auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -2

Anlatım Bozuklukları

#1. “Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?

#2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#3. “Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#5. “Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?


#6. “Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?

#7. “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

#8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

#9. “Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

#10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları

Türk Dili 2

Bu bölümde;Anlatım bozukluğunun ne olduğunu,
Anlatım bozukluğuna neden olan durumları,
Anlatım bozukluğunun türlerini,
Anlatım bozukluğunun nasıl tespit edileceğini ve
Anlatım bozukluğunun nasıl düzeltileceğini öğrendik.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Sınavlar, muhtemelen haftaya ertelenecek.
b) Şahsi sorular sorarak onu bunaltmıştı.
c) Annemin, mutfakta kendi kendine konuştuğu duyuluyordu.
d) Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.
e) Yaz tatiline çıkmak istediğimi söyledim.

Cevap : d) Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.

“Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?

a) O kadar telaşlıydı ki etekleri zil çalıyordu.
b) Göze batmak için çok çabalıyordu.
c) Söylediklerime biraz kulak kabartın!
d) Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.
e) Bizi mutlu etmek için elinden geleni ardına koymaz.

Cevap : d) Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Düğüne, sen ve baban birlikte gelebilirsiniz.
b) Ben, kardeşim ve dayım hiç anlaşamayız.
c) Hep birlikte güzel günler göreceğiz.
d) Kış gelince kayıklar kızağa çekilir.
e) Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.

Cevap : e) Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.
b) Sınavdan düşük almak onu rahatsız etmişti.
c) Okula giderken servisi kullanmaya özen gösteriyordu.
d) Köylüler, onun duygusuz biri olduğunu düşünüyordu.
e) Yeni çıkan kitabını imzalamak için buraya geliyor.

Cevap : a) Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Her şey konuşulup tatlıya bağlanıldı.
b) Konuklar tek tek aranıp haberdar edildi.
c) Aniden kapıyı açıp içeri girdi.
d) Önce etraflıca düşünüldü sonra yapıldı.
e) Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.

Cevap : e) Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.

“Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

a) Sondaki ünlem işareti kaldırılırsa
b) “Tek başınasın” yerine “kendi başınasın” getirilirse
c) “Artık” sözcüğü cümleden çıkarılırsa
d) “Artık” sözcüğü en başa alınırsa
e) “Böyle” sözcüğünden sonra bir virgül konulursa

Cevap : c) “Artık” sözcüğü cümleden çıkarılırsa

Anlatım Bozuklukları

“Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Başkanlık, gerekli işlemleri başlattı.
b) Biraz istirahat ederse iyileşecek.
c) Tükenmez kalemle yazmak sınav kurallarına aykırıdır.
d) Annnem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.
e) Elinde, mavi kaplı bir defter tutuyordu.

Cevap : d) Annnem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.

“Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

a) Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.
b) Bu, onunla ilk tartışmamız değil.
c) Beni unutmayacağını zannediyorum.
d) Onunla yaklaşık iki yıl kadar önce karşılaştık.
e) Ona bu konuda hak vermem gerektiğini biliyorum.

Cevap : a) Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.

“Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?

a) Bize uzun zamandır selam vermeyen amcam şimdi bizi sık sık ziyaret ediyordu.
b) Göreceli konularda tartışmak genellikle sonuçsuz bir uğraştır.
c) Aklımdan geçenleri görebilsen şaşırırdın!
d) Çok uzaklardan geldiğini vurgulu bir şekilde ifade ediyordu.
e) Liseyi bitirmek şöyle dursun üniversiteyi bile kazanamadı.

Cevap : e) Liseyi bitirmek şöyle dursun üniversiteyi bile kazanamadı.

“Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) İç geçirerek “El elin eşeğini şarkı çağırarak ararmış.” diye mırıldandı.
b) Beni sürekli “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” diyerek ikaz ediyordu.
c) Kardeşine, “Eline koluna hakim ol!” diye bağırdı.
d) Memleketini “Ormanların göz alabildiğince uzandığı yer.” diyerek tanıttı.
e) Kendine çok güveniyor “Elimi sallasam ellisi!” diyordu.

Cevap : a) İç geçirerek “El elin eşeğini şarkı çağırarak ararmış.” diye mırıldandı.

Anlatım Bozuklukları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!