Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraçla ( ) gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?

#2. “Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin yapılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratıcısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözümlenmesi elbette zordur.” Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak anlatılmasına ne denir?

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanmıştır?

#5. Ülkemiz, turizm açısından bir cennet. Hangi köşesini söylemeli bilmem ki: İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Kaş, Antalya, Trabzon, Mardin ( ) Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


#6. “Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

#7. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?

#10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde noktanın (.) kullanımında yanlışlık vardır?


#11. İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraç işareti () yanlış kullanılmıştır?

#13. “Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam anlamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks biçiminde yapılmaya başlar.” Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

#15. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#16. İki cümle birbirine ancak, yalnız, fakat, ama, hatta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne var ki, öyleyse, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa bu bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır?

#17. İnsan bir tabure üzerinde, adeta tünercesine, saatlerce bekledi mi beli öyle bir tutuluyor ki sorma gitsin() Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

#18. “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı bulunmaktadır?

#20. Gerçekte söylenenin aksi düşünce taşındığını göstermek için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sözlü kompozisyonda dinleyen tepkisini sonra verir.
b. Kompozisyon yazmak yetenek işidir.
c. Kompozisyonun paragraflarında bir düzen olması gerekir.
d. Yazılı kompozisyon daha az kuralcıdır.
e. Kompozisyonun bir anlamı da parçalara ayırmaktadır.

Cevap : c. Kompozisyonun paragraflarında bir düzen olması gerekir.

İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dinleme
b. Okuma
c. Yazma
d. Konuşma
e. Anlama

Cevap : a. Dinleme

Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?

a. Tanımlamada sözlüklerden yararlanma
b. Okuma
c. Araştırma
d. Dil
e. Bilim

Cevap : a. Tanımlamada sözlüklerden yararlanma

“Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

a. Giriş cümlesi
b. Gelişme cümlesi
c. Tanıtma cümlesi
d. Yargı cümlesi
e. Sonuç cümlesi

Cevap : b. Gelişme cümlesi

Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Üzerinde yazı yazılan düşünce, olay ya da durum konudur.
b. Olgular, veriler ya da sorunlar kompozisyonun konusu olabilir.
c. Konunun ilgi çekici olmasında deyim ve atasözlerinden yararlanılabilir.
d. Kompozisyon yazarken konunun nasıl ele alınacağı planlanmalıdır.
e. Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak için uzun yazılmalıdır.

Cevap : e. Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak için uzun yazılmalıdır.

“Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin yapılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratıcısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözümlenmesi elbette zordur.”

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şiiri eleştirmek olanaksızdır.
b. Şiirin eleştirisinde önemli olan derin yapıları anlamaktır.
c. Şiir eleştirisi eleştiriler içinde en zor olanıdır.
d. Yazarın seçtiği söz sanatlarını değerlendirmek zordur.
e. Şiir eleştirisinde biçimle yetinmemek gerekir.

Cevap : c. Şiir eleştirisi eleştiriler içinde en zor olanıdır.

“Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a. Hece
b. Sözcük
c. Cümle
d. Paragraf
e. Kompozisyon

Cevap : d. Paragraf

Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir?

a. Sayısal verilerden
b. Anılardan
c. Gözlem verilerinden
d. Etrafta söylenilenlerden
e. Günlüklerden

Cevap : a. Sayısal verilerden

Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak anlatılmasına ne denir?

a. Kanıtlama
b. Karşılaştırma
c. Açıklama
d. Tanıklama
e. Tanıtlama

Cevap : d. Tanıklama

“Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam anlamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks biçiminde yapılmaya başlar.”

Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?

a. Kanıtlama
b. Tanıklama
c. Açıklama
d. Tanıtlama
e. Örneklendirme

Cevap : c. Açıklama

LOLONOLO

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları-min Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!