auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 1

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 1

#1. I. Dramaya katılanların performasına göre ödüllendirilmesi veya eleştirilmesi II. Çocukların etkinlik esnasındaki hatalı davranışlarına yönelik gerekli düzeltici geribildirim sağlanması III. Öğretmenin çocukları kendi düzenine göre yerleştirmesi ya da oturtması Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama esnasında yapılması hatalıdır?

#2. I. Çocuğun kendilik algısı kazanmasını sağlama II. Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme III. Çocukta kavram öğrenmeyi geliştirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitimde dramanın özel amaçlarındandır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri aşamasında öğretmenin işlevlerinden değildir?

#4. I. Çocukların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak II. Çocukların kendilerine güven kazanmalarını sağlamak III. Çocuğun kendi kendisine yetebilen bağımsız bir birey olmasını sağlamak Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocuklara özgürlük verilmesinin gerekçesidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

#6. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişilerarası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

#8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

#9. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun çevrenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

#10. I. Eğitici dramayı başlatma II. Drama oyunu III. Tartışma düzeyleri-Sorular IV. Destekleyici/Tamamlayıcı etkinlikler Eğtici drama uygulamalarının aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#11. Farklı yetenekte olan çocukların birbirlerine yardımcı olarak öğrendikleri sayıltısı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin temelini oluşturur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi dramada yer verilen öğrenme türlerinden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerde öğretmenin davranışlarından değildir?

#14. I. Çocuk merkezli olması II. Özgür olması III. Geleneksel öğretim biçimlerine yer verilmesi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler hangisi/hangileridir?

Hümanist Eğitim Yaklaşımı, öğrenciyi merkeze alan, bireyin özgürlüğünü savunan ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel öğretim biçimleri, genellikle yapılandırılmış müfredat, otoriter öğretmen rolleri ve standartlaştırılmış testlere odaklanır; bu, hümanist yaklaşımın hedefleriyle uyumlu değildir.

Bu nedenle, Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler:

Çocuk merkezli olması (I)

Özgür olması (II)

Doğru cevap: I ve II

#15. Eğitici drama tekniğindeki grup etkinlikleri aşağıdaki becerilerden hangisini doğrudan gerektirmez?

#16. Aşağıdaki durumlardan hangisinin/hangilerinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenebilir? I. Çalışan anne sayısındaki artış II. İnsanlar arasında rekabetin artması III. Yakın akrabaların çocuğun eğitimindeki etkisinin azalması

#17. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamaları sırasında göz önüne alınması gereken koşullardan biri değildir?

#18. Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

#19. I. Zihinsel kapasite IV. Bağımsız düşünme ve karar verme II. Yaratıcılık ve hayal gücü V. Sebat III. İletişim becerileri VI. Akademik başarı Drama etkinlikleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinin gelişmesine katkı sağlar?

#20. Gelecekteki iş yaşamında çok önemli bir beceri olarak ortaya çıkacak olan, çocukların ortak bir amaç için başkalarıyla birlikte hem onların katkılarını destekleyip kabul ederek hem de kendi görüş ve yeteneklerini ortaya koyarak çalışabilme alışkanlığı kazanmasını amaçlayan eğitici dramadaki öğrenme türü hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 1
lolonolo

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 1-min

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!