auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 12

Beslenme Ve Dışa Atım Bozuklukları

#1. Enürezis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#2. I-Pika II-Geviş getirme bozukluğu III-Kaçıngan kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu IV-Anoreksiya nervoza Yetersiz/kötü ebeveyn-çocuk ilişkisi yukarıdaki beslenme/yeme bozuklukların hangilerinin etiyolojisinde rol oynayabilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bulimiya nervoza tanı kriterleri arasında yer almaz?

#4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi pika tanısı düşündürmez?

#5. I- Gece bağırsak kontrolü becerisi II- Gündüz bağırsak kontrolü becerisi III- Gece mesane kontrolü becerisi IV- Gündüz mesane kontrolü becerisi Normal gelişim gösteren çocuklarda tuvalet kontrol becerileri hangi sırayla gelişmesi en muhtemeldir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre beslenme/yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#7. Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı beslenme davranışları gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

#8. I-Pika II-Geviş Getirme Bozukluğu III-Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu IV-Anoreksiya Nervoza Yukardaki beslenme/yeme bozukluklarının hangisinde beden ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk olması tanı kriterleri arasında yer almaz?

#9. I- Enkoprezis tanı ve tedavi sürecinde kabızlığın eşlik edip etmemesi önemli rol oynamaktadır. II- 7 yaşındaki çocuklarda enkoprezis görülme sıklığı 4 yaşındaki çocuklardan daha fazladır. III- Enkoprezis tanısı istemdışı dışkı kaçıran çocuklara konulamaz. Enkoprezis ile ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun klinik tablolarından biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Beslenme Ve Dışa Atım Bozuklukları

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Beslenme Ve Dışa Atım Bozuklukları

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre beslenme/yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?
a) Pika
b) Geviş getirme bozukluğu
c) Obezite
d) Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
e) Tıkanırcasına yeme bozukluğu

Cevap : c) Obezite

Aşağıdaki davranışlardan hangisi pika tanısı düşündürmez?
a) 4 yaşındaki çocuğun boya yemesi
b) 3 yaşındaki çocuğun kum yemesi
c) 22 aylık çocuğun saç yemesi
d) 14 aylık çocuğun mercimek yemesi
e) 5 yaşındaki çocuğun kumaş yemesi

Cevap : d) 14 aylık çocuğun mercimek yemesi

I-Pika
II-Geviş getirme bozukluğu
III-Kaçıngan kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu
IV-Anoreksiya nervoza
Yetersiz/kötü ebeveyn-çocuk ilişkisi yukarıdaki beslenme/yeme bozuklukların hangilerinin etiyolojisinde rol oynayabilir?
a) I, III
b) I, III, IV
c) II , III, IV
d) I, II, III
e) I, II, III,IV

Cevap : e) I, II, III,IV

Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun klinik tablolarından biri değildir?
a) İnfantil anoreksiya
b) Anoreksiya nevroza
c) Travma sonrası beslenme bozukluğu
d) Duyusal nedenlere bağlı beslenme bozukluğu
e) Bakımveren-bebek etkileşiminde karşılılık ile ilişkili beslenme bozukluğu

Cevap : b) Anoreksiya nevroza

Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı beslenme davranışları gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Çocuğa öğün aralarında tok kalması için bol bol kuruyemiş yiyecekler verilmelidir.
b) Öğün saatleri 3-4 saat aralıklarla düzenlenmelidir.
c) Ebeveynler çocuğun önüne yemekleri küçük porsiyonlarda koymalıdır.
d) Öğünler 20-30 dakikadan fazla sürmemelidir.
e) Yemek sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak oyuncaklar ya da televizyon olmamalıdır.

Cevap : a) Çocuğa öğün aralarında tok kalması için bol bol kuruyemiş yiyecekler verilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bulimiya nervoza tanı kriterleri arasında yer almaz?
a) Vücut kitle indeksinin 15’in altında olması
b) Kişinin beden algısını aşırı anlam yüklemesi
c) Yeme ataklarının varlığı
d) Yemek yemekle ilgili kontrol kaybı hissedilmesi
e) Uygunsuz telafi edici davranışların görülmesi

Cevap : a) Vücut kitle indeksinin 15’in altında olması

I-Pika
II-Geviş Getirme Bozukluğu
III-Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu
IV-Anoreksiya Nervoza
Yukardaki beslenme/yeme bozukluklarının hangisinde beden ağırlığını ya da biçimini algılamada bozukluk olması tanı kriterleri arasında yer almaz?
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I,II ve IV
e) II, III, IV

Cevap : c) I, II ve III

I- Enkoprezis tanı ve tedavi sürecinde kabızlığın eşlik edip etmemesi önemli rol oynamaktadır.
II- 7 yaşındaki çocuklarda enkoprezis görülme sıklığı 4 yaşındaki çocuklardan daha fazladır.
III- Enkoprezis tanısı istemdışı dışkı kaçıran çocuklara konulamaz.
Enkoprezis ile ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : a) Yalnız I

I- Gece bağırsak kontrolü becerisi
II- Gündüz bağırsak kontrolü becerisi
III- Gece mesane kontrolü becerisi
IV- Gündüz mesane kontrolü becerisi
Normal gelişim gösteren çocuklarda tuvalet kontrol becerileri hangi sırayla gelişmesi en muhtemeldir?
a) I, II, III, IV
b) I, II, IV, III
c) I, III, II, IV
d) II, I, III, IV
e) II, I, IV, III

Cevap : b) I, II, IV, III

Enürezis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Primer enürezis oluşumunda uyanma ile ilgili sorunlar, düşük mesane kapasitesi, ailesel yatkınlık gibi etkenler ön plandadır
b) Enürezisi olan çocukların %80’i sekonder enürez tanısı alır.
c) Enürezis tanısı konulabilmesi için çocuğun 5 yaşından küçük olması gerekir.
d) İdrar kaçırma davranışı çocuğun isteği dışında ortaya çıkmalıdır.
e) Hepsi

Cevap : a) Primer enürezis oluşumunda uyanma ile ilgili sorunlar, düşük mesane kapasitesi, ailesel yatkınlık gibi etkenler ön plandadır

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!