auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -14

Bilimsel Araştırma Yöntemi

#1. Bilimsel bir çalışmada aynı koşullar altında sürekli olarak aynı sonuçların alınması ve aynı konu alanında belirli miktarda araştırma sonucunda genellenebilir vargılara ulaşılabilmesi gerekir. Yukarıda bilimsel araştırma yöntemine ilişkin vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?

#3. Bilimsel araştırma sürecinde kişisel deneyimlerin ve inançların bir kenara bırakılarak sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Yukarıdaki ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Bilimsel araştırmada geçerlilik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerde bulunan bölümlerden biri değildir?


#6. Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir. Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür. Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?

#7. Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilmesi söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Bu etik hilal biçiminde, bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın sağlanması gerekmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Yöntemi

Bilimsel Araştırma Yöntemi

Türk Dili 2

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Bilimsel araştırma sürecinde kişisel deneyimlerin ve inançların bir kenara bırakılarak sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilimsel araştırma sürecinde ampirik bir yaklaşım izlenmelidir.
b) Bilimsel araştırmalar sadece fen bilimleri alanları için geçerlidir.
c) Bilimsel araştırmalarda skolastik düşünce biçimi izlenmelidir.
d) Bilimsel çalışmalarda öznel belirlemeler önemli rol oynar.
e) Bilimsel çalışmalarda

Cevap : a) Bilimsel araştırma sürecinde ampirik bir yaklaşım izlenmelidir.

Sıfır hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır?

a) Sıfır hipotez, çalışmada bir hipotezin bulunmadığının ortaya konulması durumudur.
b) Sıfır hipotez, iki koşul arasında bir farklılığın bulunmadığını öne süre hipotezdir.
c) Sıfır hipotez, iki koşul arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğunu öne süren hipotezdir.
d) Sıfır hipotez, mevcut hipotezler arasında örtüşmenin olduğunu ifade etmektedir.
e) Sıfır hipotez , mevcut hipotezler arasında örtüşmenin olmadığını ifade etmektedir.

Cevap : b) Sıfır hipotez, iki koşul arasında bir farklılığın bulunmadığını öne süre hipotezdir.

Bilimsel araştırmada geçerlilik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a) Geçerlilik, çalışmanın güncel, geçerli konular ile ilgili olmasıdır.
b) Geçerlilik, çalışmanın sonuçlarının doğru olmasıdır.
c) Geçerlilik, çalışmanın ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellik ile karıştırmaksızın ölçmesidir.
d) Geçerlilik, ölçme aracının güvenilir bir araç olup olmaması ile ilgilidir.
e) Geçerlilik, çalışmanın yeterli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmesidir.

Cevap : c) Geçerlilik, çalışmanın ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellik ile karıştırmaksızın ölçmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

a) Kaynakça
b) Özet
c) Giriş
d) Sonuç
e) Yenilikler

Cevap : e) Yenilikler

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerde bulunan bölümlerden biri değildir?

a) Yöntem
b) Bulgular
c) Sonuç
d) Kaynakça
e) Olay örgüsü

Cevap : e) Olay örgüsü

Bu etik ihlal biçiminde başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterilmesi söz konusudur.
Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İntihal
b) Sahtecilik
c) Çarpıtma
d) Tekrar yayım
e) Dilimleme

Cevap : a) İntihal

Bu etik hilal biçiminde, bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması söz konusudur.
Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İntihal
b) Sahtecilik
c) Çarpıtma
d) Tekrar yayım
e) Dilimleme

Cevap : e) Dilimleme

Bilimsel bir çalışmada iki koşul/grup arasında farklılık olduğunu söyleyebilmek için, diğer bir deyişle sıfır hipotezi reddedebilmek için en az yüzde kaç oranında farklılaşmanın sağlanması gerekmektedir?

a) %50
b) %75
c) %90
d) %95
e) %100

Cevap : d) %95

Bilimsel bir çalışmada aynı koşullar altında sürekli olarak aynı sonuçların alınması ve aynı konu alanında belirli miktarda araştırma sonucunda genellenebilir vargılara ulaşılabilmesi gerekir.
Yukarıda bilimsel araştırma yöntemine ilişkin vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hipotez oluşturma
b) Deney yapma
c) Analiz yapma
d) Çalışmayı tekrarlama
e) Gözlem yapma

Cevap : d) Çalışmayı tekrarlama

Bilimsel makaledeki bu bölümde ilgili makaleyi okumadan, makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu bölüm makalenin küçük bir versiyonu gibidir. Okurların da başlıktan sonra bakması gereken ilk bölüm burasıdır. Çünkü bu bölüm ile yazının tamamının içeriğine ilişkin bilgi almak, fikir sahibi olmak mümkündür.
Yukarıda tanımlanan bölüm bilimsel makalenin hangi bölümü ile ilgilidir?

a) Özet
b) Giriş
c) Bulgular
d) Yöntem
e) Sonuç

Cevap : a) Özet

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!