auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 4

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 4

#1. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#2. Drama etkinlikleri sonrasında grup tartışması ve değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

#3. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama uygulayacak öğretme verilebilecek doğru bir öneridir?

#4. Etkileşim yolu ile öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#5. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#6. Öğretmenin drama etkinliğine grubun bir parçası olarak doğrudan katılması aşağıdaki tekniklerden hangisini ifade eder?

#7. I. Çocuğun kendilik algısı kazanmasını sağlama II. Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme III. Çocukta kavram öğrenmeyi geliştirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitimde dramanın özel amaçlarındandır?

#8. I. Açık uçlu sorular sorulması II. Çocukların sorularını ‘‘güzel soru’’ şeklinde olumlu olarak değerlendirmek III. İhtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan grup değerlendirmesinin amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması gereklidir?

#9. Bir önceki aşamada anne olan çocuğun bir sonraki aşamada çocuk rolünü oynaması ve etkinliğin tekrarlanması aşağıdaki tekniklerden hangisini ifade eder?

#10. Eğitici dramada kullanılan teknikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. I. Drama etkinliğini katılanların kimi zaman içinde yaşadıkları, kimi zaman pasif oldukları bir süreç olarak görür. II. Özellikle davranışçı öğrenme kuramlarının önerdiği bir öğrenme yöntemidir. III. Canlandırılan durumlar gerçek olmasa da etkinliğin kendisini gerçek bir yaşantı olarak görür. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşantılara dayalı öğrenme tekniği için doğrudur?

#12. I. Çocukların mutlaka yere uzanmaları sağlanmalıdır. II. Çocukların iç ve dış uyarıcıları görmeyip verilen yönergeye konsantre olmaları sağlanmalıdır. III. Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara çalışmaya başlamadan önce çıklamalıdır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rahatlama, gevşeme çalışmaları hakkında doğru bilgidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerde öğretmenin davranışlarından değildir?

#14. I. Drama etkinliğinin müzik eşliğinde yapılması II. Çocukların oyunu kuklalar aracılığıyla canlandırması III. Çocuklar arasında aktif olarak oynayanlar ile seyircilerin yer değiştirmesi Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri drama esnasında özel bir teknik olarak kullanılabilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

#17. Çocukların kendi küçük gruplarında birbirleriyle iş birliği yaparken, bir yandan büyük grubun bir parçası olmayı sürdürerek, bir ölçüde özgün bir şekilde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

#18. I. Eğitici dramayı başlatma II. Drama oyunu III. Tartışma düzeyleri-Sorular IV. Destekleyici/Tamamlayıcı etkinlikler Eğtici drama uygulamalarının aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarından biri değildir?

#20. I. Gruptaki çocuk sayısı 20’yi aştığında grubu ikiye bölebilir. II. Saldırgan ve oyunu bozan davranışlar hariç her davranışı kabul etmelidir. III. Çocukların yoğun talep gösterdiği bir rol varsa bu rolü etkinlikten çıkarmalı, diğer rolleri çocuklara paylaştırmalıdır. Drama uygulayacak öğretmen drama etkinliğinin daha etkili olması için yukarıdakilerden hangisine/hangilerine dikkat etmelidir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın çocuk eğitiminde sağlayabileceği yararlardan biri değildir?

#22. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#23. Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. I. Dramaya katılanların performasına göre ödüllendirilmesi veya eleştirilmesi II. Çocukların etkinlik esnasındaki hatalı davranışlarına yönelik gerekli düzeltici geribildirim sağlanması III. Öğretmenin çocukları kendi düzenine göre yerleştirmesi ya da oturtması Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama esnasında yapılması hatalıdır?

#25. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 4

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 4

1. Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukların sosyalleşmeleri açısından önemlidir.
b) Çocukların insanların birbirlerinden farklı olduğunu, isimlerin farklılıklarını anlamaları temelinde beklenir.
c) Çocukların arkadaş edinme becerilerini geliştirir.
d) İsim sorma-öğrenme, kendini ismi ile tanıtma davranışlarını kazandırmayı amaçlar.
e) Uzun zamandır birlikte olan gruplarda bu çalışmaların yapılmasına gerek yoktur.

Cevap : e) Uzun zamandır birlikte olan gruplarda bu çalışmaların yapılmasına gerek yoktur.

2. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birbirleriyle tanışmış çocuklarla gerçekleştirilir.
b) Çocuklar arasındaki iletişimi, sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlar.
c) Harekete dayalı etkinlikleri içerir.
d) Çocuklar bu etkinlikler sayesinde bedensel enerjilerini harekete geçirir.
e) Birbirini tanımayan çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan etkinliklerdir.

Cevap : e) Birbirini tanımayan çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan etkinliklerdir.

3. Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Amaçlarından biri çocukların dikkatlerini bedenlerine yoğunlaştırmalarını ve bedenlerinin farkına varmalarını sağlamaktır.
b) Çocukların bedensel olarak rahatlamalarını sağlamak amaçlanır.
c) Stresi azaltıcı çalışmalardır.
d) Rahat, hoş bir çevre yaratır.
e) Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara önceden açıklamamalı, kendilerine buldurmaya çalışmalıdır.

Cevap : e) Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara önceden açıklamamalı, kendilerine buldurmaya çalışmalıdır.

4. I. Tanışma, selamlaşma, isim öğrenme
II. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları
III. Rahatlama, gevşeme çalışmaları
Yukarıdaki çalışmaların uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-II-III
b) I-III-II
c) II-III-I
d) II-I-III
e) III-I-II

Cevap : a) I-II-III

5. I. Çocukların mutlaka yere uzanmaları sağlanmalıdır.
II. Çocukların iç ve dış uyarıcıları görmeyip verilen yönergeye konsantre olmaları sağlanmalıdır.
III. Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara çalışmaya başlamadan önce çıklamalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rahatlama, gevşeme çalışmaları hakkında doğru bilgidir?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap : d) II ve III

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

 

6. ( ) Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmaları çocukların sosyalleşmeleri açısından önem taşımaktadır.

Cevap : Doğru

 

7. ( ) Tanışma, selamlaşma çalışmaları çocuğun kendini diğer insanlardan ayırt etmesini sağlayabilir.

Cevap : Doğru

 

8. ( ) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları birbirlerinin isimlerini öğrenmiş, birbirleriyle tanışmış olan çocuklarla gerçekleştirilmelidir.

Cevap : Doğru

 

9. ( ) Rahatlama, gevşeme çalışmaları yaşanan güncel problemlerden sonra uygulanabilir.

Cevap : Doğru

 

10. ( ) Rahatlama, gevşeme çalışmalarında çocukların sandalyelerinde rahat bir pozisyonda oturmalarına da izin verilebilir.

Cevap : Doğru

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!