Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bahar Final Deneme Sınavı 5

#1. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişmeleri de etkileyen muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. 1970’lerin sonunda giderek artan krize çözüm olarak Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki hükûmet tarafından alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Musul Vilayetine ilişkin Türkiye-İngiltere Antlaşması esas olarak neyi gerçekleştirmiştir?

#4. 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. 1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?


#6. Osmanlı hukukunun dönemlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bir olgudur?

#7. 1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Türk hukuk tarihinde laiklik ilkesinin anayasal düzeyde resmen benimsendiği yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?

#9. Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

#10. 16 Nisan 1922’de imzalanan Alman-Sovyet antlaşması nerede imzalanmıştır?


#11. Millî Korunma Kanunu ………………………. Hükûmeti döneminde çıkarılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

#13. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ağırlıklı olarak hangi ülkeyle ekonomik yakınlaşma içerisine girmiştir?

#14. Lozan Antlaşması’ndan Musul Vilayetiyle ilgili ilk konferans hangi tarihte nerede toplanmıştır?

#15. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Musul Vilayeti’nin İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması hangi uluslararası kurumun komisyonu tarafından önerilmiştir?

#17. Demokrat Parti iktidarında, 1954 sonrasında başlayan ekonomik krize yönelik aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudur?

#18. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hakkında aşağı verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#19. Savaşı kanun dışı ilan eden paktın adı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. 1916 düzenlemeleri içinde Şeyhülislamlık hangi bakanlığa bağlanmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 5

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 5

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bahar Final Deneme Sınavı 5

Milli Mücadele devrinde imzalanan Türk-Sovyet Antlaşması hangi tarihte ve nerede imzalanmıştır?

a) Moskova-16 Mart 1921
b) Ankara-16 Mart 1921
c) İstanbul-16 Mart 1921
d) St. Petersburg-26 Nisan 1920
e) Londra-21 Mart 1921

Cevap : a) Moskova-16 Mart 1921

16 Nisan 1922’de imzalanan Alman-Sovyet antlaşması nerede imzalanmıştır?

a) Roma
b) Rapollo
c) Münih
d) Moskova
e) Berlin

Cevap : b) Rapollo

Milletler Cemiyeti Musul sorunu hakkında karar verdikten sonra Türk-Sovyet Antlaşması hangi şehir ve tarihte imzalanmıştır?

a) Moskova-16 Aralık 1925
b) Paris-17 Aralık 1925
c) Paris- 5 Haziran 1926
d) Moskova-20 Haziran 1926
e) Ankara 17 Aralık 1926

Cevap : b) Paris-17 Aralık 1925

Savaşı kanun dışı ilan eden paktın adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Roma Paktı
b) Sadabat Paktı
c) Balkan Paktı
d) Briand-Kellog Paktı
e) Balkan Antantı

Cevap : d) Briand-Kellog Paktı

Türkiye, hangi tarihte Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır?

a) 1932
b) 1930
c) 1934
d) 1935
e) 1939

Cevap : a) 1932

Lozan Antlaşması’ndan Musul Vilayetiyle ilgili ilk konferans hangi tarihte nerede toplanmıştır?

a) 1924-Londra
b) 1924-Haliç/İstanbul
c) 1924-Paris
d) 1924-Ankara
e) 1924-Bağdat

Cevap : b) 1924-Haliç/İstanbul

1924 yılındaki Haliç/İstanbul Konferansında sonuç alınamayınca Musul Vilayeti meselesi hangi uluslararası kurumu götürüldü?

a) Birleşmiş Milletler Cemiyeti
b) Uluslararası Adalet Divanı
c) Milletler Cemiyeti
d) Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti
e) Bandung Konferansı

Cevap : c) Milletler Cemiyeti

Musul Vilayeti’nin İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması hangi uluslararası kurumun komisyonu tarafından önerilmiştir?

a) Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti
b) Birleşmiş Milletler Cemiyeti
c) Balkan Antantı
d) Milletler Cemiyeti
e) Uluslararası Adalet Divanı

Cevap : d) Milletler Cemiyeti

Musul Vilayeti meselesine ilişkin Türkiye ile İngiltere hangi tarihte ve hangi şehirde bir antlaşma yapmışlardır?

a) 5 Haziran 1926- Ankara
b) 17 Aralık 1925- Paris
c) 5 Haziran 1924- Ankara
d) 15 Haziran 1926- Londra
e) 20 Haziran 1926-Ankara

Cevap : a) 5 Haziran 1926- Ankara

Musul Vilayetine ilişkin Türkiye-İngiltere Antlaşması esas olarak neyi gerçekleştirmiştir?

a) Türk-Suriye sınırı belirlenmiştir.
b) Türk-Irak sınırı belirlenmiştir
c) Türkiye- Musul Vilayeti sınırı belirlenmiştir.
d) Musul Vilayeti-Irak sınırı belirlenmiştir.
e) Musul Vilayeti-Suriye sınırı belirlenmiştir.

Cevap : b) Türk-Irak sınırı belirlenmiştir

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bahar Final Deneme Sınavı 5

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!