auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 3

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 3

#1. I. Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmaları II. Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapmasının sağlanması III. Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilgi verilmesi IV. Öğretmen adayının az sayıda çocuktan oluşan bir grupta kolay drama örneklerinden başlayarak uygulama yapması Yukarıda verilen drama uygulayacak öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi oyun ile eğitici dramanın benzer yönlerinden biridir?

#3. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#4. Bir önceki aşamada anne olan çocuğun bir sonraki aşamada çocuk rolünü oynaması ve etkinliğin tekrarlanması aşağıdaki tekniklerden hangisini ifade eder?

#5. Eğitici dramada kullanılan teknikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#7. Öğretmenin drama etkinliğine grubun bir parçası olarak doğrudan katılması aşağıdaki tekniklerden hangisini ifade eder?

#8. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren bir çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

#9. Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

#11. Çocukların kendi küçük gruplarında birbirleriyle iş birliği yaparken, bir yandan büyük grubun bir parçası olmayı sürdürerek, bir ölçüde özgün bir şekilde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

#12. I. Çocukların mutlaka yere uzanmaları sağlanmalıdır. II. Çocukların iç ve dış uyarıcıları görmeyip verilen yönergeye konsantre olmaları sağlanmalıdır. III. Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara çalışmaya başlamadan önce çıklamalıdır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rahatlama, gevşeme çalışmaları hakkında doğru bilgidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi dramada yer verilen öğrenme türlerinden biri değildir?

#14. I. Drama etkinliğinin müzik eşliğinde yapılması II. Çocukların oyunu kuklalar aracılığıyla canlandırması III. Çocuklar arasında aktif olarak oynayanlar ile seyircilerin yer değiştirmesi Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri drama esnasında özel bir teknik olarak kullanılabilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin kazanması gereken niteliklerden biri değildir?

#16. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulayacak olan öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalardan biri değildir?

#18. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun çevrenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamaları ile ilgili doğru bir bilgidir?

#21. I. Zihinsel kapasite IV. Bağımsız düşünme ve karar verme II. Yaratıcılık ve hayal gücü V. Sebat III. İletişim becerileri VI. Akademik başarı Drama etkinlikleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinin gelişmesine katkı sağlar?

#22. I. Drama etkinliklerini bir psikolog ile birlikte uygulamasında fayda vardır. II. Drama etkinlikleri sırasında çocuklara sevgisini göstermelidir. III. Drama etkinliğine katılan her çocuk için gelişmeye uygun bir çevre hazırlamalıdır. Drama öğretmeniyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur?

#23. Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Gelecekteki iş yaşamında çok önemli bir beceri olarak ortaya çıkacak olan, çocukların ortak bir amaç için başkalarıyla birlikte hem onların katkılarını destekleyip kabul ederek hem de kendi görüş ve yeteneklerini ortaya koyarak çalışabilme alışkanlığı kazanmasını amaçlayan eğitici dramadaki öğrenme türü hangisidir?

#25. Farklı yetenekte olan çocukların birbirlerine yardımcı olarak öğrendikleri sayıltısı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin temelini oluşturur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 3

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 3

Çocuk Gelişimi

LOLONOLO

 

1. Kişiler arası iletişimde, karşıdaki kişi ile empati kurabilmek için gerekli görülen önemli becerilerden biri hangisidir?

A) Duygular anlayabilme
B) Yaşantısal Ögrenme
C) Hassas Değerlendirme
D) Benmerkezci olma
E) Görünüşe aldanmama

Cevap : A) Duygular anlayabilme

2. Eğitici drama zihinsel kapasiteyi nasıl geliştirebilir?

A) Onay alma ve beğenilme, isteğini yükselterek
B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile
C) Merakı arttırarak
D) Konuları derinleştirerek,
E) Ezberlemeyi kolaylaştırarak

Cevap : B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile

3. Hareketin çocuğun gelişiminde öğrenme açısından önemi nedir?

A) Bilinmeyeni araştırma çabasını pekiştirir.
B) Merakını geliştir
C) Öğrenme isteğini arttırır
D) Destekleyici pekiştirme sağlar.
E) Derin öğrenme sağlar,

Cevap : A) Bilinmeyeni araştırma çabasını pekiştirir.

4. Drama oyunundan sonra tartışma sorularının ne zaman sorulması en uygundur?

A) Ertesi gün
B) Bir ders sonra
C) Bir hafta sonra
D) Oyundan hemen sonra
E) 2 saat sonra

Cevap : D) Oyundan hemen sonra

5. Drama etkinliğinin çok boyutlu çalışılması açısından hangisi yapılmalıdır?

A) Mümkün olduğunca çok malzeme kullanmak
B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter
C) Kalabalik olmayan grupla çalışmak
D) Farklı ortamlarda drama uygulamak
E) Çocukların düzeylerine uygun drama oyununun seçilmesi

Cevap : B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter

6. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü eğitim ortamlarında eğitici drama etkinliklerinin çocuklara kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Kendini başkasının yerine koyabilme
B) Uyum içerisinde birlikte yaşama
C) Farklılıkları kabul etme
D) Güçlükleri yenme becerisi
E) Farklılıkların zenginlik olarak görülebilmesi

Cevap : D) Güçlükleri yenme becerisi

7. Piaget’e göre ortamda olmayan nesneleri zihinde canlandırma neyi geliştirebilir?

A) Canlandırmayla eğitim
B) Yaratıcılık
C) Bilişsel çözümleme
D) Zihinsel öğrenme
E) Bütünsel gelişim

Cevap : B) Yaratıcılık

8. Kendilik kavramı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen önemli ……………
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Devinimsel
B) Eğitsel
C) Kurgusal
D) Psikolojik
E) Karmaşık

Cevap : D) Psikolojik

9. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.
B) Amacı sadece oyun yaratma yoluyla çocuğun eğlenmesini sağlamaktır
C) Sadece yetişkinlere yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
D) Sadece özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
E) Psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirilen bir tekniktir.

Cevap : A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının sosyal yönüne de vurgu yapan ve önemseyen bir yaklaşım olarak öne çıkar?

A) Hümanist eğitim yaklaşım
B) Feminist eğitim yaklaşım
C) Kapitalist eğitim yaklaşımı
D) Monoteist eğitim yaklaşımı
E) Komünist eğitim yaklaşımı

Cevap : A) Hümanist eğitim yaklaşım

11. Önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil etkili olarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Yaşantılara dayalı eğitim
B) zaman kuramı
C) Hareket yolųyla öğrenme
D) Sürece yönelik yaklaşım
E) Zihin kuramı

Cevap : B) zaman kuramı

12. I.Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları vardır
II.Büyük motor hareketlerle yapılır
III.Grup etkinliğidir
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tanımını kapsamaktadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I-II-III
E) I ve III

Cevap : D) I-II-III

13. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişiler arası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok kültürlü eğitim yaklaşımı
B) Çok boyutlu eğitim yaklaşımı
C) Hümanist eğitim yaklașımi
D) Eğitimde bütüncül yaklaşım
E) Yaşayarak öğrenme yaklașımı

Cevap : D) Eğitimde bütüncül yaklaşım

14. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

A) Konsantrasyon
B) Yaratıcılık
C) Israrlı tutum
D) Hareketlilik
E) Doyuma ulaşma

Cevap : D) Hareketlilik
NOT: Leavers’ın görüşüne göre öğrenciler, “derin düzeyde” öğrenirlerken belirli özellikler göstermektedirler. Bu özellikler ya da sinyaller, öğrencilerin katılım düzeyleri ile ilgili olarak bilgi sağlar. Söz konusu özellikler, Leavers (1994) tarafından şöyle sıralanmıştır:
*Konsantrasyon
*Enerji
*Yaratıcılık
*Yüz ifadesi ve beden duruş tarzı
*Israrlı tutum
*Kesinlik
*Reaksiyon süresi
*Dil
*Doyuma ulaşma

15. I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi,
II. Drama etkinliğine çocukların, kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi
III. Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

A) I-II-III
B) II-III
C) I-II
D) Yalnız I
E) I-III

Cevap : A) I-II-III

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3

LOLONOLO

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!