auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 3

Dil Ve Konuşma Bozuklukları

#1. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

#2. 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

#3. Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

#4. En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

#5. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

#6. Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

#7. I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır. II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar. III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler. IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir. V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir. Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

#8. Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

#10. Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic designGelişimsel Psikopataloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 3, Dil Ve Konuşma Bozuklukları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Dil Ve Konuşma Bozuklukları

En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

a) Özgül dil bozukluğu
b) Sesletim bozukluğu(konuşma sesi bozukluğu)
c) Tanımlanmamış iletişim bozukluğu
d) Sosyal (pragmatik) iletişim bozukluğu
e) Konuşma akıcılık bozukluğu (kekemelik)

Cevap : a) Özgül dil bozukluğu

Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

a) %1-2
b) %3-7
c) %10
d) %15
e) %20

Cevap : b) %3-7

Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Zihinsel yetersizlik
b) İşitme kaybı
c) Bilingualizm
d) Otizm spektrum bozukluğu
e) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Cevap : e) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.
b) Kekemeliğin spontaniyileşme oranı %80’dir.
c) Ailesel geçiş yüksek orandadır.
d) Genellikle 10 yaşından önce başlar.
e) Çocukluk çağında görülme sıklığı yaklaşık %3’tür

Cevap : a) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

a) Bebeklik dönemi
b) Orta ergenlik dönemi
c) Geç ergenlik dönemi
d) Yeni doğan dönemi
e) Erken çocukluk ve ilköğretim dönemi

Cevap : e) Erken çocukluk ve ilköğretim dönemi

I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır.
II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar.
III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler.
IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir.
V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir.
Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

a) I,II,III
b) II,III,IV
c) III, IV,V
d) I,III,IV
e) II,IV, V

Cevap : d) I,III,IV

Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

a) Konuşma akışının bozuk olması
b) Konuşma seslerinin tam olarak çıkmaması, anlaşılmaması
c) Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
d) Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu
e) Yüksek sesle konuşması

Cevap : e) Yüksek sesle konuşması

Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

a) Konuşma gelişimi dönemlerinde uygun ortamlar hazırlanmalı
b) Çocuk konuşurken nasıl konuştuğuna yoğunlaşmalı
c) Aile içi problemler gerekirse uzman yardımı alınarak çözülmeli
d) Yetişkinler iyi model olmalı
e) Yeterli ve dengeli beslenilmeli

Cevap : b) Çocuk konuşurken nasıl konuştuğuna yoğunlaşmalı

Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gecikmiş konuşması olan çocukların kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır.
b) Kekemeliği olan çocukların tutumlarında korku önemli rol oynamaz.
c) 2-5 yaş arasındaki geçici kekemelik döneminde çocuk hemen kekeme olarak etiketlenmemelidir.
d) Sesletim bozukluğu uygun eğitim ortamı sağlandığı zaman düzeltilebilecek bir problemdir.
e) Konuşma organlarındaki bir takım yapısal bozukluklar artikülasyon bozukluğuna neden olabilir.

Cevap : b) Kekemeliği olan çocukların tutumlarında korku önemli rol oynamaz.

11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

a) Gıgıldama
b) Mırıldanma
c) Jargon
d) Tek sözcük
e) Yeni doğan

Cevap : c) Jargon

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!