Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

#1. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hal, menfaat ve hürriyeti eşittir.’’ Mustafa Kemal’in bu sözü hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

#2. I. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür. II. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur. III. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır. Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?

#4. Etibank ve Sümerbank’ın kurulması I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması Kamu İktisadi Teşekküllerinin oluşturulması Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir?

#5. Kasım 1928’de, okul çağını geçen kişilere okuma- yazma öğretmek için, Millet Mektepleri açılmıştır. Bu girişimle öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunabilir?


#6. Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir” sözü hangi ilkeyle ilgilidir?

#7. Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

#8. Ulusal bağımsızlığı temel alır. Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır. Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri olan ‘’milli bağımsızlık’’ aşağıdaki ana ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

#10. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9

I. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür.
II. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur.
III. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır.
Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : b) Yalnız II

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hal, menfaat ve hürriyeti eşittir.’’
Mustafa Kemal’in bu sözü hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

a) Halkçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Halkçılık

Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri olan ‘’milli bağımsızlık’’ aşağıdaki ana ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Cumhuriyetçilik
b) Devletçilik
c) Halkçılık
d) Laiklik
e) Milliyetçilik

Cevap : e) Milliyetçilik

Kasım 1928’de, okul çağını geçen kişilere okuma- yazma öğretmek için, Millet Mektepleri açılmıştır.
Bu girişimle öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunabilir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Laiklik
d) Devletçilik
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : b) Halkçılık

Etibank ve Sümerbank’ın kurulması
I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması
Kamu İktisadi Teşekküllerinin oluşturulması
Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir?

a) Halkçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : c) Devletçilik

Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir” sözü hangi ilkeyle ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Laiklik
c) Milliyetçilik
d) İnkılâpçılık
e) Halkçılık

Cevap : b) Laiklik

Ulusal bağımsızlığı temel alır.
Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır.
Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Laiklik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Milliyetçilik

Cevap : c) Cumhuriyetçilik

Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Laiklik
c) Halkçılık
d) İnkılapçılık
e) Milliyetçilik

Cevap : d) İnkılapçılık

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?

a) Kanunlar önünde eşitlik
b) Sosyal dayanışma
c) Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme
d) Toplumsal barış
e) Dengeli gelir dağılımı

Cevap : c) Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

a) Laiklik
b) İnkılapçılık
c) Milliyetçilik
d) Devletçilik
e) Halkçılık

Cevap : d) Devletçilik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!