auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -5

Yazılı Anlatım

#1. Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında sayılamaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

#5. Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?

#7. Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?

#8. Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?

#9. Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yazılı Anlatım

Yazılı Anlatım

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?

a) Yazının amacının belirlenmesi
b) Hedef kitlenin belirlenmesi
c) Yazının konusu ve anlatış şekli
d) Yazının türü
e) Yazının uzunluğu

Cevap : e) Yazının uzunluğu

Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?

a) Okuma eylemine
b) Cümle kurmaya
c) Konuşma eylemine
d) Yazma eylemine
e) Noktalama işaretlerine

Cevap : c) Konuşma eylemine

Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2
e) 6

Cevap : a) 4

Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelişme
b) Giriş
c) Sonuç
d) Başlık
e) Özet

Cevap : a) Gelişme

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

a) Hayatı iyi ve doğru anlamak
b) Anladıklarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek
c) Elde edilen bilgileri doğru bir şekilde aktarmak
d) Dilin kurallarına hakim olmak
e) Güçlü bir hitâbet yeteneği

Cevap : e) Güçlü bir hitâbet yeteneği

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında sayılamaz?

a) Betimleme paragrafı
b) Duygu paragrafı
c) Olay paragrafı
d) Düzenleme paragrafı
e) Düşünce paragrafı

Cevap : d) Düzenleme paragrafı

Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?

a) 5
b) 7
c) 3
d) 6
e) 4

Cevap : e) 4

Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?

a) Kısa ve ilgi çekici olmalıdır.
b) Yazıda ele alınacak konu tanıtılır.
c) Kendinden önce bir cümle olmasını gerekli kılan bağlayıcı bir öğe ile başlamaz.
d) Konu ile ilgili örnekler gösterilir.
e) Düşünce yazılarında ilk cümlelerde tanımlama ve açıklama yöntemleri kullanılır.

Cevap : d) Konu ile ilgili örnekler gösterilir.

Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?

a) Roman
b) Öykü
c) Makale
d) Kompozisyon
e) Hepsi

Cevap : d) Kompozisyon

Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

a) Sesletim
b) Giriş
c) Sonuç
d) Gelişme
e) Başlık

Cevap : a) Sesletim

Auzef Türk Dili 2 Ünite -5

LOLONOLO

 

Auzef Türk Dili 2 Ünite -5

Yazılı Anlatım

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!