auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 8

Duygudurum Bozuklukları

#1. I-Ebeveynlerden birisinde bipolar bozukluk öyküsünün olması II-Boşanmış anne-baba çocuğu olmak III-Kız cinsiyet IV-Çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalmak Yukarıdakilerden hangileri çocuk veya ergenlerde depresyon gelişmesinde risk faktörü olarak düşünülebilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sıklıkla görülen depresyon belirtilerinden değildir?

#3. Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon hangidir?

#4. Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin tedavisiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

#5. Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?

#6. Duygudurum bozukluğu (depresyon veya bipolar bozukluk) olan çocuk veya ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olamaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi major depresif bozukluğu olan birisinde bipolar bozukluk gelişmesindeki risk faktörlerinden değildir?

#8. Duygudurum bozukluklarıyla ilgili tanım veya ifadelerden hangisi doğru değildir?

#9. Pediyatrik bipolar bozukluğun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ayırıcı tanısında hangi belirti kullanılmamaktadır?

#10. Aşağidakilerden hangisiçocuklarda manik epizodda en az görülmesi beklenir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 8, Duygudurum Bozuklukları

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Duygudurum Bozuklukları

Duygudurum bozukluklarıyla ilgili tanım veya ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Duygulanım; kişinin yüzüne yansıyan o anki ruhsal halidir.
b) Duygudurum; kişinin uzunca bir süredir var olan ruhsal durumudur.
c) Epizod; atak veya nöbetler halinde ortaya çıkan anormal duygudurum dönemleridir.
d) Manik epizod tanısı koymak için belirtiler en az dört gün süreyle var olmalıdır.
e) Major depresif bozukluk tanısı koymak için belirtiler en az iki hafta süreyle var olmalıdır.

Cevap : d) Manik epizod tanısı koymak için belirtiler en az dört gün süreyle var olmalıdır.

Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları hakkında hangisi doğru değildir?

a) Erişkinlerden farklı belirtilerle ortaya çıkabilir.
b) Belirtilerin fark edilmesi ve tanı konması çocuklarda daha zordur.
c) Erken tanı ve müdahale önemlidir.
d) Psikososyal müdahaleler her olguda düşünülmelidir.
e) İlaç tedavisi her olguda düşünülmelidir.

Cevap : e) İlaç tedavisi her olguda düşünülmelidir.

Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon hangidir?

a) Distimik bozukluk
b) Major depresif bozukluk
c) Siklotimik bozukluk
d) Anaklitik depresyon
e) Hafif depresyon

Cevap : d) Anaklitik depresyon

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sıklıkla görülen depresyon belirtilerinden değildir?

a) Çabuk sinirlenme ve öfkelenme
b) İntihar düşünceleri
c) Baş ve/ya karın ağrısı
d) Sosyal geri çekilme
e) Dikkatini toparlamada zorluk

Cevap : b) İntihar düşünceleri

Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin tedavisiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

a) Depresyonun şiddeti tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir
b) Ağır depresyonu olan olgularda ilaç tedavisi önemlidir
c) Hafif depresyonu olan olgularda psikososyal müdahaleler genellikle yeterlidir
d) Depresyonun şiddetinden bağımsız olarak hastaneye yatırmadan tedavi etmek gerekir
e) Tedavinin her aşamasında aileyle işbirliği yapmak önemlidir

Cevap : d) Depresyonun şiddetinden bağımsız olarak hastaneye yatırmadan tedavi etmek gerekir

Duygudurum bozukluğu (depresyon veya bipolar bozukluk) olan çocuk veya ergenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir çocuk gelişim uzmanının işlevlerinden birisi olamaz?

a) Okullarda depresyon taraması yaparak riskli çocukları belirlemek
b) Bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen bir ergene yaşıt ilişkileri ve okul sorunları hakkında destek olmak
c) Manik epizodda olan bir ergende kendine zarar verme davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olmak
d) Depresyondan korunma yolları hakkında ailelere yönelik psikoeğitim vermek
e) Hafif depresyonu olan bir çocuğa terapi yapmak

Cevap : c) Manik epizodda olan bir ergende kendine zarar verme davranışlarını kontrol etmeye yardımcı olmak

Aşağıdakilerden hangisi major depresif bozukluğu olan birisinde bipolar bozukluk gelişmesindeki risk faktörlerinden değildir?

a) Psikotik özelliklerin bulunması
b) Ailede bipolar bozukluk öyküsü
c) Psikomotor retardasyon (yavaşlık)
d) Depresyonun erken yaşta başlaması
e) Antidepresan tedavi ile hipomani tetiklenmesi

Cevap : e) Antidepresan tedavi ile hipomani tetiklenmesi

Aşağidakilerden hangisiçocuklarda manik epizodda en az görülmesi beklenir?
a) Cinsel ilgi ve davranışlarda artış
b) Kendine olan güvende artış
c) Öforik/yükselmiş duygudurum
d) Uyku ihtiyacında azalma
e) Konuşma miktarında artış

Cevap : a) Cinsel ilgi ve davranışlarda artış

I-Ebeveynlerden birisinde bipolar bozukluk öyküsünün olması
II-Boşanmış anne-baba çocuğu olmak
III-Kız cinsiyet
IV-Çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalmak
Yukarıdakilerden hangileri çocuk veya ergenlerde depresyon gelişmesinde risk faktörü olarak düşünülebilir?

a) I,III
b) II,III,IV
c) I,II,IV
d) II,IV
e) I,II,III,IV

Cevap : e) I,II,III,IV

Pediyatrik bipolar bozukluğun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ayırıcı tanısında hangi belirti kullanılmamaktadır?

a) Artmış duygudurum/Öfori
b) Grandiyözite
c) Çok konuşma
d) Azalmış uyku ihtiyacı
e) Psikotik belirtilerin bulunması

Cevap : c) Çok konuşma

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!