auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun drama uygulamalarının önemini arttıran etkilerinden biridir?

#2. Etkileşim yolu ile öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#3. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#4. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri aşamasında öğretmenin işlevlerinden değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun çevrenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim yaklaşımında dramanın önemli bir yere sahip olmasının sebeplerinden biri değildir?

#8. Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

#9. I. Dramaya katılanların performasına göre ödüllendirilmesi veya eleştirilmesi II. Çocukların etkinlik esnasındaki hatalı davranışlarına yönelik gerekli düzeltici geribildirim sağlanması III. Öğretmenin çocukları kendi düzenine göre yerleştirmesi ya da oturtması Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama esnasında yapılması hatalıdır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre çocukların sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkarılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

#11. I. Drama etkinliğini katılanların kimi zaman içinde yaşadıkları, kimi zaman pasif oldukları bir süreç olarak görür. II. Özellikle davranışçı öğrenme kuramlarının önerdiği bir öğrenme yöntemidir. III. Canlandırılan durumlar gerçek olmasa da etkinliğin kendisini gerçek bir yaşantı olarak görür. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşantılara dayalı öğrenme tekniği için doğrudur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın çocuk eğitiminde sağlayabileceği yararlardan biri değildir?

#13. I. Ebeveynleri boşanmış çocuklar II. Yoksulluk yaşayan çocuklar III. Anne ve baba dışındaki akrabalarıyla birlikte yaşayan çocuklar Eğitici drama uygulamaları yukarıda belirtilen çocuklardan hangilerinin yaşadıkları olumsuz durumları en aza indirmek konusunda önemlidir?

#14. Hümanist Eğitim Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. Drama etkinlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Farklı yetenekte olan çocukların birbirlerine yardımcı olarak öğrendikleri sayıltısı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin temelini oluşturur?

#17. I. Zihinsel kapasite IV. Bağımsız düşünme ve karar verme II. Yaratıcılık ve hayal gücü V. Sebat III. İletişim becerileri VI. Akademik başarı Drama etkinlikleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinin gelişmesine katkı sağlar?

#18. I. Eğitici drama tekniğinde önceden belirlenen kuralların değiştirilmesi mümkün değildir. II. Eğitici drama tekniği amaçları açık ve bet bir şekilde önceden belirlenmiş grup etkinliklerini içerir. III. Eğitici drama çocukların öğretmenleriyle birlikte katılımını gerektiren etkinlikleri içerir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tekniğiyle ilgili doğru bilgi vermektedir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi dramayı başlatırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

#20. I. Çocuğun kendilik algısı kazanmasını sağlama II. Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme III. Çocukta kavram öğrenmeyi geliştirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitimde dramanın özel amaçlarındandır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren bir çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi oyun ile eğitici dramanın benzer yönlerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize Deneme Sınavı 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!