auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 4

Otizm Spektrum Bozukluğu

#1. Zeka ve dil becerileri gelişmiş yüksek işlevli otizmli ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun A kümesi belirtilerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil becerileriyle ilgili özelliklerinden biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte OSB açısından riskli kabul edilen özelliklerden değildir?

#5. 2 yaşındaki Emre, yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından bir çocuk gelişim uzmanına getiriliyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riskli olduğunun en belirgin göstergesidir?

#6. Otizm Spektrum Bozukluğuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

#7. Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan alternatif tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır?

#8. 4 yaşındaki Mehmet, konuşma gecikmesi ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle babası ve babaannesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine getiriliyor. Aileden alınan öyküden, annesinin Mehmet 6 aylıkken vefat ettiği, bu süreçte baba ve babaannenin Mehmet’le fazla ilgilenemediği, Mehmet’in gün boyunca ortalama 4-5 saat televizyon izlediği öğreniliyor. Yapılan değerlendirmede Mehmet’in göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara yeterince ilgi duymadığı, 2 kelimelik cümlelerle konuşabildiği, kısıtlı bir olumlu duygulanım gösterdiği, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, sıklıkla öne arkaya sallandığı görülüyor. Ayırıcı tanıda Mehmet’le ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin düşünülmesi diğerlerine göre öncelikli değildir?

#9. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#10. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve ekran maruziyeti ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Otizm Spektrum Bozukluğu

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

a) Sıklığı son yıllarda artış göstermektedir.
b) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp sıklıkla ömür boyu devam eder.
c) Önceleri ayrı bozukluklar olarak tanımlanan durumlar, otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye kategori altında birleştirilmiştir.
d) Spektrum kavramıyla otizmin benzer etiyolojik zeminde gelişen ve benzer belirtilerle seyreden tek tip bir hastalık olduğu ortaya konmuştur.
e) Etiyolojisinde genetik faktörler ağırlıklı bir yer tutmaktadır.

Cevap : d) Spektrum kavramıyla otizmin benzer etiyolojik zeminde gelişen ve benzer belirtilerle seyreden tek tip bir hastalık olduğu ortaya konmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun A kümesi belirtilerinden biri değildir?

a) Karşılıklı diyalog yürütmekte güçlük çekme
b) Sosyal ve fiziksel sınırları ihlal edecek biçimde aşırı derecede sosyal olma
c) Başkalarının yüz ifadelerini ve beden dilini anlamada zorluk çekme
d) Davranışlarını farklı durum ve ortamlara göre ayarlayabilmede güçlük çekme
e) Bir durumdan yeni bir duruma geçişte ciddi biçimde zorluk çekme

Cevap : e) Bir durumdan yeni bir duruma geçişte ciddi biçimde zorluk çekme

2 yaşındaki Emre, yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından bir çocuk gelişim uzmanına getiriliyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riskli olduğunun en belirgin göstergesidir?

a) İki kelimeyi yan yana getirerek cümle kuramaması
b) Göz teması kurmaması ve seslenildiğinde ismine bakmaması
c) Her gün aynı yiyecekleri yemek ve aynı kıyafetleri giymek istemesi
d) Birtakım seslerden çok rahatsız olması ve korkması
e) Gün içinde birkaç kez kendi etrafında dönmesi

Cevap : b) Göz teması kurmaması ve seslenildiğinde ismine bakmaması

Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) 1-2 yaş dönemi, belirtilerin belirgin hale geldiği ve ailelerin sıklıkla uzman görüşüne başvurdukları dönemdir.
b) 4 yaşında bir çocukta temel başvuru sebebi konuşma gecikmesi ve insanlara karşı ilgisizliktir.
c) Gidişatı belirleyen en önemli yordayıcılar, zeka seviyesi ve dil becerileridir.
d) Sosyal alandaki kısıtlılıklar hayat boyu devam eder.
e) Ek psikiyatrik bozukluklar bazı durumlarda otizmin kendisinden daha fazla işlev kaybına neden olabilmektedir.

Cevap : a) 1-2 yaş dönemi, belirtilerin belirgin hale geldiği ve ailelerin sıklıkla uzman görüşüne başvurdukları dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte OSB açısından riskli kabul edilen özelliklerden değildir?

a) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
b) Basit komutları algılayamama
c) Gülümsemede yetersizlik
d) Anne, baba” gibi tekli kelimelerin olmayışı
e) Zayıf göz teması

Cevap : d) Anne, baba” gibi tekli kelimelerin olmayışı

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil becerileriyle ilgili özelliklerinden biridir?

a) Akıcı konuşmaya sahip olanlarda, karşılıklı konuşma ve sohbet yürütmede zorluk
b) Akıcı konuşmaya sahip olanlarda, monoton ses tonu ve kendine özgü kalıplarla konuşma
c) Kelime dağarcığı, cümle yapıları ve sözel anlatım açısından yaşıtlarından gerilik
d) Anlamlı kelimenin olmayışı ve sadece ekolaliyle konuşma
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve ekran maruziyeti ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) OSB açısından genetik riski bulunan çocuklarda ekran maruziyeti, belirtilerin ortaya çıkmasının önemli bir sebebidir.
b) Düzenli ve yeterli ekran maruziyeti, OSB olan çocukların sosyal ve dil gelişimini hızlandırır.
c) Aşırı ekran maruziyeti, var olan OSB belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir.
d) OSB, televizyon izlemenin hem sebebi hem de sonucudur.
e) Son yıllarda OSB sıklığındaki artışın ekran maruziyetiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Cevap : c) Aşırı ekran maruziyeti, var olan OSB belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir.

Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan alternatif tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır?

a) Bu yöntemlerin bir kısmı OSB’li bireylerin bazılarında fayda sağlayabilmektedir.
b) Bu yöntemlerin önemli bir bölümü fayda sağlamanın ötesinde birtakım yan etkiler barındırabilmektedir.
c) Uyku sorunu olanlar bireylerde melatonin, beslenmesi kötü olanlarda da multivitaminler tavsiye edilmektedir.
d) Çalışmalar, “tavsiye edilir” kategorisindeki tedavilerin otizmin çekirdek belirtilerine yarar sağladığını göstermektedir.
e) Alternatif tedavilerden önce düzenli özel eğitim ve aile desteği olmazsa olmazdır.

Cevap : d) Çalışmalar, “tavsiye edilir” kategorisindeki tedavilerin otizmin çekirdek belirtilerine yarar sağladığını göstermektedir.

4 yaşındaki Mehmet, konuşma gecikmesi ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle babası ve babaannesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine getiriliyor. Aileden alınan öyküden, annesinin Mehmet 6 aylıkken vefat ettiği, bu süreçte baba ve babaannenin Mehmet’le fazla ilgilenemediği, Mehmet’in gün boyunca ortalama 4-5 saat televizyon izlediği öğreniliyor. Yapılan değerlendirmede Mehmet’in göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara yeterince ilgi duymadığı, 2 kelimelik cümlelerle konuşabildiği, kısıtlı bir olumlu duygulanım gösterdiği, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, sıklıkla öne arkaya sallandığı görülüyor. Ayırıcı tanıda Mehmet’le ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin düşünülmesi diğerlerine göre öncelikli değildir?

a) Otizm Spektrum Bozukluğu
b) Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
c) Konuşma Bozukluğu
d) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
e) Genel Gelişimsel Gecikme (Zihinsel Yetersizlik)

Cevap : d) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Zeka ve dil becerileri gelişmiş yüksek işlevli otizmli ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Yaşıtlarından farklı olduğunu fark etme, depresif belirtilere yol açabilir.
b) Soğuk ve mesafeli grup olarak da bilinirler.
c) Espri yapmak ve anlamak, mecazi ve dolaylı anlatım önemli zorluk alanlarıdır.
d) Duygusal ve romantik ilişkilerde sosyal kısıtlılıkları sebebiyle zorluk yaşarlar.
e) Arkadaşlık ilişkilerini takıntılı ilgi alanları üzerinden sürdürmek istemeleri önemli sosyal kısıtlılığa sebep olur.

Cevap : b) Soğuk ve mesafeli grup olarak da bilinirler.

Otizm Spektrum Bozukluğu

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!