Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

#1. Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak anlatılmasına ne denir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#4. I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi. II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi. III.Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması. Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?


#6. Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

#7. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#10. “Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir.” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


#11. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?

#13. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#14. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#15. “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden hangisi olabilir?


#16. İlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#18. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde noktanın (.) kullanımında yanlışlık vardır?

a. İnsan D.N.A.’sını da çözdüklerine göre yakında birçok sorunun cevabını bulurlar; ama bu defa da yeni sorunlar ortaya çıkar.
b. Bölümde 1, 2 ve 3. olan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla değişik hediyeler alındı.
c. Atatürk, 19.05.1919 tarihinde Samsun’a çıkmış ve Millî Mücadele’yi başlatmıştır.
d. Barışmak için söylediğin hani o “Sensiz yaşayamam. Ölürüm.” sözlerine ne oldu?
e. Bugün 17 Temmuz. Sıcaklar, alabildiğine bastırdı. Her yer alev alev. Ya dağa, ya denize kaçmalı.

Cevap : a. İnsan D.N.A.’sını da çözdüklerine göre yakında birçok sorunun cevabını bulurlar; ama bu defa da yeni sorunlar ortaya çıkar.

2. İki cümle birbirine ancak, yalnız, fakat, ama, hatta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne var ki, öyleyse, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa bu bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır?

a. nokta – iki nokta
b. virgül – ünlem
c. noktalı virgül – iki nokta
d. virgül – noktalı virgül
e. kesme – kısa çizgi

Cevap : d. virgül – noktalı virgül

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraçla ( ) gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?

a. Bu sene organik sebze yiyelim diye bahçemize bir sürü şey ektik( ) maydanoz, biber, domates,
nane, tere, fasulye, mısır…
b. Müdür Bey, sürekli işten kaytaran arkadaşa daha fazla dayanamayarak söylendi( ) Lütfen artık kendinize çekidüzen verin. Aksi halde hakkınızda işlem yapmak zorunda kalacağım.
c. Çocuk( ) – Anne ben geldim! Karnım aç, diye bağırdı.
d. Bu sene kış oldukça çetin geçti( ) Evde ne odun ne de kömür kaldı, cepte ne para ne pul. Neyse bahara erdik de rahat ettik.
e. Yıllar( ) bu kadar çabuk geçmeseniz, beni böyle üzmeseniz, biraz merhamet etseniz, ne olur?

Cevap : e. Yıllar( ) bu kadar çabuk geçmeseniz, beni böyle üzmeseniz, biraz merhamet etseniz, ne olur?

4. Ülkemiz, turizm açısından bir cennet. Hangi köşesini söylemeli bilmem ki: İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Kaş, Antalya, Trabzon, Mardin ( )
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

a. Kısa çizgi
b. İki nokta
c. Ünlem
d. Üç nokta
e. Noktalı virgül

Cevap : d. Üç nokta

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanmıştır?

a. Ne yani, ben şimdi ne yaptığımı bilmiyor muyum?
b. Yıllar sonra karşılaşmış bile olsak, insan aile dostuna böyle mi davranır Allah aşkına?
c. Elim kolum kitaplarla dolu bir halde koşuştururken birden ayağım takılıp yere yuvarlanmaz mıyım, hem işim gücüm yarım kaldı, hem de ayağımı burktum?
d. Arkadaşım, sence de böyle yaparak çocukça davranmış olmuyor musun? Ne dersin?
e. Bu kadar yıl boyunca bir defa arayıp sormadı, bir haber yollamadı; sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıkagelmez mi?

Cevap : c. Elim kolum kitaplarla dolu bir halde koşuştururken birden ayağım takılıp yere yuvarlanmaz mıyım, hem işim gücüm yarım kaldı, hem de ayağımı burktum?

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraç işareti () yanlış kullanılmıştır?

a. Fatih, Hz. Peygamber’in müjdelediği gibi, İstanbul’u 1453’te (H 857) fethetmiştir.
b. Türkçede edebiyat kavramı için aynı zamanda yazın (yazılı olan şeyler) kelimesi de kullanılmaktadır.
c. Şu üç şeyden asla hazzetmem: 1) yalan, 2) tembellik, 3) dedikodu.
d. Yahya Kemal, 1882’de (?) Üsküp’te dünyaya gelmiş ve 1958’de İstanbul’da gözlerini yummuştur.
e. Metafor türleri arasında şairane metafor (‘Göllerde bu dem bir kamış olsam’ [Haşim]) bulunmaktadır.

Cevap : e. Metafor türleri arasında şairane metafor (‘Göllerde bu dem bir kamış olsam’ [Haşim]) bulunmaktadır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı bulunmaktadır?

a. Geçenlerde adamın biri haykırıyor: 2010lara geldik hâlâ bu sorunlar çözülmedi, bundan sonra da çözülmeyecek galiba!

b. Son yıllarda bizim işler oldukça kesat. Günlük kazanıp günlük yiyoruz.
c. Öğrencilerin sınav kâğıtlarını incelediğimizde, ilkokuldan itibaren verilen sınava dayalı eğitimin olumsuz yönleri hemencecik göze çarpıyor.
d. Baharın sonu yazın başında, Çukurova’nın tarlalarını kıpkırmızıya boyayan gelincik tarlalarını görme özlemi, uzun yıllardır içimi yakıyordu.
e. Sizi bilemem, ama ben, uzun kış gecelerinde en büyük keyfin güzel demlenmiş çay olduğunu düşünüyorum.

Cevap : a. Geçenlerde adamın biri haykırıyor: 2010lara geldik hâlâ bu sorunlar çözülmedi, bundan sonra da çözülmeyecek galiba!

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

a. Ben sana “Git de parayı bozdur!” dediysem, 1’lik, 2’lik mi yaptır dedim?
b. Burada okuyan öğrenciler, Üniversite’nin sağladığı imkânlar dolayısıyla başka yerlere göre daha rahat eğitim görmektedirler.
c. Birçok büyük şehirde olduğu gibi, İstanbul’da da gerçek İstanbul’lu neredeyse hiç kalmadı.
d. Bence, Tanpınar’ın Huzur’u, Edebiyatımızın klâsiği sayılabilecek bir romandır.
e. Anne babamı güç bela almaya ikna ettiğim köpeğim Cambaz’ı, üstelik eve hiç girmemesine rağmen, nedense annem bir türlü sevemedi.

Cevap : c. Birçok büyük şehirde olduğu gibi, İstanbul’da da gerçek İstanbul’lu neredeyse hiç kalmadı.

9. İnsan bir tabure üzerinde, adeta tünercesine, saatlerce bekledi mi beli öyle bir tutuluyor ki sorma gitsin() Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

a. Noktalı virgül
b. Soru
c. Ünlem
d. İki nokta
e. Kısa çizgi

Cevap : c. Ünlem

Gerçekte söylenenin aksi düşünce taşındığını göstermek için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?

a. ayraç içinde nokta
b. ayraç içinde ünlem
c. ayraç içinde soru
d. ayraç içinde üç nokta
e. ayraç içinde kesme

Cevap : b. ayraç içinde ünlem

LOLONOLO

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!