Cevap : d) Gül Esin

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

a) Tek eşlilik kabul edilmiştir.
b) Resmî nikâh zorunlu hale getirilmiştir.
c) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
d) Mahkemelerde şahitlik yapma, miras ve boşanma konularında eşitlik getirilmiştir.
e) Kadınlara istedikleri işte çalışma hakkı verilmiştir.

Cevap : c) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

İlk kadın milletvekilleri, hangi tarihte, hangi kanunda yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkı kazandılar?

a) 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle
b) 12 Kasım 1933’te Köy Kanunu’nda yapılan değişiklikle
c) 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun’da yapılan değişiklikle
d) 11 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle
e) 8 Şubat 1935’te Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle

Cevap : d) 11 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle

Aşağıdakilerden hangisi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının temel sebebidir?

a) Halktan haksız kazanç sağlamaları
b) Halkı hurafelerden kurtaracağının düşünülmesi
c) Yeni eğitim kurumlarının çalışmasına engel olmaları
d) Şifacıların halkı tekkelere bağlamasının engellenmesi
e) İdarecileri belirleme eğiliminde olmaları

Cevap : b) Halkı hurafelerden kurtaracağının düşünülmesi

26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Kanun ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

a) Ölçüler
b) Takvim
c) Anayasa
d) Vatandaşlığa kabul şartları
e) Cumhur reisi seçimi şartları

Cevap : a) Ölçüler

Soyadı Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

a) Vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak
b) Gülünç ve komik adlarla anılmanın engellenmesi
c) Öz Türkçe isimler kullanmak
d) Ata ve dededen gelen adları korumak
e) Resmî işlerde kargaşanın engellenmesi

Cevap : d) Ata ve dededen gelen adları korumak

“Ulusal Bayram Günleri ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” hangi tarihte çıkarılmıştır?

a) 1935
b) 1934
c) 1936
d) 1940
e) 1933

Cevap : a) 1935

Türkler tarih boyunca aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamışlardır?

a) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
b) Hicri/Kamerî Takvim
c) Germanik Takvim
d) Rumi Takvim
e) Celali Takvim

Cevap : c) Germanik Takvim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!