auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 5

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

#1. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocuklarda en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluktur?

#3. Çocuğun istenmeyen davranışının hemen ardından belirli bir süre ortamdan uzaklaştırma yöntemine ne denir?

#4. I-Çocuğun zekasının iyi olması II-Çocuğun çok hareketli olması III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

#5. Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

#7. 30 yaşında psikiyatri başvurusunda bulunan çocukluk çağında DEHB tanısı olan bir olguda erişkinlik döneminde aşağıdaki bozuklukların hangisinin daha nadir görülmesi beklenir?

#8. DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#9. DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Hangisi okul çağı çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) DEHB büyük ölçüde genetik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
b) DEHB doğrudan zeka ile ilişkili bir durum değildir.
c) Olguların hepsinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik vardır.
d) DEHB belirtileri sıklıkla ergenlik ve erişkinlikte de devam eder
e) DEHB ilaçla tedavi edilebilen bir durumdur.

Cevap : c) Olguların hepsinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik vardır.

I-Çocuğun zekasının iyi olması
II-Çocuğun çok hareketli olması
III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması
IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması
Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

a) I,II
b) I,II,IV
c) I,III,IV
d) II,III
e) II,III,IV

Cevap : c) I,III,IV

Hangisi okul çağı çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biridir?

a) İç huzursuzluğu
b) Akademik performansta düşüş
c) Ders sırasında arkadaşlarıyla konuşma
d) Oyun ilişkilerine uyum sağlamakta güçlük çekme
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Başkalarının sözünü kesmek dürtüsellik göstergesidir.
b) DEHB olan çocukların motor becerisi gerektiren topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli oldukları görülür.
c) Kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda daha sık rastlanır.
d) DEHB olan çocuklar ileriki yıllarda yasalara uymakta zorlanırlar.
e) DEHB’li çocukların IQ’ları genellikle normaldir.

Cevap : b) DEHB olan çocukların motor becerisi gerektiren topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli oldukları görülür.

Çocuğun istenmeyen davranışının hemen ardından belirli bir süre ortamdan uzaklaştırma yöntemine ne denir?

a) Pekiştirme
b) Ödül verme
c) Cezalandırma
d) Söndürme
e) Mola verme

Cevap : e) Mola verme

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

a) DEHB hakkında ebeveyne yönelik psikoeğitim vermek
b) Sosyal ve akademik zorlukları konusunda çocuğa yardım etmek
c) Çocuk disiplini konusunda ebeveyne yardım etmek
d) İlaç tedavisiyle ilgili gözlemlerini hekimle paylaşmak
e) İlaç tedavisi başlamaya karar vermek veya sonuçlarını aileyle tartışmak

Cevap : e) İlaç tedavisi başlamaya karar vermek veya sonuçlarını aileyle tartışmak

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocuklarda en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluktur?

a) Karşı olma karşı gelme bozukluğu
b) Özgül öğrenme bozukluğu
c) Tik bozukluğu
d) Obsesif kompulsif bozukluk
e) Anksiyete bozuklukları

Cevap : a) Karşı olma karşı gelme bozukluğu

Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir.
b) Tedavisinde farmakoterapi (ilaç) ön planda yer almaktadır.
c) Etiyolojisinde (nedenleri) genetik ve çevresel faktörler rol oynar.
d) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.
e) Erkeklerde kızlardan daha sık görülür.

Cevap : d) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.

30 yaşında psikiyatri başvurusunda bulunan çocukluk çağında DEHB tanısı olan bir olguda erişkinlik döneminde aşağıdaki bozuklukların hangisinin daha nadir görülmesi beklenir?

a) Madde kullanım bozukluğu
b) Anoreksiya nervosa
c) İki uçlu (bipolar) bozukluk
d) DEHB
e) Major depresyon

Cevap : b) Anoreksiya nervosa

Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

a) Gece uyumaya karşı direnç gösterirler.
b) Düşme ve yaralanma daha sık görülmektedir.
c) Anasınıfında arkadaşları ile sık sorun yaşarlar.
d) Dinledikleri hikâyeyi karmaşık olarak anlatırlar.
e) Düzenli ve temizdirler.

Cevap : e) Düzenli ve temizdirler.

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!