auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 3

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 3

#1. Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

#2. Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen 4 yaşında erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir? I. Dil Bozukluğu II. İşitme Bozukluğu III. Otizm Spektrum Bozukluğu IV. Zihinsel Yetersizlik

#3. Tiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

#5. Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

#6. I-Çocuğun zekasının iyi olması II-Çocuğun çok hareketli olması III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisinin tik bozukluklarının etiyolojisinde yeri olduğu söylenemez?

#8. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik eştanı riskini artıran faktörlerden değildir?

#9. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

#10. Zihinsel yetersizliğin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#12. En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

#13. Zeka ve Zihinsel Yetersizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

#14. Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

#15. Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#16. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17. Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#20. Duyusal fenomenle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur. II. Tiklerin ortaya çıktığı yaşlarda kişi tarafından fark edilir. III. Tikler yapıldıktan sonra azalarak yerini rahatlama hissine bırakır. IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

lolonolo

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic designGelişimsel Psikopataloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 3

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 3

En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

a) Özgül dil bozukluğu
b) Sesletim bozukluğu(konuşma sesi bozukluğu)
c) Tanımlanmamış iletişim bozukluğu
d) Sosyal (pragmatik) iletişim bozukluğu
e) Konuşma akıcılık bozukluğu (kekemelik)

Cevap : a) Özgül dil bozukluğu

Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

a) %1-2
b) %3-7
c) %10
d) %15
e) %20

Cevap : b) %3-7

Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Zihinsel yetersizlik
b) İşitme kaybı
c) Bilingualizm
d) Otizm spektrum bozukluğu
e) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Cevap : e) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.
b) Kekemeliğin spontaniyileşme oranı %80’dir.
c) Ailesel geçiş yüksek orandadır.
d) Genellikle 10 yaşından önce başlar.
e) Çocukluk çağında görülme sıklığı yaklaşık %3’tür

Cevap : a) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

a) Bebeklik dönemi
b) Orta ergenlik dönemi
c) Geç ergenlik dönemi
d) Yeni doğan dönemi
e) Erken çocukluk ve ilköğretim dönemi

Cevap : e) Erken çocukluk ve ilköğretim dönemi

I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır.
II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar.
III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler.
IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir.
V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir.
Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

a) I,II,III
b) II,III,IV
c) III, IV,V
d) I,III,IV
e) II,IV, V

Cevap : d) I,III,IV

Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

a) Konuşma akışının bozuk olması
b) Konuşma seslerinin tam olarak çıkmaması, anlaşılmaması
c) Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
d) Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu
e) Yüksek sesle konuşması

Cevap : e) Yüksek sesle konuşması

Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

a) Konuşma gelişimi dönemlerinde uygun ortamlar hazırlanmalı
b) Çocuk konuşurken nasıl konuştuğuna yoğunlaşmalı
c) Aile içi problemler gerekirse uzman yardımı alınarak çözülmeli
d) Yetişkinler iyi model olmalı
e) Yeterli ve dengeli beslenilmeli

Cevap : b) Çocuk konuşurken nasıl konuştuğuna yoğunlaşmalı

Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gecikmiş konuşması olan çocukların kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır.
b) Kekemeliği olan çocukların tutumlarında korku önemli rol oynamaz.
c) 2-5 yaş arasındaki geçici kekemelik döneminde çocuk hemen kekeme olarak etiketlenmemelidir.
d) Sesletim bozukluğu uygun eğitim ortamı sağlandığı zaman düzeltilebilecek bir problemdir.
e) Konuşma organlarındaki bir takım yapısal bozukluklar artikülasyon bozukluğuna neden olabilir.

Cevap : b) Kekemeliği olan çocukların tutumlarında korku önemli rol oynamaz.

11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

a) Gıgıldama
b) Mırıldanma
c) Jargon
d) Tek sözcük
e) Yeni doğan

Cevap : c) Jargon

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 3

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!