auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 7

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 7

#1. Çocukluk çağı DEHB hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi bir özelliği yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır?

#3. Tiklerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

#4. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

#5. Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#6. 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

#7. Psikiyatrik bozukluklar ve DSM-5 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

#8. Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Konuşma akıcılığı bozukluğu (kekemelik) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Hangisi okulöncesi dönem çocuklarında görülen DEHB özelliklerinden biri değildir?

#11. DEHB ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#12. I-Çocuğun zekasının iyi olması II-Çocuğun çok hareketli olması III-Çocuğun davranım bozukluğunun olmaması IV-Ailenin ilgili ve destekleyici olması Yukarıdakilerden hangileri DEHB olan çocuklarda iyi prognoz (gidişat) ile ilişkilidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin savunduğu temel görüşler arasında yer almaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluğuna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

#15. 9 yaşındaki Ahmet, omuz silkme, ağzını açıp kapama, bir yerlere dokunma gibi hareketler yapmak ve son zamanlarda başlayan garip sesler çıkarmak şikayetleriyle annesi ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatristine başvuruyor. Ahmet ve annesinden alınan bilgilerden Ahmet’in bu hareket ve sesleri, 7 yaşından beri yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Ahmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Ahmet’in durumunu en iyi açıklar?

#16. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

#17. I-Koruyucu ruh sağlığı bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılması II-Gelişimsel zorlukları olan çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve desteklenmesi III-Psikiyatrik bozukluğu olan çocukların tanı ve tedavisi IV-Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve baş etme becerileri konusunda eğitilmesi V-Risk altındaki çocukların belirlenmesi, gereğinde tedavi için yönlendirilmesi Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarının yönetiminde çocuk gelişim uzmanlarının görev ve sorumluluklar arasında yer alır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan 8 yaşındaki bir çocuğun tedavi ve yönetiminde çocuk gelişimi uzmanının görev veya işlevlerinden birisi olması beklenmez?

#19. I- Konuşma bozukluklarının çoğu kalıcıdır. II-Konuşma bozukluğu olan çocukların çoğu bu zorluklarının farkındadırlar. III-Konuşma bozuklukları herhangi bir tedavi-müdahale olmadan düzelmezler. IV-Kekemeliği olan çocuklara konuşurken takıldıkları zaman mutlaka yardım edilmelidir. V-Özgül dil bozukluğu veya sesletim bozukluğu olan çocuklarda işitme testi yapılması gerekebilir. Konuşma bozukluğu olan çocuklar ve bu çocuklara yönelik yaklaşım açısından yukarıdakilerden hangileri doğru değildir?

#20. Özgül dil bozukluğunun okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

lolonolo

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 7

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Vize Deneme Sınavı 7

Tiklerin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

a) Sıklık ve yoğunluk açısından artış ve azalışlar gösterirler.
b) Aniden ortaya çıkar ve tekrarlayıcı bir örüntü izlerler.
c) Ritmik ve düzenlidirler, dışarıdan amaçlıymış izlenimi verirler.
d) Sıklıkla çocukluk çağında başlayıp ergenlik dönemine doğru kötüleşme gösterirler.
e) Stereotipi, kompulsiyon, epileptik nöbet gibi diğer hastalık ya da bozukluklarla karışabilirler.

Cevap : c) Ritmik ve düzenlidirler, dışarıdan amaçlıymış izlenimi verirler.

Tiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vokal tikler motor tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
b) Motor tikler ilk olarak sıklıkla baş-boyun bölgesinde başlarlar.
c) Mevsim geçişleri, stres, geçirilen enfeksiyonlar, kaygı ve yorgunluk gibi durumlar tiklerin seyrini değiştirebilir.
d) Tikler, dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında artma eğilimi gösterir, bu sebepten önemli işlev kaybına neden olurlar.
e) Tikler istemli ve iradi bir biçimde, belirli bir süre için bastırılabilirler.

Cevap : d) Tikler, dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında artma eğilimi gösterir, bu sebepten önemli işlev kaybına neden olurlar.

Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

a) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
b) Obsesif kompulsif bozukluk
c) Yeme bozuklukları
d) Major depresif bozukluk
e) Anksiyete bozuklukları

Cevap : c) Yeme bozuklukları

Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

a) Göz kırpma
b) Yere çömelme-kalkma
c) Parmak tıklatma
d) Kafa sallama
e) Omuz silkme

Cevap : b) Yere çömelme-kalkma

9 yaşındaki Ahmet, omuz silkme, ağzını açıp kapama, bir yerlere dokunma gibi hareketler yapmak ve son zamanlarda başlayan garip sesler çıkarmak şikayetleriyle annesi ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatristine başvuruyor. Ahmet ve annesinden alınan bilgilerden Ahmet’in bu hareket ve sesleri, 7 yaşından beri yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Ahmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Ahmet’in durumunu en iyi açıklar?

a) Geçici tik bozukluğu
b) Kronik motor bozukluğu
c) Kronik vokal tik bozukluğu
d) Tourette bozukluğu
e) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : d) Tourette bozukluğu

Duyusal fenomenle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur.
II. Tiklerin ortaya çıktığı yaşlarda kişi tarafından fark edilir.
III. Tikler yapıldıktan sonra azalarak yerini rahatlama hissine bırakır.
IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır.

a) I ve III
b) b) I, III ve IV
c) Hepsi
d) I ve II
e) e) I, II ve III

Cevap : b) b) I, III ve IV

Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Belirtiler geç ergenlik ve erken erişkinlik döneminde büyük ölçüde kaybolur.
b) Kız çocuklarında erkek çocuklardan daha sık görülür ve daha erken başlar.
c) Ortalama başlangıç yaşı 4-6 civarıdır.
d) Bazı bireylerde belirtiler tedaviye rağmen erişkinlik döneminde de devam edebilir.
e) Dalgalı seyir göstermesi tanı koymada zorluk oluşturabilir.

Cevap : b) Kız çocuklarında erkek çocuklardan daha sık görülür ve daha erken başlar.

Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

a) Dikkat sorunları
b) Etiketlenme ve akran zorbalığı
c) Motor koordinasyon güçlükleri
d) Olumsuz kendilik algısı
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tikler çocuk ve ergenlerde etiketlenme ve akran zorbalığına maruz kalma riski taşıdığından tanı konulan her olguya ilaç tedavisi başlanmalıdır.
b) Tik bozukluğu tedavisindeki ilk adım, çocuk ve aileyi bozukluğa ilişkin uygun şekilde bilgilendirmektir.
c) Alışkanlığı tersine çevirme, duyusal fenomenin farkına varma ve bu farkındalık sayesinde tik davranışlarını kontrol edebilme esasına dayanır.
d) İlaç tedavileri tikleri kalıcı olarak ortadan kaldırmak yerine belirtilerin kontrol altına alınmasında etkili olmaktadır.
e) İlaç tedavileri davranışsal girişimlerin yeterli etkinlik sağlayamadığı durumlarda sıkça kullanılmaktadır.

Cevap : a) Tikler çocuk ve ergenlerde etiketlenme ve akran zorbalığına maruz kalma riski taşıdığından tanı konulan her olguya ilaç tedavisi başlanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisinin tik bozukluklarının etiyolojisinde yeri olduğu söylenemez?

a) Genetik faktörler
b) Gebelikte annenin sigara kullanması
c) Erkek cinsiyet
d) İleri baba yaşı
e) Düşük sosyoekonomik düzey

Cevap : e) Düşük sosyoekonomik düzey

Tik Bozuklukları
Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!