Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

#1. Cumhuriyet ilan edildiğinde Halife aşağıdakilerden hangisidir?

#2. “Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor” diyerek Atatürk’e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

#4. Şeyh Said İsyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Osmanlı Devleti’nde eğitim hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için 1857’de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu’nda belirlenen ortaöğretim kurumları arasında yer almaz ?

#7. Osmanlı Devleti’nde 1869’da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre belirlenen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#8. Cumhuriyet’in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk’ün yakın arkadaşları kimlerdir?

#9. 1913 yılında çıkarılan ve ilköğretimin zorunluluğu yanında ‘parasız’ olmasını da öngören karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

#10. Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?


#11. Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır?

#12. Şapka Kanunu hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?

#13. 1933 Üniversite Reformu önemli ölçüde aşağıdaki hangi yabancı uzmanın raporundaki görüş ve öneriler göz önüne alınarak yapılmıştır?

#14. I. İdadi II. Medrese III. Sıbyan Mektebi Yukarıdakilerden hangileri klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları arasında yer almaz?

#15. ‘Öğretim Birliği Yasası’ olarak da bilinen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na ilişkin önergeyi meclise sunan dönemin millî eğitim bakanı aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Şeyh Said İsyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey’in yerine Başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?

#17. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip ve din hizmetleri görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okullarının açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur?

#18. Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır?

#19. İlk defa bir yükseköğrenim kurumu (Darülfünun) açma teşebbüsü hangi dönemde olmuştur?

#20. Şeyh Said İsyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 7

AUZEF DENEME SINAVLARI

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 7

AUZEF DENEME SINAVLARI

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -7

İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

a) Köklü değişiklik
b) Kanlı devrim
c) İhtilal
d) Kanlı hükümet darbesi
e) Askeri darbe

Cevap : a) Köklü değişiklik

İhtilal ne demektir?

a) Köklü değişiklik
b) Mevcut düzeni, kısa sürede zorla ve kanlı bir şekilde değiştirmek
c) Askeri darbe
d) Sivil hükümet darbesi
e) İnkılap

Cevap : b) Mevcut düzeni, kısa sürede zorla ve kanlı bir şekilde değiştirmek

Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?

a) İhtilal
b) Askeri darbe
c) İnkılap
d) Sivil hükümet darbesi
e) Devrim

Cevap : c) İnkılap

Islahat hangi anlama gelmektedir?

a) Köklü değişiklik
b) Askeri darbe
c) Devrim
d) Reform/yeni düzenlemeler
e) İhtilal

Cevap : d) Reform/yeni düzenlemeler

Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Garplılaşma
b) Muasırlaşmak
c) Çağdaşlaşmak
d) Reform
e) Yenilik

Cevap : a) Garplılaşma

Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batının gelişmişlik düzeyidir
b) Batı sömürgeciliğidir
c) Batılı toplumların insan merkezli siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmesidir
d) Batı dışı toplumların Batılı toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecidir
e) Doğulu toplumların gelişmişlik düzeyidir

Cevap : d) Batı dışı toplumların Batılı toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecidir

Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

a) Hıristiyanlık-Eski Yunan-İmparatorluk
b) Hıristiyanlık-Sekülerlik-Kapitalizm
c) Rasyonalite-Hristiyanlık-Eski Yunan
d) Rasyonalite-Hıristiyanlık-Laiklik
e) Rasyonalite-Sekülerlik-Kapitalizm

Cevap : e) Rasyonalite-Sekülerlik-Kapitalizm

Modernite, hangi coğrafyaların ürünüdür?

a) Batı-Avrupa-Kuzey Amerika
b) Batı Avrupa-Asya
c) Kuzey Amerika- Kuzey Afrika
d) Batı Avrupa-Avrasya
e) Batı Avrupa- Kuzey Afrika

Cevap : a) Batı-Avrupa-Kuzey Amerika

Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batılılaşmak
b) Çağdaşlaşmak
c) Türkleşmek
d) İslamlaşmak
e) Medenileşmek

Cevap : b) Çağdaşlaşmak

Mustafa Kemal Atatürk hangi mektepten mezun olmuştur?

a) Mekteb-i Hukuk
b) Mekteb-i Tıbbiye
c) Mekteb-i Harbiye
d) Mekteb-i Mülkiye
e) Mekteb-i Sultani

Cevap : c) Mekteb-i Harbiye

lolonolo deneme sınavları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!