auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 6

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 6

#1. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocuklarda en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluktur?

#3. Sesletim bozukluğu (konuşma sesi bozukluğu) özellikle hangi çağdaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur?

#4. Disleksi tanılı 2. sınıftaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

#5. I-Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler II-Ebeveyndeki psikiyatrik bozukluklar çocuklar için de risk oluşturur III-Aile ortamından ve çocuk yetiştirme şeklinden etkilenir IV-Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez V-Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarıyla ilgili söylenemez?

#6. Bir çocuğun konuşma engelli olarak kabul edilebilmesi için konuşmanın bazı özelliklerinde sorun yaşaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

#7. 30 yaşında psikiyatri başvurusunda bulunan çocukluk çağında DEHB tanısı olan bir olguda erişkinlik döneminde aşağıdaki bozuklukların hangisinin daha nadir görülmesi beklenir?

#8. DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Çocuğun istenmeyen davranışının hemen ardından belirli bir süre ortamdan uzaklaştırma yöntemine ne denir?

#10. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi konuşma sorunu ya da gecikmesinin nedenlerinden biri değildir?

#12. Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. En sık karşılaşılan dil-konuşma bozukluğu hangisidir?

#14. En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu alt tipi hangisidir?

#15. Özgül öğrenme bozukluğunun DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağidaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

#17. Hangisi okul çağı çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biridir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir? I.Disleksi II.Disgrafi III.Diskalkuli IV.Disprozodi

#19. Gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#20. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

lolonolo

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 6

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 6

Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?
I.Disleksi
II.Disgrafi
III.Diskalkuli
IV.Disprozodi

a) I,II,III
b) I,IV
c) I,II
d) II,III
e) III,IV

Cevap : a) I,II,III

Çocuk ve ergenlerin kronolojik yaşı ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısının beklenenin altında olması şeklinde tanımlanan öğrenme bozukluğu hangisidir?

a) Diskalkuli
b) Disgrafi
c) Disprozodi
d) Disleksi
e) Dispraksi

Cevap : d) Disleksi

En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu alt tipi hangisidir?

a) Diskalkuli
b) Disgrafi
c) Disprozodi
d) Disleksi
e) Dispraksi

Cevap : d) Disleksi

Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişim uzmanının özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik vereceği önerilerden biri değildir?

a) Geri bildirim, pekiştirme, tekrarlama ile çocuğun sorununa ilişkin farkındalığını arttırmak
b) Eğitim programını düzenli aralıklarla yeniden değerlendirmek ve güncellemek
c) Tedavi sürecinin yönetiminde öğretmenlerle işbirliği içinde olmak
d) Çocuğun gereksinimlerine uygun ve gerçekçi bir eğitim programı düzenleyebilmek
e) Çocuğunuz okumakta ve yazmakta zorlandığında ödevlerini onun yerine yapmak

Cevap : e) Çocuğunuz okumakta ve yazmakta zorlandığında ödevlerini onun yerine yapmak

Aşağidaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

a) Genetik nedenler
b) Çevresel nedenler
c) Algısal nedenler
d) Gelişimsel nedenler
e) Nörolojik nedenler

Cevap : c) Algısal nedenler

Diskalkulisi olan çocuklarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte güçlük yaşarlar.
b) Saati öğrenmekte zorlanırlar.
c) Okumada belirgin güçlük yaşarlar
d) Akıl yürütmede zorluk yaşarlar.
e) Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar.

Cevap : c) Okumada belirgin güçlük yaşarlar

Özgül öğrenme bozukluğunun DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü vardır.
b) Okuduğunu anlamakta zorluk yaşarlar.
c) Sayı algısında ya da hesaplamada güçlükleri vardır.
d) Mavi, yeşil ve kırmızı gibi renkleri ayırt etmede zorlanırlar.
e) Sayısal akıl yürütme güçlükleri vardır.

Cevap : d) Mavi, yeşil ve kırmızı gibi renkleri ayırt etmede zorlanırlar.

Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir.
b) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır.
c) Özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocuklarda disleksi en sık görülen alt tiptir.
d) Prematürite ve düşük doğum ağırlığı özgül öğrenme bozukluğu için riski artırır.
e) Prenatal (doğum öncesi) dönemde nikotine maruz kalmak bir risk faktörüdür.

Cevap : a) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir.

Disleksi tanılı 2. sınıftaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

a) Okurken harf atlama, harf ekleme, harf değiştirme gibi zorlukları olabilir.
b) Dinlediği/okuduğu öyküyü anlatmada zorluk yaşar, başını sonunu karıştırabilir.
c) Harfleri ve/ya sayıları karıştırabilir (6-9, n-u, b-d, p-g vb.)
d) Kelimeleri tersten okuması olabilir (ev-ve, koç-çok vb.).
e) Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar.

Cevap : e) Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar.

I-Çocuğa yönelik psikometrik veya akademik kazanım testleri uygulamak
II-Çocuğun akademik zorluklarına yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak
III-Ebeveyn ve okul ile işbirliği yapmak
IV-Eşik eden durumların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek
Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğu olan bir çocukla ilgili olarak, çocuk gelişim uzmanının işlevleri arasında yer alır?

a) I,II
b) I,III,IV
c) II,III
d) I,II,III
e) I,II,III,IV

Cevap : d) I,II,III

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 6

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!