auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 9

Anksiyete Bozuklukları

#1. 8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

#2. Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

#3. 8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

#5. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

#7. Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

#8. I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması II- Süreklilik göstermesi III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması IV-Uyuma yönelik olması Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

#9. I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması. II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi. III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali. IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması. Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 9 Anksiyete Bozuklukları

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Anksiyete Bozuklukları

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te anksiyete bozuklukları kategorisinde yer almaz?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Agorafobi
c) Selektif mutizm
d) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : a) Obsesif kompulsif bozukluk

I- Gelişim dönemine uygun içerikte olması
II- Süreklilik göstermesi
III-İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması
IV-Uyuma yönelik olması
Yukarıdaki faktörlerden hangileri çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden kabul edilir?

a) I ve II
b) III ve IV
c) II, III ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, III ve IV

Çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarından hangisinin yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir?

a) Agarafobi
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Yaygın anksiyete bozukluğu
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Ayrılık anksiyetesi bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Güvensiz bağlanma özelliği gösteren çocuklarda daha sık görülür.
b) Yaşla birlikte görülme sıklığında azalma olması beklenir.
c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.
d) Tanı konulabilmesi için çocuğun ayrılmaya dair gösterdiği tepkilerin bir aydan uzun sürmesi gerekir.
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu varlığında sosyal fobi ortaya çıkabilir.

Cevap : c) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu tanısı konulabilmesi için çocuğun 4 yaşından küçük olması gerekir.

8 yaşındaki kız çocuğu sınıfta parmak kaldıramama, arkadaş edinememe şikayetleriyle öğretmen tarafından rehberlik servisindeki çocuk gelişim uzmanına yönlendirildi. Çocuğun yaşıtlarıyla konuşurken yanlış bir söyleyip rezil olacağından endişe ettiği ve çarpıntı, kızarma gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen çocuğun muhtemel tanısı nedir?

a) Yaygın anksiyete bozukluğu
b) Major depresif bozukluk
c) Uyum bozukluğu
d) Sosyal anksiyete bozukluğu
e) Panik bozukluk

Cevap : d) Sosyal anksiyete bozukluğu

8 yaşındaki erkek hasta her gece ertesi günkü arkadaş ilişkileri, okul ödevleri ve aktiviteleri hakkında yoğun endişe duyma, uykuya dalamama, odaklanmama ve sık sinirlenme şikâyetleriyle ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Hastanın annesiyle endişeleri hakkında sürekli konuşma ve rahatlatılma ihtiyacı duyduğu, her yaptığı aktivitenin ardından öğretmeninden onay almaya çalıştığı öğrenildi. Belirtilerinin altı aydır sürdüğü öğrenilen hastanın muhtemel tanısı nedir?

a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Yaygın anksiyete bozukluğu
c) Sosyal anksiyete bozukluğu
d) Panik bozukluk
e) Travma sonrası stres bozukluğu

Cevap : b) Yaygın anksiyete bozukluğu

I-Çocuğun bağlanma figürlerinden ayrılması durumunda veya ayrılma beklentisi yaşadığı durumlarda aşırı anksiyete ve korku duyması.
II-Çocuğun kendini rahat hissettiği ortamlarda konuşabiliyorken, konuşmasının beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuşmayı reddetmesi.
III-Belirli bir nesne ya da duruma karşı aşırı ve sürekli korku ya da kaygı duyma hali.
IV-Kişinin başkalarınca değerlendirilebileceği bir ya da birden fazla sosyal durumda belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyması.
Aşağıdaki anksiyete bozukluklarından hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

a) Sosyal anksiyete bozukluğu
b) Özgül fobi
c) Panik bozukluk
d) Selektif mutizm
e) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

Cevap : c) Panik bozukluk

Panik bozuklukla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Panik ataklar, herhangi bir tetikleyici etkene yanıt olarak ortaya çıkabilir
b) Panik atak birçok ruhsa lve tıbbı bozukluğun seyri sırasında görülebilir.
c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.
d) Hastalığın sıklıkla ergenlik döneminin sonlarında başladığı bilinmektedir.
e) Panik bozukluğuna en sık anksiyete bozuklukları ve majör depresif bozukluk eşlik eder.

Cevap : c) Panik bozukluk bir ay içinde en az iki kez fobik bir nesneyle karşılaşması sonrası panik atak görülmesidir.

I- Bağlanma figüründen ayrı kalma ya da ayrılma beklentisi olduğu durumlar
II-Başkalarınca değerlendirilebilecek sosyal ortam ve durumlar
III-Kişinin yardım almasının zor olabileceğini düşündüğü durumlar
Yukarıda verilen kaygı ve korku duyulan nesne ya da durumlarla ilgili anksiyete bozuklukları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi
b) Panik bozukluk, ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu,
c) Ayrılık kaygısı bozukluğu, panik bozukluk, selektif mutizm
d) Selektif mutizm, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk
e) Ayrılık kaygısı bozukluğu, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu

Cevap : a) Ayrılık kaygısı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, agorafobi

Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarında uygulanan bilişsel davranışçı terapinin basamaklarından birisi değildir?

a) Psikoeğitim
b) Farmakoterapi
c) Kademeli yüzleştirme
d) Vaka formülasyonu
e) Bilişsel güçlendirme

Cevap : b) Farmakoterapi

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!