auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -1

Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

#1. Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir. II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir. III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir. IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir. V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

#3. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük hayatta bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite oranlarında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olarak bulunmuştur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#4. I. Tarihî camilerle karşılaştırıldığında onlardan hiçbir eksiği yoktur. II. Ayrıca caminin alt kısmında kütüphane, ticarethane ve bir de otopark vardır. III. Kocatepe Cami, Ankara’nın en büyük camilerinden biridir. IV. Mimarisi etkileyicidir. V. 1967 yılında inşasına başlanan cami, 1987 yılında tamamlanmıştır. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

#5. İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


#6. (I) Köpekbalıkları et yemeleriyle bilinir. (II) Ancak bilim insanları yakın bir zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpekbalığı türü keşfetti. (III) Bilim insanları 2007’de bu türün yavrusunun bağırsağında deniz yosununa rastlayınca bu konuya merak arttı. (IV) Bu köpekbalığı türü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda üç haftalık %90’ı deniz yosunu ağırlıklı beslenme diyeti ile balıkların kilo kaybetmek yerine kilo aldıkları görüldü. (V) Bitkilerle de beslenebilen bir köpekbalığı türünün bağırsakları bitkilerle beslenen hayvanlarınkinden farklı olarak uzun değil kısadır. (VI) Araştırmacılar bu köpekbalıklarının bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar sayesinde bitkilerin sindirimini gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Çekiç başlı köpekbalığı ailesinden olan bu köpekbalığı türü sığ sularda avlanıyor ve genellikle küçük yengeçler, karides ve küçük balıklarla besleniyor.” cümlesi getirilmelidir?

#7. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#8. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil, doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#9. İzmir’de bulunan Dede Dağı’nın zirvesi cennet gibi bir yer. Alanın bir yüzü baraj gölüne bakıyor. Dağın zirvesindeki bu su kütlesi ormanla birlikte insanın içini rahatlatan bir ruh güzelliği sunuyor. Havanın açık olduğu vakitlerde Dede Dağı’ndan bütün İzmir’i seyretmek insana tadına doyulmaz bir keyif veriyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#10. Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Ünite 1, Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir.
II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir.
III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir.
IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir.
V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler.
Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) I- III- IV- V- II
b) III- V- I- IV- II
c) III- II- I- V- IV
d) V- I- II- V- III- IV

Cevap : b) III- V- I- IV- II

I. Tarihî camilerle karşılaştırıldığında onlardan hiçbir eksiği yoktur.
II. Ayrıca caminin alt kısmında kütüphane, ticarethane ve bir de otopark vardır.
III. Kocatepe Cami, Ankara’nın en büyük camilerinden biridir.
IV. Mimarisi etkileyicidir.
V. 1967 yılında inşasına başlanan cami, 1987 yılında tamamlanmıştır.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Cevap : e) V

Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

a) Örnekleme
b) Benzetme
c) Sayısal verilerden yararlanma
d) Soru sorma
e) Kişileştirme

Cevap : a) Örnekleme

İzmir’de bulunan Dede Dağı’nın zirvesi cennet gibi bir yer. Alanın bir yüzü baraj gölüne bakıyor. Dağın zirvesindeki bu su kütlesi ormanla birlikte insanın içini rahatlatan bir ruh güzelliği sunuyor. Havanın açık olduğu vakitlerde Dede Dağı’ndan bütün İzmir’i seyretmek insana tadına doyulmaz bir keyif veriyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Benzetmeye yer verilmiştir.
b) Tanımlara yer verilmiştir.
c) Örneklerden yararlanılmıştır.
d) Alıntı yapılmıştır.
e) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

Cevap : a) Benzetmeye yer verilmiştir.

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

a) Alıntılama
b) Kişiselleştirme
c) Örnekleme
d) Karşılaştırma
e) Sayısal verilerden yararlanma

Cevap : d) Karşılaştırma

İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bir şey noksandı fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran, nihayet, ümidini kesince aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.
b) Karşılaştırma yapılmıştır.
c) Benzetme yapılmıştır.
d) Ayrıntılar gözlem yoluyla aktarılmıştır.
e) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

Cevap : c) Benzetme yapılmıştır.

Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil, doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Tanık göstermeye yer verilmiştir.
b) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
c) Bir olay anlatılmaktadır.
d) Nesnel anlatım yapılmıştır.
e) Anlatıcının yorumlarına yer verilmemiştir.

Cevap : b) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Günlük hayatta bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite oranlarında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0 olarak bulunmuştur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Mecaz anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
b) Kişisel yorumlara yer verilmiştir.
c) Tanımlama yapılmıştır.
d) Deyimlerden yararlanılmıştır.
e) Öngörüde bulunulmuştur.

Cevap : c) Tanımlama yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

a) Müzik, geçmişten günümüze kadar çeşitli nedenlerden dolayı sağlık bakım ortamlarında kullanılmıştır.
b) Bütün evren bir titreşim halindedir ve her varlık kendi eşsiz frekansını oluşturur.
c) Müzik, Batı dünyasında 20. yüzyılın ilk yarısında hastane ortamında kullanılmaya başlanmıştır..
d) Stresin, öfkenin ve depresyonun kalp hastalığının ilerlemesine etkisi olduğu kesindir.
e) Bu ilişki, en çok, öfkeli ya da kaygılı koroner hastalarında daha açıklıkla görülebilmektedir

Cevap : e) Bu ilişki, en çok, öfkeli ya da kaygılı koroner hastalarında daha açıklıkla görülebilmektedir

(I) Köpekbalıkları et yemeleriyle bilinir.
(II) Ancak bilim insanları yakın bir zamanda bitkilerle beslenebilen bir köpekbalığı türü keşfetti.
(III) Bilim insanları 2007’de bu türün yavrusunun bağırsağında deniz yosununa rastlayınca bu konuya merak arttı.
(IV) Bu köpekbalığı türü üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda üç haftalık %90’ı deniz yosunu ağırlıklı beslenme diyeti ile balıkların kilo kaybetmek yerine kilo aldıkları görüldü.
(V) Bitkilerle de beslenebilen bir köpekbalığı türünün bağırsakları bitkilerle beslenen hayvanlarınkinden farklı olarak uzun değil kısadır.
(VI) Araştırmacılar bu köpekbalıklarının bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalar sayesinde bitkilerin sindirimini gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Çekiç başlı köpekbalığı ailesinden olan bu köpekbalığı türü sığ sularda avlanıyor ve genellikle küçük yengeçler, karides ve küçük balıklarla besleniyor.” cümlesi getirilmelidir?

a) II
b) III
c) IV
d) V
e) VI

Cevap : a) II

Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Auzef Türk Dili 2 Ünite -1

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!