auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 5

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 5

#1. Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan alternatif tedavilerle ilgili hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik eştanı riskini artıran faktörlerden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun A kümesi belirtilerinden biri değildir?

#4. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanılı bireylerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişim uzmanının özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik vereceği önerilerden biri değildir?

#6. 9 yaşındaki Ahmet, omuz silkme, ağzını açıp kapama, bir yerlere dokunma gibi hareketler yapmak ve son zamanlarda başlayan garip sesler çıkarmak şikayetleriyle annesi ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatristine başvuruyor. Ahmet ve annesinden alınan bilgilerden Ahmet’in bu hareket ve sesleri, 7 yaşından beri yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Ahmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Ahmet’in durumunu en iyi açıklar?

#7. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil becerileriyle ilgili özelliklerinden biridir?

#8. Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#9. Çocuk ve ergenlerin kronolojik yaşı ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısının beklenenin altında olması şeklinde tanımlanan öğrenme bozukluğu hangisidir?

#10. Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. Zeka ve Zihinsel Yetersizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

#12. Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Zeka ve dil becerileri gelişmiş yüksek işlevli otizmli ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#14. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#15. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

#16. I-Çocuğa yönelik psikometrik veya akademik kazanım testleri uygulamak II-Çocuğun akademik zorluklarına yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak III-Ebeveyn ve okul ile işbirliği yapmak IV-Eşik eden durumların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğu olan bir çocukla ilgili olarak, çocuk gelişim uzmanının işlevleri arasında yer alır?

#17. Tiklerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

#18. Diskalkulisi olan çocuklarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Zihinsel yetersizliğin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen 4 yaşında erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir? I. Dil Bozukluğu II. İşitme Bozukluğu III. Otizm Spektrum Bozukluğu IV. Zihinsel Yetersizlik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

lolonolo

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 5

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 5

DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) DEHB büyük ölçüde genetik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.
b) DEHB doğrudan zeka ile ilişkili bir durum değildir.
c) Olguların hepsinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik vardır.
d) DEHB belirtileri sıklıkla ergenlik ve erişkinlikte de devam eder
e) DEHB ilaçla tedavi edilebilen bir durumdur.

Cevap : c) Olguların hepsinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik vardır.

I-Çocuğun zekasının iyi olması
II-Çocuğun çok hareketli olması
III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması
IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması
Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

a) I,II
b) I,II,IV
c) I,III,IV
d) II,III
e) II,III,IV

Cevap : c) I,III,IV

Hangisi okul çağı çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biridir?

a) İç huzursuzluğu
b) Akademik performansta düşüş
c) Ders sırasında arkadaşlarıyla konuşma
d) Oyun ilişkilerine uyum sağlamakta güçlük çekme
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Başkalarının sözünü kesmek dürtüsellik göstergesidir.
b) DEHB olan çocukların motor becerisi gerektiren topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli oldukları görülür.
c) Kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda daha sık rastlanır.
d) DEHB olan çocuklar ileriki yıllarda yasalara uymakta zorlanırlar.
e) DEHB’li çocukların IQ’ları genellikle normaldir.

Cevap : b) DEHB olan çocukların motor becerisi gerektiren topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli oldukları görülür.

Çocuğun istenmeyen davranışının hemen ardından belirli bir süre ortamdan uzaklaştırma yöntemine ne denir?

a) Pekiştirme
b) Ödül verme
c) Cezalandırma
d) Söndürme
e) Mola verme

Cevap : e) Mola verme

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

a) DEHB hakkında ebeveyne yönelik psikoeğitim vermek
b) Sosyal ve akademik zorlukları konusunda çocuğa yardım etmek
c) Çocuk disiplini konusunda ebeveyne yardım etmek
d) İlaç tedavisiyle ilgili gözlemlerini hekimle paylaşmak
e) İlaç tedavisi başlamaya karar vermek veya sonuçlarını aileyle tartışmak

Cevap : e) İlaç tedavisi başlamaya karar vermek veya sonuçlarını aileyle tartışmak

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocuklarda en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluktur?

a) Karşı olma karşı gelme bozukluğu
b) Özgül öğrenme bozukluğu
c) Tik bozukluğu
d) Obsesif kompulsif bozukluk
e) Anksiyete bozuklukları

Cevap : a) Karşı olma karşı gelme bozukluğu

Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir.
b) Tedavisinde farmakoterapi (ilaç) ön planda yer almaktadır.
c) Etiyolojisinde (nedenleri) genetik ve çevresel faktörler rol oynar.
d) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.
e) Erkeklerde kızlardan daha sık görülür.

Cevap : d) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.

30 yaşında psikiyatri başvurusunda bulunan çocukluk çağında DEHB tanısı olan bir olguda erişkinlik döneminde aşağıdaki bozuklukların hangisinin daha nadir görülmesi beklenir?

a) Madde kullanım bozukluğu
b) Anoreksiya nervosa
c) İki uçlu (bipolar) bozukluk
d) DEHB
e) Major depresyon

Cevap : b) Anoreksiya nervosa

Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

a) Gece uyumaya karşı direnç gösterirler.
b) Düşme ve yaralanma daha sık görülmektedir.
c) Anasınıfında arkadaşları ile sık sorun yaşarlar.
d) Dinledikleri hikâyeyi karmaşık olarak anlatırlar.
e) Düzenli ve temizdirler.

Cevap : e) Düzenli ve temizdirler.

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!