Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

#1. “Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

#2. Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?

#3. 1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır?

#4. Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?

#5. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


#6. 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#7. İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

#8. Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur?

#10. Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

 

lolonolo

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

 

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur?

a) İslamiyet’in kabulü
b) Nizam-ı Cedit
c) Tanzimat Fermanı’nın İlanı
d) Islahat Fermanı’nın İlanı
e) İkinci Meşrutiyet’in İlanı

Cevap : c) Tanzimat Fermanı’nın İlanı

Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?

a) Söz konusu yönelim tümüyle yeni bir olgudur; çünkü Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında Batı’dan yararlanma görülmez.
b) Söz konusu yönelimde Batı medeniyetini aşma gayesi de rol oynamıştır.
c) Kapitülasyonların kaldırılması isteği ile söz konusu yönelim arasında bir ilgi mevcuttur.
d) Lozan Antlaşması ile yüklenilen birtakım yükümlerin de bu yönelimde etkisi olmuştur.
e) Söz konusu yönelim ile vatandaşlar arası eşitliği sağlama çabası arasında bir ilgi vardır.

Cevap : a) Söz konusu yönelim tümüyle yeni bir olgudur; çünkü Osmanlı döneminde kanunlaştırma faaliyetleri esnasında Batı’dan yararlanma görülmez.

1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaynak kanunun halkçı bir kanun olduğu hususu vurgulanmıştır.
b) Mecelle’nin aksine, bir medeni kanunda yer alması gereken hukuki başlıkları bütünüyle içerir.
c) İktibası sırasında yapılan büyük çaplı değişikliklerden ötürü, kaynak kanunun aslıyla uyumlu yönü kalmamıştır.
d) Boşanma kurumunu mahkemenin yetki alanındaki bir iş olarak düzenlemiştir.
e) Miras hukukunda kardeşlerin tümüne eşit hisse esasını getirmiştir.

Cevap : c) İktibası sırasında yapılan büyük çaplı değişikliklerden ötürü, kaynak kanunun aslıyla uyumlu yönü kalmamıştır.

Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mecelle
b) Nizamiye
c) Modern
d) Türk
e) Fıkıh

Cevap : e) Fıkıh

765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) İktibası sürecinde Fransız ceza hukukunun etkisi görülür.
b) İktibası sürecinde Alman ceza hukukunun etkisi görülür.
c) İktibası sürecinde İtalyan ceza hukukunun etkisi görülür.
d) İktibası sürecinde Belçika ceza hukukunun etkisi görülür.
e) İktibas kanunu değil, millî bir kanundur.

Cevap : c) İktibası sürecinde İtalyan ceza hukukunun etkisi görülür.

İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

a) Avusturya
b) İsviçre
c) Almanya
d) İtalya
e) İngiliz

Cevap : b) İsviçre

1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır?

a) Evkaf
b) Dahiliye
c) Sıhhiye
d) Adliye
e) Maarif

Cevap : d) Adliye

“Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

a) 1924
b) 1926
c) 1930
d) 1931
e) 1928

Cevap : e) 1928

Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) 1926
b) 1937
c) 1961
d) 1982
e) 2002

Cevap : b) 1937

Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?

a) 2005
b) 2002
c) 1963
d) 1987
e) 1999

Cevap : a) 2005

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!