Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

#1. Aşağıdaki sektörlerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içerisinde bulunmamaktadır?

#2. Türkiye İktisat Kongresi’ne yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

#3. 1923-1929 döneminde ……………………… şeker fabrikası açılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan iktisadi mirasa yönelik doğru bir bilgidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde sanayi sektörüne yönelik kabul edilen düzenlemeler arasında yer almaktadır?


#6. I. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi önemli bir etken olmuştur. II. Devletçilik, özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır. III. Devletçilik, öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır. IV. Devletçilik döneminde kurulan en önemli banka Türkiye İş Bankası’dır. Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#7. Lozan Barış Antlaşması ile ………………………….. tamamen kaldırılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8. Devletçilik ilkesi resmî olarak hangi yıl kabul edilmiştir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde tarım sektörüne yönelik düzenlemeler arasında değildir?

#10. Aşağıdaki maddelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndaki ekonomik hükümler arasında yer almaz?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan iktisadi mirasa yönelik doğru bir bilgidir?

a) Gelişmiş bir sanayi yapısı mevcuttur.
b) Toprak dağılımında bir düzensizlik söz konusu değildir.
c) Deniz ulaşımı ve ticaretinde millî sermaye ön plandadır.
d) Gelişmiş bir bankacılık sistemi bulunmaktadır.
e) Demiryolu hatlarının coğrafi dağılımı düzensizdir.

Cevap : e) Demiryolu hatlarının coğrafi dağılımı düzensizdir.

Türkiye İktisat Kongresi’ne yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Kongre Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde toplanmıştır.
b) Kongre İzmir’de düzenlenmiştir.
c) Kongrenin başkanlığını Kâzım Karabekir Paşa üstlenmiştir.
d) Kongredeki açılış konuşmalarından birini Mustafa Kemal Paşa yapmıştır.
e) Kongrede devletçilik politikasının izlenmesi kararı çıkmıştır.

Cevap : e) Kongrede devletçilik politikasının izlenmesi kararı çıkmıştır.

Aşağıdaki maddelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndaki ekonomik hükümler arasında yer almaz?

a) Kabotaj
b) Boğazlar
c) Osmanlı borçları
d) Gümrük tarifesi
e) Ayrıcalıklı yabancı şirketler

Cevap : b) Boğazlar

Lozan Barış Antlaşması ile ………………………….. tamamen kaldırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Osmanlı borçları
b) Gümrük vergisi
c) Kapitülasyonlar
d) Ağnam vergisi
e) Reji İdaresi

Cevap : c) Kapitülasyonlar

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde tarım sektörüne yönelik düzenlemeler arasında değildir?

a) Aşar vergisinin kaldırılması
b) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
c) Reji İdaresinin satın alınması
d) Toprak reformu yapılması
e) Ziraat Bankasının kredi olanaklarının artırılması

Cevap : d) Toprak reformu yapılması

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde sanayi sektörüne yönelik kabul edilen düzenlemeler arasında yer almaktadır?

a) Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması
b) Karabük demir-çelik fabrikasının açılması
c) Sümerbank’ın kurulması
d) Etibank’ın kurulması
e) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması

Cevap : a) Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması

1923-1929 döneminde ……………………… şeker fabrikası açılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) İzmir
b) Uşak
c) Eskişehir
d) Turhal
e) Afyon

Cevap : b) Uşak

Devletçilik ilkesi resmî olarak hangi yıl kabul edilmiştir?

a) 1929
b) 1932
c) 1930
d) 1931
e) 1933

Cevap : d) 1931

I. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi önemli bir etken olmuştur.
II. Devletçilik, özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır.
III. Devletçilik, öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır.
IV. Devletçilik döneminde kurulan en önemli banka Türkiye İş Bankası’dır.
Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I ve III
b) II ve IV
c) III ve IV
d) II ve III
e) I ve II

Cevap : e) I ve II

Aşağıdaki sektörlerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içerisinde bulunmamaktadır?

a) Şeker
b) Kâğıt
c) Dokuma
d) Maden
e) Kimya

Cevap : a) Şeker

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!