auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -13

Sözlü Anlatım (konuşma) Türleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi “bildirili konuşma” türlerinden biridir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi “forum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi “bir kişi tarafından yapılan konuşma” türlerinden biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türü olan “sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum, kongre” türlerinin ortak özelliklerinden değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sözlü Anlatım (konuşma) Türleri

Sözlü Anlatım (konuşma) Türleri

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

a) Sohbet
b) Kutlamalar
c) Telefon Konuşması
d) Tanışma ve Tanıştırma
e) Münazara

Cevap : e) Münazara

Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum, kongre” türlerinin ortak özelliklerinden değildir?

a) Hazırlıksız konuşmalardır.
b) Grup halinde yapılan konuşmalardır.
c) Oturumları yönetecek bir başkana ihtiyaç vardır.
d) Birden fazla oturumda yapılır.
e) Programın sonunda programlarda sunulan bildirileri kapsayan yazılı bir metin oluşturulur.

Cevap : a) Hazırlıksız konuşmalardır.

Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

a) Güncel bir konuda bilgi vermek, görüş açıklamak üzere dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır.
b) Başkan, etkinlik sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapması gerekir.
c) Konuşmaların daha sonra kitap şeklinde yayınlanması zorunluluğu bulunmaktadır
d) Genellikle konunun uzmanınca tek oturumda yapılan konuşmalardır.
e) Öğretici konuşmalardır.

Cevap : b) Başkan, etkinlik sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi “bildirili konuşma” türlerinden biridir?

a) Röportaj
b) Anket
c) Mülakat
d) Tartışma
e) Çalıştay

Cevap : e) Çalıştay

Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Savunma, münazaranın en önemli noktasıdır.
b) Bir konunun tez, antitez şeklinde iki grup tarafından tartışılır.
c) Münazaralarda gruplar üç ya da dörder kişiden oluşur.
d) Münazaralarda jüri de oldukça önemlidir.
e) Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından yönetilmektedir.

Cevap : e) Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından yönetilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türü olan “sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Sohbetin temelinde samimiyet ve hoşgörü olmalıdır.
b) Sohbet birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı konuşma eylemidir.
c) Sohbette karşılıklı nezaket önemlidir.
d) Sürekli bir kişinin konuşması ve kimseye söz hakkı vermemesi doğru değildir.
e) Sohbet, ortamda bulunanları için ruhsal açıdan rahatlatıcı olmanın yanında eğitici ve öğretici de olmalıdır.

Cevap : b) Sohbet birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı konuşma eylemidir.

Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Konferansta verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.
b) Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır.
c) Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır.
d) Konferans verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.
e) Bir jüri karşısında konuşmak konferansın en önemli özelliklerindendir.

Cevap : e) Bir jüri karşısında konuşmak konferansın en önemli özelliklerindendir.

Aşağıdakilerden hangisi “bir kişi tarafından yapılan konuşma” türlerinden biridir?

a) Miting
b) Anket
c) Mülakat
d) Panel
e) Röportaj

Cevap : a) Miting

Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

a) Genel olarak önceden tanışmadığımız kişilerle görüntülü telefon görüşmesi yapılmaz
b) Telefon görüşmesi için uygun makul saatler tercih edilmeli,
c) Telefon eden kişi direk konuya girmeli vakitten tasarruf etmelidir.
d) Telefondaki üslubumuz ve ses tonumuz karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
e) Telefon görüşmesi kısa tutulmalı gereksiz ayrıntılara karşı taraf talep etmedikçe girilmemelidir.

Cevap : c) Telefon eden kişi direk konuya girmeli vakitten tasarruf etmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi “forum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

a) Forum, bilim adamları ve uzmanların belli bir konuda ön hazırlık yapmak üzere bir araya geldikleri inceleme ve değerlendirme toplantılarıdır.
b) Forum, konunun uzmanları tarafından daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı uzmanlık alanlarına dönük toplantılardır.
c) Forumlarda yoğun olarak analiz, sentez ve problem çözme süreci takip edilen çalışmalardır.
d) Forumda dinleyicilerin katıldığı tartışma ortamı yönüyle panel ve açık oturumların sonunda durumla benzerlik gösterir.
e) Forum bittikten sonra yazılı bir metne dönüştürülmektedir.

Cevap : d) Forumda dinleyicilerin katıldığı tartışma ortamı yönüyle panel ve açık oturumların sonunda durumla benzerlik gösterir.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!