Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

#1. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde tarım sektörüne yönelik düzenlemeler arasında değildir?

#2. I. İdadi II. Medrese III. Sıbyan Mektebi Yukarıdakilerden hangileri klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları arasında yer almaz?

#3. Milletler Cemiyeti Musul sorunu hakkında karar verdikten sonra Türk-Sovyet Antlaşması hangi şehir ve tarihte imzalanmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılan iktisadi mirasa yönelik doğru bir bilgidir?

#5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip ve din hizmetleri görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okullarının açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur?


#6. Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?

#7. 1924 yılındaki Haliç/İstanbul Konferansında sonuç alınamayınca Musul Vilayeti meselesi hangi uluslararası kurumu götürüldü?

#8. Şeyh Said İsyanı hangi tarihte ve hangi bölgede başlamıştır?

#9. Musul Vilayeti meselesine ilişkin Türkiye ile İngiltere hangi tarihte ve hangi şehirde bir antlaşma yapmışlardır?

#10. 1933 Üniversite Reformu önemli ölçüde aşağıdaki hangi yabancı uzmanın raporundaki görüş ve öneriler göz önüne alınarak yapılmıştır?


#11. 1923-1929 döneminde ……………………… şeker fabrikası açılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?

#13. Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

#14. I. Devletçilik politikasının kabul edilmesinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi önemli bir etken olmuştur. II. Devletçilik, özel sermayeye karşıt bir anlayışla uygulanmamıştır. III. Devletçilik, öncelikle tarım sektöründe uygulanmıştır. IV. Devletçilik döneminde kurulan en önemli banka Türkiye İş Bankası’dır. Devletçilik politikasına yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#15. Milli Mücadele devrinde imzalanan Türk-Sovyet Antlaşması hangi tarihte ve nerede imzalanmıştır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu’nda belirlenen ortaöğretim kurumları arasında yer almaz ?

#17. Aşağıdaki maddelerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’ndaki ekonomik hükümler arasında yer almaz?

#18. Şeyh Said İsyanını önlemek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Şapka Kanununa karşı aşağıdaki şehirlerin hangilerinde olaylar çıkmıştır?

#20. M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?


#21. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

#22. “Gazetelerde hilafet yanlısı yazılar çıkıyor” diyerek Atatürk’e telgraf çeken ve hilafetin kaldırılması sürecini başlatan tarihi kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Türkiye, hangi tarihte Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır?

#24. 1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

#25. Cumhuriyet ilan edildiğinde Halife aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

lolonolo

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıbrıs
b) Kırım
c) Musul
d) Filistin
e) Süveyş

Cevap : a) Kıbrıs

“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

a) 1945 sonrası
b) 1960 sonrası
c) 1970 sonrası
d) 1990 sonrası
e) 2000 sonrası

Cevap : d) 1990 sonrası

1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Süveyş krizi
b) Kıbrıs sorunu
c) Sovyet tehdidi
d) Suriye krizi
e) Filistin meselesi

Cevap : b) Kıbrıs sorunu

Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

a) İngiltere
b) Mısır
c) Türkiye
d) Pakistan
e) Irak

Cevap : b) Mısır

1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?

a) Bulgaristan
b) Arnavutluk
c) Romanya
d) Yugoslavya
e) Yunanistan

Cevap : e) Yunanistan

Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

a) NATO
b) Bağdat Paktı
c) Varşova Paktı
d) Balkan Paktı
e) CENTO

Cevap : c) Varşova Paktı

Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

a) Rum/Yunan darbesi
b) Erenköy olayları
c) Geçitkale olayları
d) Kumsal olayları
e) Enosis isyanı

Cevap : a) Rum/Yunan darbesi

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

a) NATO
b) Avrupa Konseyi
c) Birleşmiş Milletler
d) Avrupa Birliği
e) İslam İşbirliği Teşkilatı

Cevap : d) Avrupa Birliği

Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

a) 2000
b) 2003
c) 2005
d) 2008
e) 2015

Cevap : c) 2005

Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?

a) Batı Trakya Türklerinin hakları
b) Karasuları
c) Kıta sahanlığı
d) Egemenliği tartışmalı adalar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 9

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!