auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 10

Obsesif Kompulsif Ve İlişkili Bozukluklar

#1. 8 yaşındaki Zeynep, üzerine su damladığı zaman belirgin bir huzursuzluk duyma ve günde 4-5 kez kıyafet değiştirme, aynı şeyleri tekrar tekrar sorma, sınavda çözdüğü soruları silip tekrar tekrar çözme ve sınavını yetiştirememe şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor. Bu vakayla ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin araştırılması diğerlerine göre öncelikli değildir?

#2. İstifleme bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Trikotillomaniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#6. Deri yolma bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7. Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi obsesif kompulsif bozukluk için olumsuz gidişatı öngören belirleyicilerden değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar’dan biri değildir?

#10. Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Obsesif Kompulsif Ve İlişkili Bozukluklar

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Obsesif Kompulsif Ve İlişkili Bozukluklar

Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Obsesyonlar kişinin zihnine zorla ve istemsizce gelen düşünce ya da görüntülerdir.
b) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek dışı ya da mantıksız olarak algılanır.
c) OKB tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı aranır.
d) Kompulsiyonlar obsesyonların kişide oluşturduğu kaygıyı azaltmaya hizmet eder.
e) Girici düşünceler OKB’ye özgü olmayıp, hemen her insanda görülür.

Cevap : c) OKB tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı aranır.

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar’dan biri değildir?

a) Beden algısı Bbozukluğu
b) Kronik tik bozukluğu
c) Biriktiricilik bozukluğu
d) Trikotilomani
e) Deri yolma bozukluğu

Cevap : b) Kronik tik bozukluğu

Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Çocuk ve ergenlerdeki sıklığı %0.25-4 civarındadır.
b) Çocuk yaş grubunda kızlarda daha sık görülür.
c) OKB olan çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmında belirtiler erişkinlikte de devam eder.
d) OKB sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden bağımsızdır.
e) OKB, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve engellilik oluşturan psikiyatrik bozukluklardan biridir.

Cevap : b) Çocuk yaş grubunda kızlarda daha sık görülür.

Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Simetri ve düzenleme
b) Kuşku ve kontrol
c) Bulaşma ve temizleme
d) Kesinlik ve sayma
e) kuşku ve tekrarlama

Cevap : c) Bulaşma ve temizleme

Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Okul öncesi dönemde birçok çocukta görülür.
b) 2-3 yaş civarında başlayıp, 6-8 yaşlarına doğru azalma eğilimi gösterirler.
c) Yatmadan önce hep aynı masalı dinlemek istemek, masalın aynı yerinde benzer soruları tekrar tekrar sormak vb. davranışlardır.
d) Bu tür davranışların engellenmesi çocukta ciddi bir huzursuzluk ve kaygıyı beraberinde getirir.
e) Bu tür davranışlar çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet eder.

Cevap : d) Bu tür davranışların engellenmesi çocukta ciddi bir huzursuzluk ve kaygıyı beraberinde getirir.

8 yaşındaki Zeynep, üzerine su damladığı zaman belirgin bir huzursuzluk duyma ve günde 4-5 kez kıyafet değiştirme, aynı şeyleri tekrar tekrar sorma, sınavda çözdüğü soruları silip tekrar tekrar çözme ve sınavını yetiştirememe şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor. Bu vakayla ilgili, aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisinin araştırılması diğerlerine göre öncelikli değildir?

a) Tik bozuklukları
b) Anksiyete bozuklukları
c) Yeme bozuklukları
d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
e) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : c) Yeme bozuklukları

Aşağıdakilerden hangisi obsesif kompulsif bozukluk için olumsuz gidişatı öngören belirleyicilerden değildir?

a) İç görünün eksikliği
b) Eşlik eden tik bozukluğu
c) Eşlik eden biriktiricilik bozukluğu
d) Ailenin kompulsif davranışları pekiştirici tutumu
e) Ailenin eğitim seviyesinin düşük olması

Cevap : e) Ailenin eğitim seviyesinin düşük olması

İstifleme bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sahip olunan nesneleri elden çıkarmakta belirgin bir güçlük yaşanır.
b) Ek tıbbi ve fiziksel hastalıklara neden olabilir.
c) Belirtiler ilk olarak çocukluk ya da ergenlik döneminde başlar.
d) Yaşam alanıyla ilişkili zorluklar hastaları tedavi arayışına yönlendirir.
e) Kronik bir gidişat gösterir.

Cevap : d) Yaşam alanıyla ilişkili zorluklar hastaları tedavi arayışına yönlendirir.

Trikotillomaniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sıklıkla tercih edilen hedef bölge saçlı deridir.
b) Çocukluk ve ergenlik döneminin sık görülen bozukluklarından biridir.
c) Benlik saygısında düşüklük ve sosyal ilişkilerde kısıtlılıkla ilişkilidir.
d) Anemi, ülser, mide ve bağırsaklarda tıkanıklık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
e) Çocukluk döneminde başlayan olgularda tedavi yanıtı daha iyidir.

Cevap : b) Çocukluk ve ergenlik döneminin sık görülen bozukluklarından biridir.

Deri yolma bozukluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atak öncesi ve sırasındaki düşünce içeriği trikotilomaniyle benzerlik taşır.
b) Kişiler, tedaviye gereksinim olmayacağı düşüncesi ile tedavi arayışlarında bulunmazlar.
c) Kadınlarda daha sık görülür.
d) Erişkinlikte nadirdir, daha çok çocuk ve ergenlerde görülür.
e) Ek psikiyatrik tanıların varlığı sık görülen bir durumdur.

Cevap : d) Erişkinlikte nadirdir, daha çok çocuk ve ergenlerde görülür.

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!