Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

#1. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

#2. Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

#3. 1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

#4. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

#5. Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

#6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

#7. Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

#8. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?

#9. 1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 13

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikasını en çok meşgul eden konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıbrıs
b) Kırım
c) Musul
d) Filistin
e) Süveyş

Cevap : a) Kıbrıs

“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

a) 1945 sonrası
b) 1960 sonrası
c) 1970 sonrası
d) 1990 sonrası
e) 2000 sonrası

Cevap : d) 1990 sonrası

1960 sonrası dönemde Türk dış politikasını çok yönlülüğe iten temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Süveyş krizi
b) Kıbrıs sorunu
c) Sovyet tehdidi
d) Suriye krizi
e) Filistin meselesi

Cevap : b) Kıbrıs sorunu

Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

a) İngiltere
b) Mısır
c) Türkiye
d) Pakistan
e) Irak

Cevap : b) Mısır

1945-1990 arası dönemde aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi sosyalist bir rejimle idare edilmemiştir?

a) Bulgaristan
b) Arnavutluk
c) Romanya
d) Yugoslavya
e) Yunanistan

Cevap : e) Yunanistan

Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

a) NATO
b) Bağdat Paktı
c) Varşova Paktı
d) Balkan Paktı
e) CENTO

Cevap : c) Varşova Paktı

Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’na adada meydana gelen hangi olay sonrasında karar vermiştir?

a) Rum/Yunan darbesi
b) Erenköy olayları
c) Geçitkale olayları
d) Kumsal olayları
e) Enosis isyanı

Cevap : a) Rum/Yunan darbesi

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

a) NATO
b) Avrupa Konseyi
c) Birleşmiş Milletler
d) Avrupa Birliği
e) İslam İşbirliği Teşkilatı

Cevap : d) Avrupa Birliği

Türkiye, Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerine hangi yıldan sonra ivme kazandırmaya başlamıştır?

a) 2000
b) 2003
c) 2005
d) 2008
e) 2015

Cevap : c) 2005

Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?

a) Batı Trakya Türklerinin hakları
b) Karasuları
c) Kıta sahanlığı
d) Egemenliği tartışmalı adalar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!