auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 2

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 2

#1. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişilerarası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#2. I. Bir uyarıcıya ya da düşünceyle ilgili davranışta bulunabilecek kadar yeterince uzun süre dikkatini yoğunlaştırabilmesi II. Nesne, olay ve durumları kendi zihninde canlandırabilmesi ve yaşayabilmesi III. Sesini etkili kullanabilmesi Çocuğun drama etkinliklerine kendisine yarar sağlayacak şekilde katılabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri gereklidir?

#3. Aşağıdaki durumlardan hangisinin/hangilerinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenebilir? I. Çalışan anne sayısındaki artış II. İnsanlar arasında rekabetin artması III. Yakın akrabaların çocuğun eğitimindeki etkisinin azalması

#4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

#5. Taklit etme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#6. I. Çocuk merkezli olması II. Özgür olması III. Geleneksel öğretim biçimlerine yer verilmesi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler hangisi/hangileridir?

Hümanist Eğitim Yaklaşımı, öğrenciyi merkeze alan, bireyin özgürlüğünü savunan ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel öğretim biçimleri, genellikle yapılandırılmış müfredat, otoriter öğretmen rolleri ve standartlaştırılmış testlere odaklanır; bu, hümanist yaklaşımın hedefleriyle uyumlu değildir.

Bu nedenle, Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler:

Çocuk merkezli olması (I)

Özgür olması (II)

Doğru cevap: I ve II

#7. I. Çocukların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak II. Çocukların kendilerine güven kazanmalarını sağlamak III. Çocuğun kendi kendisine yetebilen bağımsız bir birey olmasını sağlamak Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocuklara özgürlük verilmesinin gerekçesidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri aşamasında öğretmenin işlevlerinden değildir?

#10. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#11. Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama uygulayacak öğretme verilebilecek doğru bir öneridir?

#13. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#14. Eğitici drama tekniğindeki grup etkinlikleri aşağıdaki becerilerden hangisini doğrudan gerektirmez?

#15. Aşağıda tanımlanan çocuklardan hangilerinin drama etkinliklerinden alacakları yararın sınırlı olması muhtemeldir?

#16. I. Açık uçlu sorular sorulması II. Çocukların sorularını ‘‘güzel soru’’ şeklinde olumlu olarak değerlendirmek III. İhtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan grup değerlendirmesinin amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması gereklidir?

#17. Drama etkinlikleri sonrasında grup tartışması ve değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

#18. Bir çocuğun masanın altını ev gibi kullanması aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

d) Nesnelerle simgeleştirme

#19. I. Gruptaki çocuk sayısı 20’yi aştığında grubu ikiye bölebilir. II. Saldırgan ve oyunu bozan davranışlar hariç her davranışı kabul etmelidir. III. Çocukların yoğun talep gösterdiği bir rol varsa bu rolü etkinlikten çıkarmalı, diğer rolleri çocuklara paylaştırmalıdır. Drama uygulayacak öğretmen drama etkinliğinin daha etkili olması için yukarıdakilerden hangisine/hangilerine dikkat etmelidir?

#20. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi dramayı başlatırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

#23. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#24. I. Tanışma, selamlaşma, isim öğrenme II. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları III. Rahatlama, gevşeme çalışmaları Yukarıdaki çalışmaların uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#25. Öğretmenin yönergesiyle çocuğun kendini soğuk bir kış gününde kardan adam yaparken düşünebilmesi aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

#26. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

#27. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 2

Çocuk Gelişimi Bahar

lolonolo

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 2

1. Canlandırılan, farklı roller, herhangi bir olay, konu ya da nesne, gerçek olmasa da yaşanan etkinliğin kendisi gerçek bir yaşantıdır.” ifadesi Draman in olanak sağladığı hangi öğrenme türünü açıklamaktadır?

A) Etkileşim yolu ile öğrenme
B) Aktif öğrenme
C) Hareket yolu ile öğrenme
D) Yaşantılara dayalı Öğrenme
E) Duygusal öğrenme

Cevap : D) Yaşantılara dayalı Öğrenme

2. Dramada grup tartışması ……………
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) derin yapıdadır
B) sorulan sorularla yapılır
C) yapılması ertelenebilir
D) kapalı sorulara dayanır
E) yarışmalı yapılmalıdır

Cevap : B) sorulan sorularla yapılır

3. Eğitici drama tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pedagojik drama olarak da adlandırılmaktadır,
B) Çocuğun eğitiminde hemen her Konuda kullanılan bir tekniktir.
C) Çocuğun psikolojik yapı ve yaşantılar konusunda bilinçlenmesine katkı sağlar.
D) Yaratici drama da kapsaminda, yer alır
E) Oyun yaratmak temel amaçtır.

Cevap : E) Oyun yaratmak temel amaçtır.

4. Dramada aşağıdaki seçeneklerin hangisinden yararlanılır?

A) Yaşayarak öğrenme,
B) Pekistireçli öğretim
C) Derin anlam
D) Semantik yapı
E) Derin öğrenme

Cevap : A) Yaşayarak öğrenme

5. Drama çocuğun kendi hakkında bilgi edinmesini sağlayarak …………
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) sosyal izolasyonunu engeller.
B) öğrenmeye motive eder
C) yaratıcılığını motive eder
D) kendilik kavramının oluşmasını destekler
E) farkındalık kazanmasını sağlar

Cevap : D) kendilik kavramının oluşmasını destekler

6. Montessori ye göre çocuğun yaratıcılığın geliştirilmesine önem verilmesi…..
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) zihinsel olarak yetkinleştirir
B) sanatçı eğilimi olanları ortaya çıkarır
C) daha iyi öğrenmesini destekler
D) sosyalleşmesine destek sağlar
E) sahip olduğu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar

Cevap : E) sahip olduğu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar

7. Aşağıdakilerden hangisi keşfederek öğrenme içerisinde yer almaz?

A) Tümdengelim yöntemi kullanılır
B) Öğrenci incelemeler yapar.
C) Öğrenci araştırarak bilgi edinir.
D) Öğrenci merkezdedir.
E) Öğrencinin kullanması esastır

Cevap : A) Tümdengelim yöntemi kullanılır

8. Fein e göre drama lle benzerlik gösteren, üç yaş civarındaki çocuklarda görülen, başka bir çocugun rol yapmasını, bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun biçimde tepki verdiği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik oyun
B) Araştırıcı oyun
C) Sosyo dramatik oyun
D) Yapılandırıcı oyun
E) Fantezi oyun

Cevap : C) Sosyo dramatik oyun

9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde eğitici drama uygulamalarının önemini arttıran yeni gelişmelerden biri değildir?

A) Rollerde ve değerlerde belirsizlik
B) Çok boyutlu yaklaşım
C) Şiddetin artması
D) Geniş aileler
E) Çok kültürlü eğitim

Cevap : D) Geniş aileler

10. Piagetye göre hareket (rol oynama) neyi ifade eder?

A) Katarsis sağlama
B) Dışsal sembolleştirme
C) Çevreye uyum
D) Özdeşim kurma
E) İçsel sembolleştirme

Cevap : B) Dışsal sembolleştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinin çoklu zekā kuramı ile ilişkisiyle açıklanabilir?

A) Drama etkinliklerinde zihinsel,ve sosyal nitelikler ön plandadir.
B) Drama etkinlikleri farklı becerileri bir arada bulunduran aşamaları içermektedir.
C) Dramanin en önemli unsuru dildir
D) Dramada soyut kavramların, canlandırılması,
E) Drama etkinliklerinde dikkat ve,bellek yetenekleri önemlidir.

Cevap : B) Drama etkinlikleri farklı becerileri bir arada bulunduran aşamaları içermektedir.

12. Brain Way’e göre drama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun kişilik gelişimine katkı sağlar
B) Katılımcıların kendi yaşantıları, önemlidir
C) Drama çocuğu geliştirmek içindir
D) Drama etkinlikleri her çocuk için uygulanabilir
E) Drama ile tiyatro özdeştir.

Cevap : E) Drama ile tiyatro özdeştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

A) Öğretmen tarafından çocukların ne anlayıp ne anlamadığının değerlendirilmesi mümkün olur.
B) Öğretmenin ileriye yönelik plan yapmasını kolaylaştırır.
C) Çocukların bilinç düzeylerinin geliştirmek olanağı yaratılmış olur.
D) Çocukların iç dünyaları hakkında bilgi almak mümkün olur.
E) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

Cevap : E) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

14. Öğretmenin kazanım ve göstergeleri dikkate aldığı eğitici drama aşaması hangisidir?

A) Drama oyunu,
B) Dramayı başlatma
C) Soru düzeyleri
D) Değerlendirme aşaması
E) Tartışma aşaması

Cevap : B) Dramayı başlatma

15. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın amaçlarından biri değildir?

A) Öğrenmektir.
B) Çocuğun psikolojik yapı ve yaşantılar konusunda bilinçlenmesidir.
C) Özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasıdır.
D) Anlama ve fark etmedir.
E) Oyun yaratmaktır.

Cevap : E) Oyun yaratmaktır.

16. Erikson’a göre drama oyunu, çocuğun engellemelerini, hissettiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlamaktadır?

A) Arkadaşlık,
B) Kişilik gelişimi
C) Kendilik kavramı,
D) iletişim,
E) Bağımsız düşünme

Cevap : B) Kişilik gelişimi

17. I. Eğitici drama tekniğinde önceden belirlenen açık net eğitim amaçları vardır
II. Grup etkinliğidir.
III. İfade etme ve rol oynamaya dayanan bir eğitim etkinliğidir
Yukarıdaki ifadelerden, hangisi/hangileri eğitici drama tekniğiyle ilgili olarak doğrudur?

A) yalnız I
B) Yalniz II
C) I-III
D) Yalnız III
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

18. Egitici drama sayesinde eğitimin daha az sıkıcı olması neyi sağlar?

A) Sınıf içi çatışmalar azalır
B) Okul öncesi eğitimi yaygınlaşır
C) Eğitim daha etkili olur
D) Grup etkileşimleri artar
E) Eğitim yaşayarak öğrenmeye dayanır

Cevap : C) Eğitim daha etkili olur

19. I. insanın doğal olarak aktif bir yapıya sahip olduğu görüşüne sahiptir.
II. Öğrencilerin keşfederek ve anlamlandırarak öğrenmesi gerekliliğini dile getirir.
III. İnsanın sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılmasını göz önünde bulundurur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hümanist eğitim yaklaşımı için geçerlidir?

A) I- III ,
B) Yalnız II,
C) I-II-III,
D) Yalnız I,
E) I-II

Cevap : C) I-II-III

20. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinde çocuğun bir başkasıni rahatsız etmeksizin drama oyunu içerisinde kararlar vererek süreci şekillendirebildiği, eklemeler ve çıkarmalar yapabildiği davranışları açıklayan kavramdır?

A) Özgüven
B) Öğrenci merkezli öğrenme
C) Etkin katilim
D) Keşfederek ve anlamlandırarak, öğrenme
E) Özgürlük

Cevap : E) Özgürlük

Lolonolo.com

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!