Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

#1. 2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir?

#2. Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?

#3. Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

#4. 1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

#5. Hasan Âli Yücel’in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Yükseköğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?

#8. İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdaki eğitimle ilgili hukukî düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mustafa Necati
b) Satı Bey
c) Hasan Âli Yücel
d) Reşit Galip
e) İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

Cevap : c) Hasan Âli Yücel

İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bu dönemde özel okullar yok denecek kadar azdır.
b) Özel okullara devlet desteği oldukça azdır.
c) Yurtdışına öğrenci gönderme azaltılmıştır.
d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.
e) Çeviri faaliyetlerine çok önem verilmiştir.

Cevap : d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.

1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

a) Yeni dergilerin yayımlanması ve halkevi konferansları
b) Batılı klasik yayınları tercümesi
c) Batılı ses ve sahne sanatları
d) Televizyon yayıncılığı
e) Radyo yayıncılığı

Cevap : d) Televizyon yayıncılığı

Yükseköğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır?

a) 1921 Anayasası’nda
b) 1961 Anayasası’nda
c) 1982 Anayasası’nda
d) 1924 Anayasası’nda
e) 2002 sonrasında

Cevap : b) 1961 Anayasası’nda

Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?

a) Yüksek İslam Enstitüsü’nün açılması
b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması
c) İmam hatip okullarının açılması
d) Maarif kolejlerinin kurulması
e) Türk ocaklarının yeniden açılması

Cevap : b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması

Hasan Âli Yücel’in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğitim Konseyleri
b) Demokratik Eğitim Kongreleri
c) Maarif Şûraları
d) Eğitim Sempozyumları
e) Bakanlık Danışma Kurulları

Cevap : c) Maarif Şûraları

Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

a) Yükseköğretimde başörtüsü meselesi
b) Atama bekleyen öğretmen sayısının artması
c) Yükseköğretime girişte katsayı sorunu
d) Liselerde kredili sistem sorunu
e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Cevap : e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Aşağıdaki eğitimle ilgili hukukî düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir?

a) Millî Eğitim Temel Kanunu
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c) Maarif Şurası Kanunu
d) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
e) Millî Eğitim Teşkilat Yasası

Cevap : a) Millî Eğitim Temel Kanunu

Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?

a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi
c) Atatürk Üniversitesi
d) Ankara Üniversitesi
e) Ege Üniversitesi

Cevap : a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir?

a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması
b) Üniversiteye girişte katsayı sorununun kaldırılması
c) Orta ve yükseköğretimde kıyafet serbestiyetinin getirilmesi
d) Millî güvenlik bilgisi dersinin kaldırılması
e) İlk ve ortaöğretimde 4+4+4 uygulamasına geçilmesi

Cevap : a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!