auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 11

Travma İle İlişkili Bozukluklar

#1. Deprem sonrası yaralanan 10 yaşındaki erkek hasta depremi takip eden günlerde başlayan yüksek katlı binalara girememe, deprem ile ilgili kabuslar görme, depremin yaşandığı anların bir kısmını hatırlayamama gibi şikayetlerle çocuk psikiyatri kliniğine başvurmuştur. Şikayetlerinin deprem sonrası başladığı ve 2 haftadır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerine uygun bir travma olarak nitelendirilemez?

#3. Aşağıdakilerden hangisi akut stres bozukluğu tanı kriterlerinden değildir?

#4. Ailesinin işleri dolayısıyla yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 8 yaşında kız hastanın son günlerde hiçbir şeyden keyif alamadığı, kendini mutsuz hissettiği, uyku sorunları yaşadığı öğrenilmiştir. Aynı zamanda hastada herhangi bir tıbbı hastalık teşhisi konulamayan karın ağrısı şikayetleri mevcuttur. Şikayetlerinin taşınma sonrası başladığı ve iki aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. DSM-5’te aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

#6. Herhangi bir travmatik olaya maruz kalan bir çocukta, travmayla ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesinde bir takım bireysel veya çevresel faktörler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireysel faktörlerden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerinde yer almaz?

#8. Okul dönüşünde arkadaşının trafik kazası geçirmesine şahit olan ve kazada arkadaşını kaybeden 14 yaşındaki kız hasta psikiyatri kliniğine kazayla ilgili düşünceleri kafasından atamama, olayın olduğu caddeden geçememe, kazayla ilgili kabuslar görme, kendini suçlama, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama gibi şikayetlerle başvurmuştur. Şikayetlerinin kaza sonrası başladığı ve 3 aydır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtilerinden biri olarak kabul edilmez?

#10. I- Travmatik olayların etkileri her zaman olaydan hemen sonra ortaya çıkar. II-Travmatik olaylar sadece travmayla ilişkili psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkilidir. III-Travmatik olaylar yaşam boyu etkiler bırakabilir. IV-Travmatik olayın nasıl bir etkisi olacağında aile veya çevrenin tutumu veya tepkisinin fazla bir önemi yoktur. V-Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkilere veya sonuçlara yol açabilir. Travmatik olayların etkileri ve sonuçlarıyla ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Travma İle İlişkili Bozukluklar

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Travma İle İlişkili Bozukluklar

DSM-5’te aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

a) Tepkisel bağlanma bozukluğu
b) Kaçınmalı bağlanma bozukluğu
c) Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu
d) Uyum bozukluğu
e) Akut stres bozukluğu

Cevap : b) Kaçınmalı bağlanma bozukluğu

Okul dönüşünde arkadaşının trafik kazası geçirmesine şahit olan ve kazada arkadaşını kaybeden 14 yaşındaki kız hasta psikiyatri kliniğine kazayla ilgili düşünceleri kafasından atamama, olayın olduğu caddeden geçememe, kazayla ilgili kabuslar görme, kendini suçlama, eskiden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama gibi şikayetlerle başvurmuştur. Şikayetlerinin kaza sonrası başladığı ve 3 aydır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Travma sonrası stres bozukluğu
b) Akut stres bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Uyum bozukluğu
e) Disosiyatif bozukluk

Cevap : a) Travma sonrası stres bozukluğu

Deprem sonrası yaralanan 10 yaşındaki erkek hasta depremi takip eden günlerde başlayan yüksek katlı binalara girememe, deprem ile ilgili kabuslar görme, depremin yaşandığı anların bir kısmını hatırlayamama gibi şikayetlerle çocuk psikiyatri kliniğine başvurmuştur. Şikayetlerinin deprem sonrası başladığı ve 2 haftadır devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anksiyete bozukluğu
b) Akut stres bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Uyum bozukluğu
e) Disosiyatif bozukluk

Cevap : b) Akut stres bozukluğu

Ailesinin işleri dolayısıyla yeni bir şehre taşınmak zorunda kalan 8 yaşında kız hastanın son günlerde hiçbir şeyden keyif alamadığı, kendini mutsuz hissettiği, uyku sorunları yaşadığı öğrenilmiştir. Aynı zamanda hastada herhangi bir tıbbı hastalık teşhisi konulamayan karın ağrısı şikayetleri mevcuttur. Şikayetlerinin taşınma sonrası başladığı ve iki aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akut stres bozukluğu
b) Uyum bozukluğu
c) Major depresif bozukluk
d) Disosiyatif bozukluk
e) Anksiyete bozukluğu

Cevap : b) Uyum bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerinde yer almaz?

a) Kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden bir travmatik bir olayın varlığı
b) Travmayı hatırlatan insanlar, mekanlar, etkinliklerden kaçınma görülmesi
c) Belirtilerin travma sonrası 24 saat içinde başlaması
d) Travma sonrası aşırı uyarılma belirtilerinin varlığı
e) Travmaya dair yeniden yaşantılama belirtilerinin olması

Cevap : c) Belirtilerin travma sonrası 24 saat içinde başlaması

Aşağıdakilerden hangisi akut stres bozukluğu tanı kriterlerinden değildir?

a) Kişinin ruhsal ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden travmatik bir olayın varlığı
b) Travmaya dair yeniden yaşantılama belirtilerinin olması
c) Belirtilerin travma sonrası bir aydan uzun sürmesi
d) Travma sonrası aşırı uyarılma belirtilerinin varlığı
e) Travmayı hatırlatan insanlar, mekanlar, etkinliklerden kaçınma görülmesi

Cevap : c) Belirtilerin travma sonrası bir aydan uzun sürmesi

I- Travmatik olayların etkileri her zaman olaydan hemen sonra ortaya çıkar.
II-Travmatik olaylar sadece travmayla ilişkili psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkilidir.
III-Travmatik olaylar yaşam boyu etkiler bırakabilir.
IV-Travmatik olayın nasıl bir etkisi olacağında aile veya çevrenin tutumu veya tepkisinin fazla bir önemi yoktur.
V-Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkilere veya sonuçlara yol açabilir.
Travmatik olayların etkileri ve sonuçlarıyla ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

a) I-II
b) II-III-IV
c) I-II-IV
d) III-V
e) I-III-V

Cevap : d) III-V

Herhangi bir travmatik olaya maruz kalan bir çocukta, travmayla ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesinde bir takım bireysel veya çevresel faktörler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireysel faktörlerden birisi değildir?

a) Çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyi
b) Psikolojik dayanıklılık düzeyi
c) Baş etme ve sorun çözme becerileri
d) Travmanın tipi ve şiddeti
e) Başka psikiyatrik sorunların varlığı

Cevap : d) Travmanın tipi ve şiddeti

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu tanı kriterlerine uygun bir travma olarak nitelendirilemez?

a) Trafik kazası sonucu ciddi şekilde yaralanma
b) Fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalma
c) Ebeveyninin öldürüldüğüne şahitlik etme
d) Deprem sonrası enkaz altında kalma
e) Ebeveynlerin boşanması

Cevap : e) Ebeveynlerin boşanması

Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtilerinden biri olarak kabul edilmez?

a) Odaklanma güçlükleri
b) Yeniden yaşantılama belirtileri
c) Uyku bozuklukları
d) Abartılı irkilme tepkisi gösterme
e) Kendine zarar verici davranışlarda bulunma

Cevap : b) Yeniden yaşantılama belirtileri

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!