Anadolu AöfTÜR202U Türk Dili 2

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

#1. “Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ..................... “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#2. Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

#3. “Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Ülkemiz, turizm açısından bir cennet. Hangi köşesini söylemeli bilmem ki: İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Kaş, Antalya, Trabzon, Mardin ( ) Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?


#6. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

#7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde noktanın (.) kullanımında yanlışlık vardır?

#9. Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

#10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?


#11. İki cümle birbirine ancak, yalnız, fakat, ama, hatta, yoksa, oysa, hâlbuki, ne var ki, öyleyse, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa bu bağlaçlardan önce hangi noktalama işaretleri kullanılır?

#12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

#13. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#14. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

#15. Gerçekte söylenenin aksi düşünce taşındığını göstermek için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

#17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ayraç işareti () yanlış kullanılmıştır?

#18. I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi. II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi. III.Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması. Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

#20. Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?

a. Bir konu üzerinde düşündürme ya da bilgi vermenin amaçlanması.
b. Bir konu hakkında konuyla ilgili bireysel düşüncelerin paylaşılmasının amaçlanması
c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.
d. Bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilmesi.
e. Bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılar olması.

Cevap : c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.

I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi.
II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi.
III.Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması.
Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Deneme
b. Makale
c. Fıkra
d. Anı
e. Söyleşi

Cevap : b. Makale

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur.
d. Ele alınan konuda okurun düşünmesi amaçlanır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Cevap : e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

a. Ele alınan yapıt, özellikle sanatçının varlığı ölçü alınarak değerlendirilir.
b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir.
c. Eleştirmenin bir okur olarak yapıtın kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir.
d. Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin değerlendirildiği eleştiridir.
e. Yapıtın gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir bakışla değerlendirildiği eleştiridir.

Cevap : b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

a. Şevket Rado
b. Adalet Ağaoğlu
c. Muallim Naci
d. Reşat Nuri Güntekin
e. Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap : a. Şevket Rado

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

a. Tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara röportaj denir.
b. Günü gününe yazılan, üzerinde yazıldığı günün tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan oluşturulan yapıtlara günlük denir.
c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.
d. Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne öz yaşam öyküsü denir.
e. Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılara gezi yazısı denir.

Cevap : c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

a. Evliya Çelebi
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. İbni Batuta
e. Edirneli Sehî Bey

Cevap : a. Evliya Çelebi

“Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ………………… “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Suut Kemal Yetkin
b. Halikarnas Balıkçısı
c. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
d. Ruşen Eşref Ünaydın
e. Behçet Necatigil

Cevap : d. Ruşen Eşref Ünaydın

“Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Makale
b. Öz yaşam öyküsü
c. Yaşam öyküsü
d. Anı
e. Eleştiri

Cevap : c. Yaşam öyküsü

Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?

a. Makale
b. Deneme
c. Anı
d. Gezi yazısı
e. Öz yaşam öyküsü

Cevap : e. Öz yaşam öyküsü

LOLONOLO

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çıkmış sorular
Aöf çıkan sorular, deneme sınaları
TÜR202U Türk Dili 2 Vize ve Final Sorualrı

lolonolo

 

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

TÜR202U Türk Dili 2 Vize Soruları, TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TÜR202U Türk Dili 2-Bahar-min lolonolo play google uygulaması

TUR202U Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!