Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraçla ( ) gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

#3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

#4. İnsan bir tabure üzerinde, adeta tünercesine, saatlerce bekledi mi beli öyle bir tutuluyor ki sorma gitsin() Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

#5. “Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ..................... “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


#6. Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir?

#7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanmıştır?

#8. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#9. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#10. “Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam anlamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks biçiminde yapılmaya başlar.” Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?


#11. Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?

#12. “Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin yapılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratıcısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözümlenmesi elbette zordur.” Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

#14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

#15. “Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?

#17. Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

#18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretinin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı bulunmaktadır?

#19. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Güney sahillerimiz yine her yıl olduğu gibi Alman, Rus, İngiliz turistlerle dolup taşıyor.
b. Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.
c. Çocuklar, eve nereden geldiği belli olmayan yavru kediye bayılmış, hatta ona Haylaz diye ad koymuşlardı.
d. 19 Mayıs 1919 ulu önder Atatürk’ün gençliğe bayram olarak hediye ettiği tarihtir.
e. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunlar, yetkili kişilerce başvurulması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk yönünden denetlenirler.

Cevap : b. Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

a. Bütün gün uğraşıp didindim; ama bir sonuç alamadım.
b. Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.
c. Yağmurdan dolayı çamur deryasına dönen sokaklarda pantolonum battı.
d. Kapıdan çıkar çıkmaz komşuların inceleyici bakışlarıyla karşılaşmak hoş değil.
e. Yapılacak işler böylesine yığılmış iken ikide bir gezmelere gitmek de neyin nesi?

Cevap : b. Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.

Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

a. Beklenmedik işin çıktı, anladık; ne var ki biz de burada seni bekleye bekleye harap olduk!
b. Mademki bu işler yarına kadar bitmeli, o halde herkes bu gece burada, tamam mı?
c. Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?
d. Dün akşamki kötü haberi alınca vaktin geç olmasına bakmadan yola koyulmuş.
e. Bütün gece boşu boşuna sizi beklemişler, belki gelirsiniz diye ümit etmişler.

Cevap : c. Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?

Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

a. Gerçek demokrasilerde güçler ayrılığı ilkesi hâkim olmalıdır ki iktidarın hukuk dışı yollara başvurması engellenebilsin.
b. Dünkü yeni yetme gelmiş, bugün bana akıl öğretmeye kalkıyor? Hele dur, biraz büyü, oku, öğren; ondan sonra akıl sat!
c. Geçmişteki hatalardan ders alınabiliyorsa, olanlar için üzülmeye hacet yok.
d. Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!
e. Nihayet diplomayı alıyorum. İçim öyle sevinçle dolu, yüreğim öyle kıpır kıpır ki sanki içimde bir güvercin kanat çırpıyor.

Cevap : d. Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Çocuklar, “Ders çalışacağız.” diye beni kandırıp sinemaya kaçmış. Günümüz çocukları işte!
b. Babam dün dedemi de ziyarete gitti, dedem de babamdan habersiz bize geldi.
c. Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.
d. Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Haydi yatağa!
e. Yarın düğünümüz var. Konuklara meyvenin ve sebzenin en tazesini sunmak için babamlar pazara gittiler.

Cevap : c. Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

a. Gençler arasında kitap okuma oranının düşmesi, bilgisayarların olumsuz etkileri arasında gösterilebilir.
b. Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
c. Bugün günlerden Perşembe. Yarın Cuma. Çok şükür, öbürkü gün tatil başlıyor. Nihayet uzun kışın yorucu ve sıkıcı etkisinden kurtuluyorum. d. Hastalanmaya gör. Doktor, ilaç, hastane derken insanın doğrusu ya anası ağlıyor, arkadaş!
e. Gün boyu uyumayan bebek, akşam babası gelip de onu arabayla gezdirmek için arabaya bindirince anında gözlerini kapamıştı.

Cevap : b. Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Umudu da umutsuzluğu da yaşadım; ancak hiçbir zaman yılgınlığa kapılmadım.
b. Bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak diyebilirim ki, çalışan er veya geç başarıya ulaşıyor.
c. Kimseye kötülük etmeyin, hatta kimse için kötülük istemeyin bile. Kötülüğün dönüp dolaşıp size veya bir yakınıza, sevdiğinize gelebileceğini unutmayın.
d. Günler ne çabuk geçiyor yahu! Bir bakıyorsunuz Pazartesi, bir bakıyorsunuz Cuma olmuş. Ama giden gün ömürden gitmiş. İnsan bunun farkında değil.
e. Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.

Cevap : e. Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. “Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!
b. Artık gezmeyi bırakıyor ve çalışmaya başlıyorum.
c. Yarın başlayacağın yeni işinde, sana başarı ve sebat diliyorum.
d. “Gel, kim olursan ol, yine gel!” demiş Mevlâna.
e. Çok şükür, bu iş de bitti; ama gerçekten çok çabaladım.

Cevap : a. “Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Bana öyle geliyor ki yakın gelecekte basılı kitap tamamen ortadan kalkacak.
b. Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.
c. Hadi sofraya buyurun! Meyve ve sebzelerimizin hepsi kendi bahçemizden. Hepsi organik.
d. Kadının çalışma dünyasına katılmasına kesinlikle evet diyorum! Ancak yine de minicik yavruların sabahın köründe servis arabalarıyla kreşlere, anaokullarına taşınmasına insanın içi yanıyor.
e. Ne yesem yarıyor. Kimileri var benim yediğimin on katını yiyor, yine de kilo falan almıyor. Öylelerine öyle imreniyorum ki!

Cevap : b. Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Allah’a şükür, selden önce bütün çalışmalar kayıtlara geçmiş.
b. Bu işi niçin ona teklif etmiyorsunuz?
c. Fikir eserlerinin de telif kanununa tabii kılınması şarttır.
d. Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.
e. Bir ömür çalışıp da elde ettiklerimizi kısa vakit içinde yitirmemiz çok hazin!

Cevap : d. Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.

TÜR202U Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?

a. Bir konu üzerinde düşündürme ya da bilgi vermenin amaçlanması.
b. Bir konu hakkında konuyla ilgili bireysel düşüncelerin paylaşılmasının amaçlanması
c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.
d. Bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilmesi.
e. Bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılar olması.

Cevap : c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.

I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi.
II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi.
III.Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması.
Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Deneme
b. Makale
c. Fıkra
d. Anı
e. Söyleşi

Cevap : b. Makale

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur.
d. Ele alınan konuda okurun düşünmesi amaçlanır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Cevap : e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

a. Ele alınan yapıt, özellikle sanatçının varlığı ölçü alınarak değerlendirilir.
b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir.
c. Eleştirmenin bir okur olarak yapıtın kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir.
d. Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin değerlendirildiği eleştiridir.
e. Yapıtın gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir bakışla değerlendirildiği eleştiridir.

Cevap : b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

a. Şevket Rado
b. Adalet Ağaoğlu
c. Muallim Naci
d. Reşat Nuri Güntekin
e. Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap : a. Şevket Rado

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

a. Tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara röportaj denir.
b. Günü gününe yazılan, üzerinde yazıldığı günün tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan oluşturulan yapıtlara günlük denir.
c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.
d. Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne öz yaşam öyküsü denir.
e. Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılara gezi yazısı denir.

Cevap : c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

a. Evliya Çelebi
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. İbni Batuta
e. Edirneli Sehî Bey

Cevap : a. Evliya Çelebi

“Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ………………… “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Suut Kemal Yetkin
b. Halikarnas Balıkçısı
c. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
d. Ruşen Eşref Ünaydın
e. Behçet Necatigil

Cevap : d. Ruşen Eşref Ünaydın

“Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Makale
b. Öz yaşam öyküsü
c. Yaşam öyküsü
d. Anı
e. Eleştiri

Cevap : c. Yaşam öyküsü

Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?

a. Makale
b. Deneme
c. Anı
d. Gezi yazısı
e. Öz yaşam öyküsü

Cevap : e. Öz yaşam öyküsü

LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!